Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Передмова

У підручнику відповідно до навчальної програми вищих навчальних закладів повно і всебічно висвітлено практично всі цивільно-правові інститути, у тому числі й ті, що сформувалися у період ринкових реформ в Україні. У першій книзі “Загальна

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – РОЗДІЛ І. Загальні положення зобов’язального права

У підручнику відповідно до навчальної програми вищих навчальних закладів повно і всебічно висвітлено практично всі цивільно-правові інститути, у тому числі й ті, що сформувалися у період ринкових реформ в Україні. У першій книзі “Загальна

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Глава 1. Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин

У підручнику відповідно до навчальної програми вищих навчальних закладів повно і всебічно висвітлено практично всі цивільно-правові інститути, у тому числі й ті, що сформувалися у період ринкових реформ в Україні. У першій книзі “Загальна

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 1. Поняття та склад зобов’язання

У підручнику відповідно до навчальної програми вищих навчальних закладів повно і всебічно висвітлено практично всі цивільно-правові інститути, у тому числі й ті, що сформувалися у період ринкових реформ в Україні. У першій книзі “Загальна

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Елементи зобов’язання

Оскільки будь-яке зобов’язання є цивільними правовідносинами, зобов’язання складаються з тих самих елементів, що формують будь-які інші цивільні правовідносини. Разом з тим ці елементи мають певні особливості, які відображають специфіку самих зобов’язань. У зарубіжному цивільному

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Суб’єкти зобов’язання

Оскільки будь-яке зобов’язання є цивільними правовідносинами, зобов’язання складаються з тих самих елементів, що формують будь-які інші цивільні правовідносини. Разом з тим ці елементи мають певні особливості, які відображають специфіку самих зобов’язань. У зарубіжному цивільному

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Об’єкти зобов’язання

Оскільки будь-яке зобов’язання є цивільними правовідносинами, зобов’язання складаються з тих самих елементів, що формують будь-які інші цивільні правовідносини. Разом з тим ці елементи мають певні особливості, які відображають специфіку самих зобов’язань. У зарубіжному цивільному

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Зміст зобов’язань

Оскільки будь-яке зобов’язання є цивільними правовідносинами, зобов’язання складаються з тих самих елементів, що формують будь-які інші цивільні правовідносини. Разом з тим ці елементи мають певні особливості, які відображають специфіку самих зобов’язань. У зарубіжному цивільному

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 2. Підстави виникнення зобов’язань

Зобов’язальні відносини, як і інші цивільні правовідносини, виникають з обставин, передбачених законом як юридичні факти. Частина 2 ст. 509 ЦК містить відсилочну норму, згідно з якою підстави виникнення зобов’язань встановлюються статтею 11 ЦК України,

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Адміністративний акт

Зобов’язальні відносини, як і інші цивільні правовідносини, виникають з обставин, передбачених законом як юридичні факти. Частина 2 ст. 509 ЦК містить відсилочну норму, згідно з якою підстави виникнення зобов’язань встановлюються статтею 11 ЦК України,

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Заподіяння шкоди та інші неправомірні дії

Зобов’язальні відносини, як і інші цивільні правовідносини, виникають з обставин, передбачених законом як юридичні факти. Частина 2 ст. 509 ЦК містить відсилочну норму, згідно з якою підстави виникнення зобов’язань встановлюються статтею 11 ЦК України,

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 3. Система цивільних зобов’язань

Класифікація зобов’язань, як і інших правових інституцій, пов’язана, перш за все, з необхідністю визначення відповідних критеріїв для поділу цих інституцій на відповідні класифікаційні групи або ряди. В науці цивільного права були спроби систематизувати зобов’язання

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 4. Динаміка суб’єктного складу зобов’язання

Суб’єктами договірних правовідносин можуть бути не тільки сторони у зобов’язанні, а й треті особи. Під третьою особою у зобов’язанні слід розуміти учасника цивільних правовідносин, який не є стороною (боржником або кредитором) у зобов’язанні. Як

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Глава 2. Виконання зобов’язань

1. Виконання зобов’язання і його підтвердження Цивільно-правовому регулюванню виконання зобов’язання присвячено досить значну за обсягом кількість норм Цивільного кодексу України. Передусім, це норми гл. 48 ЦК України, які, власне, і містять основні вимоги до

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 1. Виконання зобов’язання і його підтвердження

1. Виконання зобов’язання і його підтвердження Цивільно-правовому регулюванню виконання зобов’язання присвячено досить значну за обсягом кількість норм Цивільного кодексу України. Передусім, це норми гл. 48 ЦК України, які, власне, і містять основні вимоги до

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 2. Загальні умови виконання зобов’язання

Встановлені ст. 526 ЦК України загальні умови (засади) виконання зобов’язання передбачають наявність п’яти видів стандартів поведінки, з якими має бути узгоджена поведінка суб’єктів виконання. Це: А) умови договору; Б) вимоги Цивільного кодексу; В) вимоги

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 3. Принципи виконання зобов’язання

У науці цивільного права в узагальненому вигляді принципи цивільного права визначаються як основоположні (корінні, відправні, визначальні) ідеї (засади, риси), втілені чи закладеш в законі, відповідно до якого здійснюється правове регулювання цивільних відносин та забезпечується

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 4. Елементи належного виконання зобов’язання

Суб’єкти виконання зобов’язання Визначальною ознакою, що характеризує суб’єктів зобов’язання, які іменуються в ЦК України сторонами (ч. 1 ст. 510 ЦК), є наявність між ними правового зв’язку, який, власне, і становить квінтесенцію зобов’язання як правовідношення.

