Державне регулювання економіки – Гриньова В. М

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – ВСТУП

Ефективна система державного регулювання економіки забезпечує сталий розвиток основних напрямів економічної та соціальної діяльності країни, створюючи сприятливі умови. Основним прямим методом державного регулювання національної економіки є правове регулювання, яке здійснюється за допомогою розробки та

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – Тема 1. Обгрунтування необхідності державного регулювання економіки

Ефективна система державного регулювання економіки забезпечує сталий розвиток основних напрямів економічної та соціальної діяльності країни, створюючи сприятливі умови. Основним прямим методом державного регулювання національної економіки є правове регулювання, яке здійснюється за допомогою розробки та

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 1.1. Функції держави в ринковій економіці

Ефективна система державного регулювання економіки забезпечує сталий розвиток основних напрямів економічної та соціальної діяльності країни, створюючи сприятливі умови. Основним прямим методом державного регулювання національної економіки є правове регулювання, яке здійснюється за допомогою розробки та

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 1.2. Школи державного регулювання економіки

Роль державного регулювання економіки вивчалася та аналізувалася різними школами ще з XVIII ст. Основними є такі теоретичні школи, як: меркантилізму, класики теорії невтручання в економіку, кейнсіанська, представники неокласичної теорії монетаристів, неокейнсіанська. Представники цих шкіл

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – Меркантилізм

Роль державного регулювання економіки вивчалася та аналізувалася різними школами ще з XVIII ст. Основними є такі теоретичні школи, як: меркантилізму, класики теорії невтручання в економіку, кейнсіанська, представники неокласичної теорії монетаристів, неокейнсіанська. Представники цих шкіл

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – Класична теорія невтручання в економіку

Роль державного регулювання економіки вивчалася та аналізувалася різними школами ще з XVIII ст. Основними є такі теоретичні школи, як: меркантилізму, класики теорії невтручання в економіку, кейнсіанська, представники неокласичної теорії монетаристів, неокейнсіанська. Представники цих шкіл

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – Кейнсіанська концепція

Роль державного регулювання економіки вивчалася та аналізувалася різними школами ще з XVIII ст. Основними є такі теоретичні школи, як: меркантилізму, класики теорії невтручання в економіку, кейнсіанська, представники неокласичної теорії монетаристів, неокейнсіанська. Представники цих шкіл

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – Неокласична теорія монетаристів

Роль державного регулювання економіки вивчалася та аналізувалася різними школами ще з XVIII ст. Основними є такі теоретичні школи, як: меркантилізму, класики теорії невтручання в економіку, кейнсіанська, представники неокласичної теорії монетаристів, неокейнсіанська. Представники цих шкіл

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 1.3. Поняття державного регулювання економіки, його основна мета і завдання

Роль державного регулювання економіки вивчалася та аналізувалася різними школами ще з XVIII ст. Основними є такі теоретичні школи, як: меркантилізму, класики теорії невтручання в економіку, кейнсіанська, представники неокласичної теорії монетаристів, неокейнсіанська. Представники цих шкіл

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – Тема 2. Система державного регулювання економіки

2.1. Зміст та основні складові системи державного регулювання економіки Система державного регулювання складається з взаємозалежних складових, злагоджена робота яких дає змогу досягати поставлених цілей у запланований термін за ефективного використання сукупності ресурсів. До основних

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 2.1. Зміст та основні складові системи державного регулювання економіки

2.1. Зміст та основні складові системи державного регулювання економіки Система державного регулювання складається з взаємозалежних складових, злагоджена робота яких дає змогу досягати поставлених цілей у запланований термін за ефективного використання сукупності ресурсів. До основних

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 2.2. Класифікація методів державного регулювання

Сукупність методів державного регулювання дає змогу органам державної влади впливати на розвиток соціально-економічних процесів шляхом створення сприятливих умов для їх розвитку з метою отримання суспільно корисних результатів. Методи державного регулювання класифікуються за такими ознаками

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 2.3. Органи державного регулювання

