Ціни і ціноутворення – Шкварчук Л. O

Ціни і ціноутворення – Шкварчук Л. O. – Вступ

Ціна і ціноутворення є важливими складовими функціонування ринкового механізму. Перед усіма комерційними і багатьма некомерційними організаціями постає завдання призначення ціни на свої товари та послуги. У зв’язку з цим підготовка фахівців будь-якої сфери діяльності

Ціни і ціноутворення – Шкварчук Л. O. – Тема 1. Теоретичні основи ціни

1.1. Ціна як інструмент економіки Ціна – це економічне поняття, існування і важливість якого не треба пояснювати і доводити. З дитячих років, як тільки людині доводиться спостерігати або самому брати участь у купівлі, вона

Ціни і ціноутворення – Шкварчук Л. O. – 1.1. Ціна як інструмент економіки

1.1. Ціна як інструмент економіки Ціна – це економічне поняття, існування і важливість якого не треба пояснювати і доводити. З дитячих років, як тільки людині доводиться спостерігати або самому брати участь у купівлі, вона

Ціни і ціноутворення – Шкварчук Л. O. – 1.2. Теорії, що визначають цінність товару

Підходів до визначення цінності товару існує багато. Кожен з них грунтується на певній теорії, серед яких найбільш поширеними є теорії трудової вартості, граничної корисності, попиту і пропозиції, факторів виробництва, інформативна. Теорія трудової вартості. Підхід,

Ціни і ціноутворення – Шкварчук Л. O. – Теорія трудової вартості

Підходів до визначення цінності товару існує багато. Кожен з них грунтується на певній теорії, серед яких найбільш поширеними є теорії трудової вартості, граничної корисності, попиту і пропозиції, факторів виробництва, інформативна. Теорія трудової вартості. Підхід,

Ціни і ціноутворення – Шкварчук Л. O. – Теорія граничної корисності

Підходів до визначення цінності товару існує багато. Кожен з них грунтується на певній теорії, серед яких найбільш поширеними є теорії трудової вартості, граничної корисності, попиту і пропозиції, факторів виробництва, інформативна. Теорія трудової вартості. Підхід,

Ціни і ціноутворення – Шкварчук Л. O. – Теорія попиту і пропозиції

Підходів до визначення цінності товару існує багато. Кожен з них грунтується на певній теорії, серед яких найбільш поширеними є теорії трудової вартості, граничної корисності, попиту і пропозиції, факторів виробництва, інформативна. Теорія трудової вартості. Підхід,

Ціни і ціноутворення – Шкварчук Л. O. – 1.3. Суть процесу ціноутворення

Ціноутворення – це процес встановлення цін на товари та послуги. При ринковому ціноутворенні реальний процес формування цін відбувається не на виробництві, не на підприємстві, а у сфері реалізації продукції, тобто на ринку під дією

Ціни і ціноутворення – Шкварчук Л. O. – 1.4. Система цін і ознаки, покладені в її основу

Усі діючі в економіці ціни взаємопов’язані й утворюють єдину систему, яка перебуває в постійному русі під впливом ринкових факторів. Система цін являє собою сукупність взаємопов’язаних і взаємообумовлених цін в економіці, які дають змогу всім

Ціни і ціноутворення – Шкварчук Л. O. – Тема 2. Загальна класифікація цін

2.1. Класифікаційні ознаки цін Ціни обслуговують різні галузі виробництв, призначаються на різні види продукції (робіт, послуг), а також використовуються як продавцями, так і покупцями. Для кожної зазначеної цілі використовуються свої види цін. їх номенклатура