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Суб’єкти виконання зобов’язання

Суб’єкти виконання зобов’язання Визначальною ознакою, що характеризує суб’єктів зобов’язання, які іменуються в ЦК України сторонами (ч. 1 ст. 510 ЦК), є наявність між ними правового зв’язку, який, власне, і становить квінтесенцію зобов’язання як правовідношення.

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Предмет і спосіб виконання зобов’язання

Предметом виконання є дії, які мають бути вчинені одним учасником зобов’язання на користь іншого. Якщо ці дії пов’язані з передачею певного майна, поняттям предмета виконання охоплюється і це конкретне майно. ЦК України у багатьох

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Місце виконання зобов’язання

Однією з вимог, встановлених ЦК України щодо виконання зобов’язання, є вимога щодо місця виконання (ст. 532 ЦК). Місцем виконання зобов’язання вважається місце, в якому мають бути вчинені дії боржника, яких вправі вимагати від нього

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Строк (термін) виконання зобов’язання

Значення строку (терміну) як елементу належного виконання зобов’язання, проявляється в його функціях, а саме: А) дотримання умови щодо строку (терміну) виконання зобов’язання є підставою для визнання виконання у цій частині належним; Б) строк (термін)

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Глава 3. Загальні засади забезпечення виконання зобов’язань

1. Поняття і способи забезпечення виконання договору Забезпечення виконання зобов’язань є важливим інститутом цивільного права у країнах різних правових систем. Цей правовий інститут сягає своїм корінням часів Стародавнього Риму, де зародились та отримали істотний

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 1. Поняття і способи забезпечення виконання договору

1. Поняття і способи забезпечення виконання договору Забезпечення виконання зобов’язань є важливим інститутом цивільного права у країнах різних правових систем. Цей правовий інститут сягає своїм корінням часів Стародавнього Риму, де зародились та отримали істотний

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 2. Правова природа забезпечувальних правовідносин

1. Поняття і способи забезпечення виконання договору Забезпечення виконання зобов’язань є важливим інститутом цивільного права у країнах різних правових систем. Цей правовий інститут сягає своїм корінням часів Стародавнього Риму, де зародились та отримали істотний

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Глава 4. Неустойка

1. Загальні положення про неустойку в цивільному праві Неустойка є одним з найдавніших та найпоширеніших способів забезпечення виконання зобов’язань. Вона застосовувалася у цивільному обороті ще з часів римського права. Причину виникнення правового інституту неустойки

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 1. Загальні положення про неустойку в цивільному праві

1. Загальні положення про неустойку в цивільному праві Неустойка є одним з найдавніших та найпоширеніших способів забезпечення виконання зобов’язань. Вона застосовувалася у цивільному обороті ще з часів римського права. Причину виникнення правового інституту неустойки

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 2. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань

В ЦК України 2003 р. норми про неустойку розмішені у главі 49 “Забезпечення виконання зобов’язань”. Тобто на законодавчому рівні неустойка віднесена до способів забезпечення виконання зобов’язань, під якими розуміються “основані на законі способи впливу

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Види неустойки

Аналіз законодавства, судової практики та доктринальних досліджень, присвячених питанню неустойки як способу забезпечення виконання зобов’язань, дозволяє зробити висновок, що її класифікацію доцільно проводити за головним критерієм, який можна назвати юридична підстава або спосіб встановлення

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 3. Стягнення (сплата) неустойки як міра цивільно-правової відповідальності

Неустойка, як і відшкодування збитків, належить до традиційних заходів цивільно-правової, договірної відповідальності. Юридичний термін “неустойка” сам по собі підкреслює зв’язок цього правового інституту з фактом порушення боржником прийнятого на себе зобов’язання, а також вказує

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Глава 5. Порука

1. Загальна характеристика правовідносин поруки Порука є традиційним, одним із найдавніших інститутів цивільного права з тисячолітньою історією. Значну роль у розвитку цього інституту відіграло римське право. Воно сформувало основні положення та базові поняття про

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 1. Загальна характеристика правовідносин поруки

1. Загальна характеристика правовідносин поруки Порука є традиційним, одним із найдавніших інститутів цивільного права з тисячолітньою історією. Значну роль у розвитку цього інституту відіграло римське право. Воно сформувало основні положення та базові поняття про

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 2. Види поруки

Різноманітні правові моделі побудови правовідносин поруки, які передбачені в чинному цивільному законодавстві, а також мають місце на практиці, можуть бути класифіковані із застосуванням різних критеріїв поділу. 1. Залежно від змісту основного обов’язку поручителя існують:

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 3. Договір поруки

Згідно зі ст. 553 ЦК України порукою є договір, за яким поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Виходячи з наведеного визначення, підставою виникнення поруки є саме договір. Одностороннє зобов’язання особи

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 4. Порядок виконання договору поруки та його правові наслідки

Виконання договору поруки пов’язано із моментом порушення основного договору боржником, тобто з моментом невиконання чи неналежного його виконання по закінченні строку за основним зобов’язанням. Поручитель може здійснити виконання добровільно або ж із застосуванням примусу.

