Цивільне право України – Дзера О. В. – Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

Законодавство України розрізняє дату чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування ІМС та дату початку перебігу строку дії майнових прав інтелектуальної власності на таке компонування. Відповідно до ст. 475 ЦК України майнові права на компонування ІМС є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, проте строк чинності даних прав починає перебіг з дати подання заявки на компонування ІМС.

Такий законодавчий підхід пов’язаний з тим, що майнові права на топографії ІМС можуть належати лише власнику правоохоронного документа, що видається за результатами експертизи топографії та її державної реєстрації (свідоцтва), тому їх дія не може починатися раніше прийняття рішення Держдепартаменту про реєстрацію заявленої топографії ІМС. Правова охорона, надана власнику зареєстрованої топографії ІМС, спрямовується не лише на майбутнє – у разі порушення його прав іншою особою протягом періоду розгляду заявки та проведення державної експертизи заявник може забезпечити їх захист у судовому чи адміністративному порядку. Дане право, однак, стає чинним лише після державної реєстрації заявленої топографії ІМС.

Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” інакше визначає строк чинності майнових прав на топографії ІМС. Відповідно до ст. 4 зазначеного Закону виключне право на використання топографії ІМС засвідчується свідоцтвом, яке підтверджує реєстрацію топографії ІМС. Свідоцтво діє протягом десяти років від дати подання заявки до Держдепартаменту або від дати першого використання топографії ІМС. Таке перше використання топографії ІМС може бути здійснене у період, що не перевищує 2 років до дати подання заявки на реєстрацію топографії. У разі перевищення вказаного строку вважається, що топографія втрачає свою оригінальність, а отже, не може отримати правову охорону як об’єкт інтелектуальної власності.

Таким чином, строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми згідно із Законом може спливати через десять років від дати подання заявки або від першого використання ІМС, що може бути здійснене у період до двох років до дати подання такої заявки.

Частина 1 ст. 475 ЦК України передбачає, що майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є чинними за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону. Проте наразі Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” не містить положень щодо підтримання чинності майнових прав на топографію інтегральної мікросхеми. У сфері інших об’єктів промислової власності власник правоохоронного документа повинен сплачувати річні збори за підтримання чинності майнових прав, що випливають із факту державної реєстрації результату технічної творчості. Однак Положення про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затверджене постановою КМ України від 22 травня 2001 р. № 543, не містить розмірів ставок за підтримання чинності свідоцтва на зареєстровану топографію ІМС. Тому чинність свідоцтва на топографію ІМС триває протягом 10 років та не пов’язана з обов’язком щорічної сплати зборів за підтримання у силі майнових прав інтелектуальної власності на топографію.

Право попереднього користувача на компонування інтегральної мікросхеми

Як і у сфері правової охорони інших об’єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей та промислових зразків), законодавство про охорону прав на компонування ІМС регламентує право попереднього користувача на таке компонування. Право попереднього користувача є одним із видів обмежень майнових прав власника свідоцтва на топографію ІМС, що крім ст. 480 ЦК України також передбачає ч. 4 ст. 17 Закону України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”.

Зміст права попереднього користувача на компонування ІМС охоплює, насамперед, можливість управомоченого суб’єкта, який до дати подання заявки або до дати пріоритету добросовісно використовував компонування інтегральної мікросхеми або здійснив значну і серйозну підготовку для подібного використання, на безоплатне продовження такого використання.

Правомочність використання попереднього користувача топографії ІМС надає йому можливість здійснювати: копіювання топографії ІМС; виготовлення ІМС із застосуванням даної топографії; виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІМС; ввезення таких ІМС та виробів, що їх містять, на митну територію України; пропонування для пролажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях ІМС, виготовлених із застосуванням топографії ІМС, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС.

ІМС визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованої топографії, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають топографію ІМС оригінальною.

Для виникнення права попереднього користувача необхідна наявність сукупності умов: 1) добросовісності використання компонування інтегральної мікросхеми, тобто попередній користувач не знав і не міг знати про створення та реєстрацію іншою особою тотожного компонування ІМС; 2) використання компонування інтегральної мікросхеми почалося до дати пріоритету або має місце здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання. У разі виникнення спору факт “значимості” та “серйозності” підготовки до використання не зареєстрованої топографії для підтвердження права переднього користувача необхідно доводити у судовому порядку; 3) використання незареєстрованого компонування має місце в межах території України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Цивільне право України – Дзера О. В. – Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми