Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – ПЕРЕДМОВА

Банківська система як складова фінансової системи будь-якої країни відіграє вирішальну роль у її економічному розвитку. Світова фінансова криза найгостріше виявилась у банківській сфері і поставила під загрозу стабільність грошових систем у найрозвиненіших країнах світу.

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ1.Сутність, типи, функції центральних банків

Банківська система як складова фінансової системи будь-якої країни відіграє вирішальну роль у її економічному розвитку. Світова фінансова криза найгостріше виявилась у банківській сфері і поставила під загрозу стабільність грошових систем у найрозвиненіших країнах світу.

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – ТЕМА 1. СТАТУС ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ

Банківська система як складова фінансової системи будь-якої країни відіграє вирішальну роль у її економічному розвитку. Світова фінансова криза найгостріше виявилась у банківській сфері і поставила під загрозу стабільність грошових систем у найрозвиненіших країнах світу.

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – Лекція 1.історія становлення і сутність центральних банків

Банківська система як складова фінансової системи будь-якої країни відіграє вирішальну роль у її економічному розвитку. Світова фінансова криза найгостріше виявилась у банківській сфері і поставила під загрозу стабільність грошових систем у найрозвиненіших країнах світу.

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 1.1.1. Передумови виникнення центральних банків

Банківська система як складова фінансової системи будь-якої країни відіграє вирішальну роль у її економічному розвитку. Світова фінансова криза найгостріше виявилась у банківській сфері і поставила під загрозу стабільність грошових систем у найрозвиненіших країнах світу.

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 1.1.2. Типологія центральних банків в епоху золотого стандарту

До епохи капіталізму і на початку його розвитку в обігу перебували срібна і золота, а в деяких країнах лише срібна валюта. З розвитком капіталізму все більшого значення набувають банкноти – кредитні знаки грошей, що

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 1.1.3. Центральні банки і монетарна політика в кейнсіанському аспекті

Відповідно теорії Дж М. Кейнса фіскально-бюджетний механізм здобув теоретичного визнання як засіб підвищення ефективності державної політики при розв’язанні проблем економічного зростання та боротьби з безробіттям. Бретгон-Вудський валютний устрій, заснований з одного боку на кейнсіанських

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 1.1.4. Етатичний тип Центрального банку

Специфічна роль грошей і функціонування банківської системи за планової економіки дає змогу виділити етатичний історичний тип центрального банку. Етатичний – державний, юридико-позитивістський. Цей підхід випливає із розуміння держави як мети, а особи – як

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 1.1.5. Сутність Центрального банку з позицій монетаризму

Специфічна роль грошей і функціонування банківської системи за планової економіки дає змогу виділити етатичний історичний тип центрального банку. Етатичний – державний, юридико-позитивістський. Цей підхід випливає із розуміння держави як мети, а особи – як

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 1.1.6. Вплив глобалізаційних процесів на формування сучасного історичного типу Центрального банку

Із глобалізацією пов’язані Фундаментальні зміни у зовнішньому оточенні центральних банків, макроекономічних процесах, характері реалізації монетарної політики: O в умовах глобалізації орієнтація на внутрішню рівновагу стає домінуючим принципом монетарної політики, який поступово підкоряє всі інші

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – Лекція 2.статус та функції центральних банків

План 1.2.1. Статус і форми організації центральних банків 1.2.2. Принцип незалежності центральних банків 1.2.3. Функції центральних банків 1.2.1. Статус і форми організації центральних банків Центральний банк – це банк першого рівня в дворівневій банківській

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 1.2.1. Статус і форми організації центральних банків

План 1.2.1. Статус і форми організації центральних банків 1.2.2. Принцип незалежності центральних банків 1.2.3. Функції центральних банків 1.2.1. Статус і форми організації центральних банків Центральний банк – це банк першого рівня в дворівневій банківській

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 1.2.2. Принцип незалежності центральних банків