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 5. Припинення поруки

Будучи за своєю правовою природою зобов’язанням, порука припиняється на загальних підставах, передбачених у главі 50 ЦК України, наприклад, у разі виконання поручителем своїх зобов’язань, за домовленістю сторін тощо. Крім того, у ст. 559 ЦК

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Глава 6. Гарантія

1. Поняття та форми (види) гарантії Гарантія є одним серед інших, передбачених ст. 546 ЦК України способів забезпечення виконання зобов’язань, на рівні з неустойкою, порукою, заставою, при-триманням, завдатком та іншими. Гарантія є дуже зручним

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 1. Поняття та форми (види) гарантії

1. Поняття та форми (види) гарантії Гарантія є одним серед інших, передбачених ст. 546 ЦК України способів забезпечення виконання зобов’язань, на рівні з неустойкою, порукою, заставою, при-триманням, завдатком та іншими. Гарантія є дуже зручним

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 2. Правова природа гарантії

Розглядаючи правову природу гарантії, необхідно звернути увагу на ще одну особливість цього правового інституту – гарантія є одностороннім правочином. Але деякі вчені-правники з цим не погоджуються. Має місце точка зору про те, що “банківська

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Глава 7. Завдаток

1. Поняття та ознаки завдатку Регламентація завдатку як одного зі способів забезпечення зобов’язань, найпоширенішим видом яких є договірні зобов’язання, здійснюється нормами статей 570-571 Цивільного кодексу України. Так, відповідно до ст. 570 ЦК. України “Завдатком

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 1. Поняття та ознаки завдатку

1. Поняття та ознаки завдатку Регламентація завдатку як одного зі способів забезпечення зобов’язань, найпоширенішим видом яких є договірні зобов’язання, здійснюється нормами статей 570-571 Цивільного кодексу України. Так, відповідно до ст. 570 ЦК. України “Завдатком

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 2. Зміст правовідносин, забезпечуваних завдатком

Стосовно видів зобов’язань, що можуть забезпечуватися завдатком, необхідно відзначити відсутність конкретного переліку таких зобов’язань в Цивільному кодексі, що породжує низку дискусій з цього приводу. Проте в окремих нормативно-правових актах містяться посилання на можливість забезпечення

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – Глава 8. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язання

1. Поняття і зміст застави Забезпечуючи зобов’язання боржника заставою, кредитор отримує дієві механізми впливу на боржника, оскільки у разі невиконання чи неналежного виконання останнім своїх обов’язків виникає загроза втрати заставленого майна, яке може бути

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 1. Поняття і зміст застави

1. Поняття і зміст застави Забезпечуючи зобов’язання боржника заставою, кредитор отримує дієві механізми впливу на боржника, оскільки у разі невиконання чи неналежного виконання останнім своїх обов’язків виникає загроза втрати заставленого майна, яке може бути

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 2. Предмет застави

Багаторічний досвід у сфері заставних відносин підтверджує, що одним із ключових питань застави залишається визначення певного майна, яке відповідно до закону може бути предметом застави. Варто зауважити, що суттєву роль при вирішенні питання захисту

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 3. Договір застави: форма та порядок його укладення, зміст, сторони, обмеження

Договір застави є підставою виникнення зазначеного виду забезпечення виконання зобов’язання боржника. Як зазначалося раніше, договір застави носить похідний характер від зобов’язання, яке забезпечується заставою. З припиненням дії правочину, на підставі якого виникло таке зобов’язання

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 4. Звернення стягнення на предмет застави

Законом заставодержателю надано право у разі невиконання боржником основного зобов’язання, забезпеченого заставою, звернути стягнення на заставлене майно (ст. 589 Цивільного кодексу України). Слід зауважити, що звернути стягнення на зазначене майно є правом заставодержателя, а

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 5. Підстави припинення застави

Як зазначалося раніше, оскільки застава носить похідний характер від зобов’язання, яке вона забезпечує, то з припиненням останнього припиняється й застава (ст. 548 Цивільного кодексу України). Ця сама обставина передбачена і в підставах припинення застави

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 6. Види застав

Закон розрізняє види застав залежно від різновиду майна та інших аспектів (зокрема від місця зберігання предмета застави). Виходячи з наведеного застава поділяється на наступні види: 1) іпотека (ч. 1 ст. 575 Цивільного кодексу України

Цивільне право України. Особлива частина – Дзера О. В. – 1. Іпотека

Закон розрізняє види застав залежно від різновиду майна та інших аспектів (зокрема від місця зберігання предмета застави). Виходячи з наведеного застава поділяється на наступні види: 1) іпотека (ч. 1 ст. 575 Цивільного кодексу України