Сукупність методів державного регулювання дає змогу органам державної влади впливати на розвиток соціально-економічних процесів шляхом створення сприятливих умов для їх розвитку з метою отримання суспільно корисних результатів. Методи державного регулювання класифікуються за такими ознаками

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – Тема 3. Макроекономічне планування як інструмент державного регулювання

3.1. Основні елементи системи макроекономічного планування Макроекономічне планування – це процес розробки планів економічного і соціального розвитку країни (областей), а також комплексу дій щодо реалізації планових заходів. В умовах ринкових відносин макроекономічне планування має

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 3.1. Основні елементи системи макроекономічного планування

3.1. Основні елементи системи макроекономічного планування Макроекономічне планування – це процес розробки планів економічного і соціального розвитку країни (областей), а також комплексу дій щодо реалізації планових заходів. В умовах ринкових відносин макроекономічне планування має

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 3.2. Структура і розробка концепції, стратегії та програми економічного і соціального розвитку країни (областей)

3.1. Основні елементи системи макроекономічного планування Макроекономічне планування – це процес розробки планів економічного і соціального розвитку країни (областей), а також комплексу дій щодо реалізації планових заходів. В умовах ринкових відносин макроекономічне планування має

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 3.3. Аналіз основних економічних та соціальних показників

Рівень соціально-економічних показників характеризує ефективність державного управління та регулювання економіки. Як відомо, економічний розвиток є основою для соціального та демографічного розвитку, тому необхідно, насамперед охарактеризувати динаміку основних економічних, показників, які подані у табл. 3.2.

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – Тема 4. Програмно-цільове регулювання економіки

4.1. Поняття та зміст державної цільової програми Одним з інструментів державного регулювання економіки є державні цільові програми. Державна цільова програма – це документ, який містить комплекс взаємопов’язаних заходів і завдань, спрямованих на розв’язання найважливіших

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 4.1. Поняття та зміст державної цільової програми

4.1. Поняття та зміст державної цільової програми Одним з інструментів державного регулювання економіки є державні цільові програми. Державна цільова програма – це документ, який містить комплекс взаємопов’язаних заходів і завдань, спрямованих на розв’язання найважливіших

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 4.2. Класифікація державних цільових програм

Державні цільові програми класифікуються за масштабами розробки та реалізації, своєю спрямованістю та строками реалізації. За масштабами розробки та реалізації державні цільові програми поділяються: – на загальнодержавні програми, які охоплюють всю територію держави або значну

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 4.3. Розроблення та виконання державних цільових програм

Державні цільові програми класифікуються за масштабами розробки та реалізації, своєю спрямованістю та строками реалізації. За масштабами розробки та реалізації державні цільові програми поділяються: – на загальнодержавні програми, які охоплюють всю територію держави або значну

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – Тема 5. Регулювання регіонального розвитку

5.1. Регіони України – об’єкти державного регулювання Розподіл території на регіони та формування органів управління цією територією дали змогу забезпечити економічний розвиток регіону та соціальний розвиток населення, що проживає на визначеній території. Адміністративно-територіальний устрій

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 5.1. Регіони України – об’єкти державного регулювання

5.1. Регіони України – об’єкти державного регулювання Розподіл території на регіони та формування органів управління цією територією дали змогу забезпечити економічний розвиток регіону та соціальний розвиток населення, що проживає на визначеній території. Адміністративно-територіальний устрій

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 5.2. Зміст і структура державної регіональної економічної політики

5.1. Регіони України – об’єкти державного регулювання Розподіл території на регіони та формування органів управління цією територією дали змогу забезпечити економічний розвиток регіону та соціальний розвиток населення, що проживає на визначеній території. Адміністративно-територіальний устрій

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 5.3. Вільні економічні зони як сприятливі умови економічного розвитку територій

Створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) зумовлене необхідністю використання загального потенціалу території. СЕЗ є частиною території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – Тема 6. Державне регулювання ринку праці

6.1. Поняття ринку праці та необхідність регулювання соціально-трудових відносин Необхідність регулювання відносин, що виникають у процесі здійснення суспільно корисної діяльності та підготовки до неї, зумовлене недосконалістю відносин на ринку праці стосовно купівлі-продажу робочої сили.

