Цивільне право України – Дзера О. В. – Довіреність юридичної особи

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 246 ЦК довіреність від імені юридичної особи видається не лише її відповідним органом (виконавчим органом юридичної особи), а й іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Строк довіреності

Довіреність обов’язково повинна мати строковий характер. Довіреність є дійсною протягом встановленого в ній строку. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії (ч. 1 ст. 247 ЦК).

Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої її видано. Довіреність у порядку передоручення видається з дотриманням загальних правил представництва в порядку передоручення (ч. 2 ст. 247 ЦК).

Довіреність, в якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною (ч. З ст. 247 ЦК). Дата вчинення довіреності має вказуватися прописом.

Припинення представництва за довіреністю

Підстави припинення визначаються ст. 248 ЦК. Припинення довіреності після закінчення строку її дії обумовлено її строковим характером. Разова довіреність припиняється також вчиненням передбаченої нею дії незалежно від того, що строк, на який видана довіреність, ще не сплинув.

Припинення довіреності скасуванням особою, яка її видала, а також відмовою особи, якій вона видана, від вчинення дій, що були визначені довіреністю, обумовлено особистим характером представництва. Скасування довіреності або передоручення та відмова від неї – односторонні правочини довірителя і представника, які можуть бути вчинені на їх розсуд у будь-який час у межах строку дії довіреності.

Припинення юридичної особи або смерть особи, яка видала довіреність, тягне за собою припинення довіреності, оскільки припинення існування одного з учасників правовідносин особистого характеру припиняє дію повноваження, вказаного в довіреності. Щодо юридичної особи наведене правило застосовується як при її реорганізації, так і при ліквідації.

Припинення довіреності внаслідок оголошення фізичної особи померлою або безвісно відсутньою обумовлено тим, що тривала відсутність відомостей про фізичну особу робить відносини представництва невизначеними – або немає особи, яка має особисто здійснити повноваження в інтересах особи, яку представляють, або немає особи, в інтересах якої має діяти представник. Тривала відсутність особи, яку представляють, може порушити права та інтереси третіх осіб, з якими представник може вступити у правовідносини, виконуючи покладені на нього повноваження.

Припинення довіреності у випадку визнання фізичної особи недієздатною обумовлено тим, що вона не може усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу. Тому вона позбавляється права вчиняти юридично значимі дії не тільки від свого імені, а й від імені інших осіб.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Цивільне право України – Дзера О. В. – Довіреність юридичної особи