План 1.2.1. Статус і форми організації центральних банків 1.2.2. Принцип незалежності центральних банків 1.2.3. Функції центральних банків 1.2.1. Статус і форми організації центральних банків Центральний банк – це банк першого рівня в дворівневій банківській

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 1.2.3. Функції центральних банків

По значимості усі функції центрального банку поділяють на основні і додаткові. Основні функції здійснюються усіма без винятку центральними банками і розділяються на Регулюючі, контрольні й обслуговуючі. До регулюючих функцій відносяться: 1. Розробка і проведення

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Лекція 1.історія становлення нбу План 2.1.1. Причини і значення створення НБУ 2.1.2. Роль НБУ в організації купоно-карбованцевої грошової системи 2.1.3. Проведення НБУ грошової реформи 1996 р. 2.1.4. Основні етапі формування грошово-кредитної політики НБУ 2.1.1.

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – Лекція 1.історія становлення нбу

Лекція 1.історія становлення нбу План 2.1.1. Причини і значення створення НБУ 2.1.2. Роль НБУ в організації купоно-карбованцевої грошової системи 2.1.3. Проведення НБУ грошової реформи 1996 р. 2.1.4. Основні етапі формування грошово-кредитної політики НБУ 2.1.1.

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 2.1.1. Причини і значення створення НБУ

Лекція 1.історія становлення нбу План 2.1.1. Причини і значення створення НБУ 2.1.2. Роль НБУ в організації купоно-карбованцевої грошової системи 2.1.3. Проведення НБУ грошової реформи 1996 р. 2.1.4. Основні етапі формування грошово-кредитної політики НБУ 2.1.1.

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 2.1.2. Роль НБУ в організації купоно-карбованцевої грошової системи

Система впровадження національної валюти еволюціонувала таким чином: паралельний обіг рубля та карток споживача; поетапне впровадження в обіг купоно-карбованця відповідно до наповнення товарного ринку; введення в обіг повноцінної банкноти – гривні. У листопаді 1990 р.

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 2.1.3. Проведення НБУ грошової реформи 1996 р

Система впровадження національної валюти еволюціонувала таким чином: паралельний обіг рубля та карток споживача; поетапне впровадження в обіг купоно-карбованця відповідно до наповнення товарного ринку; введення в обіг повноцінної банкноти – гривні. У листопаді 1990 р.

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 2.1.4. Основні етапі формування грошово-кредитної політики НБУ

Національний банк України пройшов кілька етапів розвитку грошово-кредитного ринку, використовуючи відповідні монетарні механізми та інструменти, застосовуючи функції, передбачені Законом України “Про банки і банківську діяльність”. Розглянемо еволюцію створення грошово-кредитної системи та проведення грошово-кредитної політики

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – Лекція 2. правові основи діяльності нбу

План 2.2.1. Правовий статут НБУ та його еволюція 2.2.2. Взаємозв’язок операцій і функцій НБУ 2.2.3. Регіональна і функціональна побудова НБУ 2.2.4. Управління НБУ 2.2.5. Кадрове забезпечення діяльності НБУ 2.2.1. Правовий статут НБУ та його

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 2.2.1. Правовий статут НБУ та його еволюція

План 2.2.1. Правовий статут НБУ та його еволюція 2.2.2. Взаємозв’язок операцій і функцій НБУ 2.2.3. Регіональна і функціональна побудова НБУ 2.2.4. Управління НБУ 2.2.5. Кадрове забезпечення діяльності НБУ 2.2.1. Правовий статут НБУ та його

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 2.2.2. Взаємозв’язок операцій і функцій НБУ

Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, – цінової

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 2.2.3. Регіональна і функціональна побудова НБУ

Структура Національного банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням. До системи Національного банку входять центральний апарат, філії (територіальні управління), розрахункові палати, Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізовані підприємства,