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 6.1. Поняття ринку праці та необхідність регулювання соціально-трудових відносин

6.1. Поняття ринку праці та необхідність регулювання соціально-трудових відносин Необхідність регулювання відносин, що виникають у процесі здійснення суспільно корисної діяльності та підготовки до неї, зумовлене недосконалістю відносин на ринку праці стосовно купівлі-продажу робочої сили.

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 6.2. Трудовий потенціал країни та класифікація трудових ресурсів

Основу трудового потенціалу становить народонаселення країни. Елементами трудового потенціалу є трудові ресурси – частина населення країни, що володіє необхідними фізичними здібностями, знаннями та досвідом, які дають змогу їм брати участь у процесі створення матеріальних

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 6.3. Методи державного регулювання ринку праці

Основу трудового потенціалу становить народонаселення країни. Елементами трудового потенціалу є трудові ресурси – частина населення країни, що володіє необхідними фізичними здібностями, знаннями та досвідом, які дають змогу їм брати участь у процесі створення матеріальних

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 6.4. Характеристика стану ринку праці в Україні та Харківській області. Перспективи розвитку

Стан ринку праці в Україні та Харківській області характеризують дані, наведені у табл. 6.3. Аналіз даних табл. 6.3 свідчить про сталу тенденцію скорочення населення України та її регіонів (зокрема, Харківської Рис. 6.3. Взаємозв’язок методів

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – Тема 7. Баланси в системі державного регулювання

7.1. Використання балансів у системі державного регулювання. Класифікація балансів Використання балансів у системі регулювання зумовлене необхідністю підтримки макроекономічної рівноваги. Макроекономічне рівновага передбачає стан, за якого здатність використання органічних ресурсів для виробництва товарів і послуг

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 7.1. Використання балансів у системі державного регулювання. Класифікація балансів

7.1. Використання балансів у системі державного регулювання. Класифікація балансів Використання балансів у системі регулювання зумовлене необхідністю підтримки макроекономічної рівноваги. Макроекономічне рівновага передбачає стан, за якого здатність використання органічних ресурсів для виробництва товарів і послуг

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 7.2. Принципи та методи складання балансів

До основних принципів складання балансів належать: – цільовий: полягає у цілеспрямованості складання балансів, тобто будь-який баланс розробляється з певною метою; – ієрархічний: полягає у розосередженні питань, які вирішуються, і завдань за рівнями управління та

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 7.3. Етапи складання матеріальних балансів

До основних принципів складання балансів належать: – цільовий: полягає у цілеспрямованості складання балансів, тобто будь-який баланс розробляється з певною метою; – ієрархічний: полягає у розосередженні питань, які вирішуються, і завдань за рівнями управління та

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 7.4. Функції балансів у державному регулюванні

Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає активне використання в системі державного регулювання економіки балансів різних видів, зумовлене необхідністю забезпечення збалансованого розвитку ринкової економіки. При цьому необхідно враховувати різноманітність функцій, які виконують баланси в ринковій

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 7.5. Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції

Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає активне використання в системі державного регулювання економіки балансів різних видів, зумовлене необхідністю забезпечення збалансованого розвитку ринкової економіки. При цьому необхідно враховувати різноманітність функцій, які виконують баланси в ринковій

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – Тема 8. Антиінфляційна політика та державне регулювання цін

8.1. Необхідність державного регулювання цін У ринковому середовищі ціна є одним із найважливіших інструментів регулювання економіки. Зокрема, за допомогою цін виробництво підпорядковується суспільним потребам, вираженим у формі платоспроможного попиту, ціни стимулюють зниження витрат на

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 8.1. Необхідність державного регулювання цін

8.1. Необхідність державного регулювання цін У ринковому середовищі ціна є одним із найважливіших інструментів регулювання економіки. Зокрема, за допомогою цін виробництво підпорядковується суспільним потребам, вираженим у формі платоспроможного попиту, ціни стимулюють зниження витрат на

