Цивільне право України – Дзера О. В. – Суб’єкти права інтелектуальної власності на наукове відкриття

Суб’єктом прав інтелектуальної власності на наукове відкриття визнається автор, тобто фізична особа, інтелектуальною, творчою діяльністю якої було здійснено наукове відкриття. Автором визначається фізична особа незалежно від її віку та дієздатності.

Наукові відкриття є результатом грунтовних теоретичних досліджень, тому в сучасних умовах до проведення науково-дослідної діяльності залучається значна кількість науковців різних галузей знань. Якщо наукове відкриття є спільною творчою працею декількох осіб, вони визнаються співавторами та мають рівні права у сфері інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності на наукове відкриття, що здійснено у співавторстві, належить всім співавторам спільно. Відносини між співавторами можуть бути визначені договором. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності на наукове відкриття реалізується всіма співавторами спільно.

Не можуть бути визнані співавторами наукового відкриття особи, які не зробили вагомого особистого творчого внеску в здійснення наукового відкриття та надавали автору останнього тільки технічну і організаційну допомогу.

Крім автора суб’єктом права інтелектуальної власності на наукове відкриття може бути його спадкоємець чи інший правонаступник. Зокрема, право на подання заявки на наукове відкриття і одержання диплому на ім’я автора наукового відкриття, а також право на матеріальну винагороду за наукове відкриття можуть перейти у спадщину до його спадкоємців.

Зміст права інтелектуальної власності на наукове відкриття

Автору (співавторам) наукового відкриття належить комплекс особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності на відкриття.

Відповідно до ст. 458 ЦК України автор наукового відкриття має право надати науковому відкриттю своє ім’я або спеціальну назву. Право на присвоєння науковому відкриттю імені автора (співавторів) виражається у можливості автора надати за його заявою науковому відкриттю ім’я автора або іншу спеціальну назву, визначену автором (співавторами). Присвоєне науковому відкриттю ім’я автора або спеціальна назва зазначається в дипломі.

Крім права на надання спеціальної назви науковому відкриттю, до особистих немайнових прав автора можна віднести:

– право на визнання особи автором наукового відкриття, що означає, що лише особа, яка здійснила наукове відкриття, вправі вважатися його автором.

– право на пріоритет наукового відкриття, тобто право автора вимагати забезпечення охорони наукового відкриття з дати, за якою вперше сформульовано положення, яке заявлено в якості наукового відкриття, чи дати оприлюднення такого наукового положення. Це право реалізується автором шляхом подання заявки на видачу диплома на наукове відкриття.

– право перешкоджати будь-якому посяганню на право на наукове відкриття, здатне завдати шкоду честі чи репутації автора наукового відкриття;

– право вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням наукового відкриття, якщо це практично можливо.

Крім особистих немайнових прав автор наукового відкриття володіє рядом майнових прав, зокрема правом на одержання матеріальної винагороди за здійснення наукового відкриття. Розмір такої винагороди має встановлюватися державою та виплачуватися за рахунок коштів державного бюджету чи спеціальних фондів. З метою стимулювання перспективних наукових досліджень як самого автора, так і інших осіб розмір такої матеріальної винагороди має бути достатньо значним і виплачуватися автору довічно. Держава має заохочувати наукові дослідження також шляхом встановлення додаткових пільг та переваг для автора наукового відкриття. Зокрема, автору наукового відкриття може бути присуджено вчений ступінь доктора або кандидата наук без захисту дисертації, присуджуватися державні чи інші нагороди. Оскільки право на наукове відкриття не є виключним, то автор з дати оприлюднення сутності наукового відкриття не має права заборонити іншим особам використовувати цей об’єкт інтелектуальної власності, в тому числі при проведенні наукових теоретичних чи експериментальних досліджень Автор також позбавлений права надати чи передати право на використання наукового відкриття на підставі цивільно-правового договору іншим особам.

Майнове право інтелектуальної власності на одержання матеріальної винагороди за здійснення наукового відкриття може належати спадкоємцям автора чи іншим його правонаступникам.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Цивільне право України – Дзера О. В. – Суб’єкти права інтелектуальної власності на наукове відкриття