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 2.2.4. Управління НБУ

Керівними органами Національного банку є Рада Національного банку України та Правління Національного банку України. Рада Національного банку: 1) відповідно до загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрів економічного та соціального розвитку України до 15

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 2.2.5. Кадрове забезпечення діяльності НБУ

Керівними органами Національного банку є Рада Національного банку України та Правління Національного банку України. Рада Національного банку: 1) відповідно до загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрів економічного та соціального розвитку України до 15

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – Лекція 3.фінансові основи діяльності нбу

План 2.3.1. Характеристика балансу НБУ 2.3.2. Доходи і витрати НБУ 2.3.3. Організація бюджетного процесу, принципи та суб’єкти кошторисної діяльності 2.3.4. Внутрішній контроль і аудит в системі НБУ 2.3.1. Характеристика балансу НБУ Фінансові активи та

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 2.3.1. Характеристика балансу НБУ

План 2.3.1. Характеристика балансу НБУ 2.3.2. Доходи і витрати НБУ 2.3.3. Організація бюджетного процесу, принципи та суб’єкти кошторисної діяльності 2.3.4. Внутрішній контроль і аудит в системі НБУ 2.3.1. Характеристика балансу НБУ Фінансові активи та

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 2.3.2. Доходи і витрати НБУ

Одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку. Плановані доходи та витрати Національного банку відображаються в кошторисі його доходів і витрат. Національний банк за підсумками року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами,

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 2.3.3. Організація бюджетного процесу, принципи та суб’єкти кошторисної діяльності

Кошторис доходів і витрат повинен забезпечувати можливість виконання Національним банком його функцій, встановлених Конституцією України та Законом. Проект загального (консолідованого) кошторису складається із показників проектів кошторисів регіональних управлінь та установ, а також структурних підрозділів

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 2.3.4. Внутрішній контроль і аудит в системі НБУ

Постійні та швидкі зміни на фінансових ринках, їх глобалізація, впровадження нових інструментів і послуг разом із розвитком інформаційних технологій, що супроводжують ці процеси, значно ускладнили діяльність центральних банків. Саме тому контроль (процес, спрямований на

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Операції центральних банків

Тема 3. Емісія грошей та регулювання готівкового грошового обігу План 3.1. Механізм емісійно-касового регулювання грошової маси 3.2. Організація процесу виробництва банкнот і монет у системі НБУ 3.3. Організація касової роботи в установах НБУ 3.4.

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – Тема 3. емісія грошей та регулювання готівкового грошового обігу

Тема 3. Емісія грошей та регулювання готівкового грошового обігу План 3.1. Механізм емісійно-касового регулювання грошової маси 3.2. Організація процесу виробництва банкнот і монет у системі НБУ 3.3. Організація касової роботи в установах НБУ 3.4.

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 3.1. Механізм емісійно-касового регулювання грошової маси

Тема 3. Емісія грошей та регулювання готівкового грошового обігу План 3.1. Механізм емісійно-касового регулювання грошової маси 3.2. Організація процесу виробництва банкнот і монет у системі НБУ 3.3. Організація касової роботи в установах НБУ 3.4.

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 3.2. Організація процесу виробництва банкнот і монет у системі НБУ

Потужний промисловий комплекс, до складу якого входять Банкнотна фабрика і Монетний двір, здатний повністю забезпечувати потребу України в банкнотах і монетах. В Україні з 2 вересня 1996 р. введено в обіг банкноти Національного банку

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 3.3. Організація касової роботи в установах НБУ

Порядок організації касової роботи в установах НБУ визначено “Інструкцією про касові операції в банках України”, затвердженою Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 № 337. Підкріплення територіальними управліннями банків (філій) готівкою національної валюти, здавання до них

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 3.4. Ознаки платіжності грошових білетів та розмінних монет Національного банку України

Ознаки платіжності встановлює Національний банк України: справжні банкноти (банкноти) – це введені в обіг Національним банком як законний засіб платежу паперові грошові знаки, що мають прямокутну форму встановленого розміру і виготовлені на спеціальному папері