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 8.2. Формування та реалізація антиінфляційної політики

Важливим показником розвитку економіки є рівень інфляції, який має перебувати у помірних межах на рівні до 5 % на рік, що стимулює виробництво конкурентоспроможних товарів та послуг. Інфляція характеризує загальне підвищення цін та зниження

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – Тема 9. Державна підтримка інвестиційної діяльності

9.1. Теоретичні засади інвестиційної привабливості країни Важливим питанням державного регулювання інвестиційної діяльності є створення привабливого інвестиційного клімату. Інвестиційний клімат визначається такими складовими, як інвестиційний потенціал (рис. 9.1), інвестиційні ризики та інвестиційне законодавство. Згідно з

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 9.1. Теоретичні засади інвестиційної привабливості країни

9.1. Теоретичні засади інвестиційної привабливості країни Важливим питанням державного регулювання інвестиційної діяльності є створення привабливого інвестиційного клімату. Інвестиційний клімат визначається такими складовими, як інвестиційний потенціал (рис. 9.1), інвестиційні ризики та інвестиційне законодавство. Згідно з

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 9.2. Регулювання припливу іноземних інвестицій у національну економіку

Національна економіка сьогодні приваблює іноземного інвестора за рахунок: 1) місткості внутрішнього ринку; 2) дешевої робочої сили; 3) слабкої конкуренції серед іноземних підприємців. Іноземними інвестиціями є всі види майнових, фінансових Та інтелектуальних цінностей, які іноземні

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 9.3. Державне інвестування

Державні інвестиції – це частина національного доходу у вигляді коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, які вкладають в економіку для розвитку виробництва та соціальної сфери з метою забезпечення сталого економічного зростання. В умовах ринкової

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 9.4. Основні напрями інвестиційної політики в Україні

Недосконалість національної законодавчої бази, яка регламентує здійснення інвестиційної діяльності, фінансового та фондового ринків, політична нестабільність стримують інвестиційну активність в Україні на сучасному етапі розвитку. Залученню іноземних інвестицій в економіку України заважають часті зміни законодавства

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – Тема 10. Бюджетно-фінансове та податкове регулювання економіки

10.1. Поняття бюджетної системи України та державних фінансових ресурсів Бюджетна система України становить сукупність елементів бюджетів різних рівнів управління, які перебувають у певному взаємозв’язку, що дає змогу здійснювати бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку країни. Основним

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 10.1. Поняття бюджетної системи України та державних фінансових ресурсів

10.1. Поняття бюджетної системи України та державних фінансових ресурсів Бюджетна система України становить сукупність елементів бюджетів різних рівнів управління, які перебувають у певному взаємозв’язку, що дає змогу здійснювати бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку країни. Основним

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 10.2. Функції податків у державному регулюванні

Податкова система – це сукупність податків (зборів і інших платежів), принципів встановлення податкових ставок, форм і методів їх формування, а також контролю та відповідальності за порушення чинного податкового законодавства. Основною складовою податкової системи є

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 10.3. Забезпечення збалансованості державного бюджету та основні напрями бюджетної політики

Збалансованість державного бюджету країни становить рівність обсягів доходів і витрат бюджету. Однак у практиці формування та виконання бюджетів можуть виникати ситуації, коли дохідна частина бюджету більша, ніж витратна (профіцит бюджету), та, навпаки, витратна частина

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – 10.4. Регулювання міжбюджетних відносин

Збалансованість державного бюджету країни становить рівність обсягів доходів і витрат бюджету. Однак у практиці формування та виконання бюджетів можуть виникати ситуації, коли дохідна частина бюджету більша, ніж витратна (профіцит бюджету), та, навпаки, витратна частина

Державне регулювання економіки – Гриньова В. М. – Тема 11. Державна підтримка підприємницької діяльності

11.1. Обгрунтування необхідності розвитку підприємництва для національної економіки Державна підтримка підприємницької діяльності зумовлена необхідністю розвитку національної економіки в ринкових умовах господарювання. Підприємництво – це самостійна, ініціативна, системна, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється