Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Глава 1. Цивільне право – галузь приватного права 1. Поняття цивільного права як приватного права Ще з часів римського права існує проблема дуалізму права, тобто необхідність його поділу на публічне і приватне. Так, у

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Глава 1. Цивільне право – галузь приватного права

Глава 1. Цивільне право – галузь приватного права 1. Поняття цивільного права як приватного права Ще з часів римського права існує проблема дуалізму права, тобто необхідність його поділу на публічне і приватне. Так, у

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 1. Поняття цивільного права як приватного права

Глава 1. Цивільне право – галузь приватного права 1. Поняття цивільного права як приватного права Ще з часів римського права існує проблема дуалізму права, тобто необхідність його поділу на публічне і приватне. Так, у

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 2. Предмет та метод цивільного права

У радянській юридичній науці критеріями поділу галузей права всередині єдиної системи права вважали предмет правового регулювання як головний, основний критерій і метод правового регулювання як додатковий, похідний1, хоча деякі з науковців наполягали на тому,

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Метод цивільно-правового регулювання

У радянській юридичній науці критеріями поділу галузей права всередині єдиної системи права вважали предмет правового регулювання як головний, основний критерій і метод правового регулювання як додатковий, похідний1, хоча деякі з науковців наполягали на тому,

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 3. Функції цивільного права

Внутрішня диференціація єдиної системи права України на окремі правові галузі здійснюється не лише за предметом та методом правового регулювання суспільних відносин. Не менш важливе значення має врахування визначених законодавцем відповідних напрямів здійснюваного правового регулювання,

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 4. Принципи цивільного права

Хоча принципам права в науковій літературі і приділяється певна увага2, але останні майже не розглядаються як складова, що у сукупності з предметом, методом та функціями є чинниками, які лежать в основі поділу права на

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Принцип юридичної рівності, вільного волевиявлення, майнової самостійності учасників цивільних відносин

Хоча принципам права в науковій літературі і приділяється певна увага2, але останні майже не розглядаються як складова, що у сукупності з предметом, методом та функціями є чинниками, які лежать в основі поділу права на

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Принцип неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини

Норми цивільного права як приватного права завжди спрямовані на забезпечення приватних інтересів учасників цивільних відносин. Виходячи із цього, ніхто, за винятком випадків, передбачених актами цивільного законодавства, не може свавільно втручатися у приватні справи (будь

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Принцип свободи власності (неприпустимості позбавлення права власності)

Норми цивільного права як приватного права завжди спрямовані на забезпечення приватних інтересів учасників цивільних відносин. Виходячи із цього, ніхто, за винятком випадків, передбачених актами цивільного законодавства, не може свавільно втручатися у приватні справи (будь

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Принцип свободи договору

Норми цивільного права як приватного права завжди спрямовані на забезпечення приватних інтересів учасників цивільних відносин. Виходячи із цього, ніхто, за винятком випадків, передбачених актами цивільного законодавства, не може свавільно втручатися у приватні справи (будь

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Принцип свободи підприємницької діяльності

Норми цивільного права як приватного права завжди спрямовані на забезпечення приватних інтересів учасників цивільних відносин. Виходячи із цього, ніхто, за винятком випадків, передбачених актами цивільного законодавства, не може свавільно втручатися у приватні справи (будь

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Принцип судового захисту цивільного права та інтересу

Відповідно до ст. 15 ЦК кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також захист інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Захищеність –

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 5. Система цивільного права

Під системою права розуміють обумовлене економічним і соціальним устроєм суспільства внутрішнє об’єднання в узгоджене, підпорядковане й єдине ціле правових норм і одночасний їх поділ на відповідні галузі, котрі як такі є відносно самостійними, усталеними

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Глава 2. Акти цивільного законодавства

1. Поняття та види актів цивільного законодавства Акти цивільного законодавства України – це сукупність структурно упорядкованих у нормативно визначеному ієрархічному співвідношенні зовнішніх форм1 цивільного права, у кожній з яких правові норми2 згруповані з урахуванням

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 1. Поняття та види актів цивільного законодавства

1. Поняття та види актів цивільного законодавства Акти цивільного законодавства України – це сукупність структурно упорядкованих у нормативно визначеному ієрархічному співвідношенні зовнішніх форм1 цивільного права, у кожній з яких правові норми2 згруповані з урахуванням

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Цивільний кодекс України – основний акт цивільного законодавства

У цивільно-правовій сфері кодифікація є одним з основних способів систематизації (впорядкування) законодавства. Вона полягає у прийнятті єдиного нового закону, зміст якого становлять як нові норми, так і положення прийнятих раніше законів або кодифікованих актів,

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Нормативно-правові акти органів державної влади та органів влади АРК

Особливістю їх, по-перше, є те, що вони можуть прийматися лише у випадках і у межах, встановлених Конституцією та законом. По-друге, згідно з Указом Президента від 3 жовтня 1992 р. “Про державну реєстрацію нормативних актів

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Акти цивільного законодавства і договір

Особливістю їх, по-перше, є те, що вони можуть прийматися лише у випадках і у межах, встановлених Конституцією та законом. По-друге, згідно з Указом Президента від 3 жовтня 1992 р. “Про державну реєстрацію нормативних актів

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Акти цивільного законодавства і міжнародні договори України

Особливістю їх, по-перше, є те, що вони можуть прийматися лише у випадках і у межах, встановлених Конституцією та законом. По-друге, згідно з Указом Президента від 3 жовтня 1992 р. “Про державну реєстрацію нормативних актів

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Акти цивільного законодавства і звичай

Особливістю їх, по-перше, є те, що вони можуть прийматися лише у випадках і у межах, встановлених Конституцією та законом. По-друге, згідно з Указом Президента від 3 жовтня 1992 р. “Про державну реєстрацію нормативних актів

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 2. Дія актів цивільного законодавства

Офіційне оприлюднення актів цивільного законодавства і набрання ними чинності. Набрання чинності актами цивільного законодавства грунтується на загальних положеннях Конституції (статті 57,58; частини 4,5 ст. 94), відповідно до яких закони та інші нормативно-правові акти повинні

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 3. Застосування актів цивільного законодавства

Застосування норм права – одна з форм (способів) реалізації права, що є активним здійсненням тих правил поведінки, які сформульовані у правових нормах. За загальним правилом, особа (фізична або юридична) здійснює цивільні права і виконує

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Застосування цивільного законодавства за аналогією

Відомо, що у процесі державного правозастосування можуть виникати ситуації, коли правову колізію неможливо вирішити на підставі норм існуючих актів цивільного законодавства, оскільки законодавець не передбачив або не міг заздалегідь передбачити можливість виникнення такої колізії.

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Глава 3. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн

1. Основні цивільно-правові системи світу Поняття цивільно-правової системи Кожному суспільству, що претендує на звання державно-організованого, властиві деякі правила, писані і неписані розпорядження, що являють собою регулятори суспільних відносин. Назви цих правил є різними: звичаї,

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 1. Основні цивільно-правові системи світу

1. Основні цивільно-правові системи світу Поняття цивільно-правової системи Кожному суспільству, що претендує на звання державно-організованого, властиві деякі правила, писані і неписані розпорядження, що являють собою регулятори суспільних відносин. Назви цих правил є різними: звичаї,

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Поняття цивільно-правової системи

1. Основні цивільно-правові системи світу Поняття цивільно-правової системи Кожному суспільству, що претендує на звання державно-організованого, властиві деякі правила, писані і неписані розпорядження, що являють собою регулятори суспільних відносин. Назви цих правил є різними: звичаї,

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Місце цивільного права України серед цивільно-правових систем сучасності

Яке ж місце посідає цивільно-правова система України серед цивільно-правових систем сучасності? Відповідь на це запитання неможлива без короткого історичного екскурсу, що дозволить установити специфіку генезису вітчизняної правової системи. Унаслідок загальновідомих історичних процесів Україна тривалий

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Загальний напрям розвитку цивільно-правових систем

Яке ж місце посідає цивільно-правова система України серед цивільно-правових систем сучасності? Відповідь на це запитання неможлива без короткого історичного екскурсу, що дозволить установити специфіку генезису вітчизняної правової системи. Унаслідок загальновідомих історичних процесів Україна тривалий

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 2. Романо-германська цивільно-правова сім’я

Загальна характеристика Романо-германська цивільно-правова система (сім’я континентального права) поєднує велику частину країн Європейського континенту (за винятком Великої Британії), а також величезну кількість країн, розташованих в інших частинах світу (Африка, Латинська і Південна Америка, Азія

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Групи романо-германської цивільно-правової системи

Континентальна правова система розвивалася в рамках багатонаціональної Європи, представленої безліччю держав, що мають свої неповторні правові традиції й особливості, тому на її формування впливали різні національні університетські “школи” права (наприклад, галльська, німецька, іберійська, італійська

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 3. Англо-американська цивільно-правова система

Загальна характеристика Англо-американська цивільно-правова система (система загального права) розвинулася з англійського права, що почало формуватися в Англії після її завоювання нормандцями, у переважній більшості в результаті діяльності королівських судів. Сім’я загального права не знала

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Загальна характеристика

Загальна характеристика Англо-американська цивільно-правова система (система загального права) розвинулася з англійського права, що почало формуватися в Англії після її завоювання нормандцями, у переважній більшості в результаті діяльності королівських судів. Сім’я загального права не знала

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Система джерел права

Загальна характеристика Англо-американська цивільно-правова система (система загального права) розвинулася з англійського права, що почало формуватися в Англії після її завоювання нормандцями, у переважній більшості в результаті діяльності королівських судів. Сім’я загального права не знала

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Структура цивільного права

Вищевикладені відмінності класичних правових систем знаходять своє відображення й у структурі цивільного права, і в існуванні унікальних цивільно-правових інститутів (наприклад, trust), і в різному змісті, що вкладається в адекватні правові поняття. Не знає система

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Спадкове право

Вищевикладені відмінності класичних правових систем знаходять своє відображення й у структурі цивільного права, і в існуванні унікальних цивільно-правових інститутів (наприклад, trust), і в різному змісті, що вкладається в адекватні правові поняття. Не знає система

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Глава 4. Наука цивільного права і цивільне право як навчальна дисципліна

1. Поняття, предмет та методи цивільного права як науки Вивчення цивільного права не вичерпується його пізнанням лише як регулятора суспільних відносин, галузі матеріального права чи галузі законодавства. Це було б навіть невиправданим, оскільки поза

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 1. Поняття, предмет та методи цивільного права як науки

1. Поняття, предмет та методи цивільного права як науки Вивчення цивільного права не вичерпується його пізнанням лише як регулятора суспільних відносин, галузі матеріального права чи галузі законодавства. Це було б навіть невиправданим, оскільки поза

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 2. Цивільне право як навчальна дисципліна

Традиційно вважають, що навчальна дисципліна, яка викладається у вищому навчальному закладі, є певним комплексом знань та навичок, якими студент повинен оволодіти в процесі вивчення відповідної науки за обраним фахом. Те саме можна сказати і

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – РОЗДІЛ II. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Глава 5. Поняття і особливості цивільних правовідносин 1. Поняття цивільних правовідносин Серед різноманітних зв’язків, що виникають у суспільстві (економічних, політичних, культурних, моральних та ін.), існують відносини, поведінка учасників яких регулюється нормами цивільного права. У

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Глава 5. Поняття і особливості цивільних правовідносин

Глава 5. Поняття і особливості цивільних правовідносин 1. Поняття цивільних правовідносин Серед різноманітних зв’язків, що виникають у суспільстві (економічних, політичних, культурних, моральних та ін.), існують відносини, поведінка учасників яких регулюється нормами цивільного права. У

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 1. Поняття цивільних правовідносин

Глава 5. Поняття і особливості цивільних правовідносин 1. Поняття цивільних правовідносин Серед різноманітних зв’язків, що виникають у суспільстві (економічних, політичних, культурних, моральних та ін.), існують відносини, поведінка учасників яких регулюється нормами цивільного права. У

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 2. Елементи цивільних правовідносин

Глава 5. Поняття і особливості цивільних правовідносин 1. Поняття цивільних правовідносин Серед різноманітних зв’язків, що виникають у суспільстві (економічних, політичних, культурних, моральних та ін.), існують відносини, поведінка учасників яких регулюється нормами цивільного права. У

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Об’єкти цивільних правовідносин

Як вже зазначалося, одним із необхідних елементів цивільних правовідносин є їх об’єкт. У цивільному праві питання щодо об’єкта – одне з найскладніших. У різні часи науковцями були висловлені полярні думки з даного приводу. Одні

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Юридичний зміст цивільних правовідносин

Як вже зазначалося, одним із необхідних елементів цивільних правовідносин є їх об’єкт. У цивільному праві питання щодо об’єкта – одне з найскладніших. У різні часи науковцями були висловлені полярні думки з даного приводу. Одні

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 3. Види цивільних правовідносин

Цивільні правовідносини можуть бути класифіковані за різними ознаками. 1. Залежно від особливостей суб’єктного складу виокремлюють абсолютні та відносні правовідносини. Прикладом абсолютних є речові правовідносини. Особливістю цього роду відносин є те, що управомочена особа в

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

Цивільні правовідносини виникають, змінюються або припиняються лише з настанням певних життєвих обставин (фактів реальної дійсності), що враховуються законодавством. Такі обставини отримали назву юридичних фактів. Отже, серед фактів реальної дійсності юридичними фактами є лише ті,

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – Глава 6. Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин

1. Поняття фізичної особи як людини Цивільні правовідносини виникають та існують між людьми. З точки зору організації відносин між ними це можуть бути як окремі люди, так і їх колективи. Стосовно людей як суб’єктів,

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 1. Поняття фізичної особи як людини

1. Поняття фізичної особи як людини Цивільні правовідносини виникають та існують між людьми. З точки зору організації відносин між ними це можуть бути як окремі люди, так і їх колективи. Стосовно людей як суб’єктів,

Цивільне право. Том 1 – Борисова В. І. – 2. Цивільна правоздатність фізичної особи

1. Поняття фізичної особи як людини Цивільні правовідносини виникають та існують між людьми. З точки зору організації відносин між ними це можуть бути як окремі люди, так і їх колективи. Стосовно людей як суб’єктів,