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 3.5. Порядок емісії готівки установами НБУ

Аналіз і прогнозування структури готівкової маси здійснюється департаментом готівково-грошового обігу Національного банку України. На підставі підготовленого розрахунку потреб у готівці Банкнотно-монетному двору Національного банку України надається розпорядження щодо виготовлення необхідної її кількості в розрізі

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 3.6. Безготівкова емісія НБУ

Аналіз і прогнозування структури готівкової маси здійснюється департаментом готівково-грошового обігу Національного банку України. На підставі підготовленого розрахунку потреб у готівці Банкнотно-монетному двору Національного банку України надається розпорядження щодо виготовлення необхідної її кількості в розрізі

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – ТЕМА 4. РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ

План 4.1. Причини і значення рефінансування комерційних банків центральними. 4.2. Загальні вимоги НБУ до банків і забезпечення у разі здійснення рефінансування. 4.3. Порядок надання окремих кредитів овернайт. 4.4. Порядок проведення тендерів з підтримання ліквідності

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 4.1. Причини і значення рефінансування комерційних банків центральними

План 4.1. Причини і значення рефінансування комерційних банків центральними. 4.2. Загальні вимоги НБУ до банків і забезпечення у разі здійснення рефінансування. 4.3. Порядок надання окремих кредитів овернайт. 4.4. Порядок проведення тендерів з підтримання ліквідності

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 4.2. Загальні вимоги НБУ до банків і забезпечення у разі здійснення рефінансування

План 4.1. Причини і значення рефінансування комерційних банків центральними. 4.2. Загальні вимоги НБУ до банків і забезпечення у разі здійснення рефінансування. 4.3. Порядок надання окремих кредитів овернайт. 4.4. Порядок проведення тендерів з підтримання ліквідності

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 4.3. Порядок надання окремих кредитів овернайт

Національний банк здійснює підтримку короткострокової (миттєвої) ліквідності банку в національній валюті через постійно діючу лінію рефінансування шляхом надання Кредиту овернайт. Обов’язковою умовою для подання банком заявки на одержання кредиту овернайт є укладення на поточний

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 4.4. Порядок проведення тендерів з підтримання ліквідності банків

Національний банк здійснює підтримку короткострокової (миттєвої) ліквідності банку в національній валюті через постійно діючу лінію рефінансування шляхом надання Кредиту овернайт. Обов’язковою умовою для подання банком заявки на одержання кредиту овернайт є укладення на поточний

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 4.5. Принципи і порядок проведення операцій peno

Основні принципи проведення операцій peno: O пряме peno з державними облігаціями України або банківськими металами, зворотне peno – з державними облігаціями України згідно із укладеними договорами на визначену суму та строк; O операції peno

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 4.6. Порядок надання стабілізаційного кредиту

17.05.2009 набрало чинності Положення про кредитну підтримку Національним банком України банків України в разі реальної загрози стабільності їх роботи, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 № 262. Положенням регламентовано порядок надання кредиту

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ

План 5.1. Значення організації центральним баком платіжно-розрахункових відносин, моделі платіжних систем 5.2. Правове регулювання платіжної системи та переказу коштів в Україні 5.3. Організація функціонування системи електронних платежів НБУ 5.4. Регулювання участі комерційних банків України

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 5.1. Значення організації центральним банком платіжно-розрахункових відносин, моделі платіжних систем

План 5.1. Значення організації центральним баком платіжно-розрахункових відносин, моделі платіжних систем 5.2. Правове регулювання платіжної системи та переказу коштів в Україні 5.3. Організація функціонування системи електронних платежів НБУ 5.4. Регулювання участі комерційних банків України

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 5.2. Правове регулювання платіжної системи та переказу коштів в Україні

Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, порядок проведення переказу коштів у межах України регулюються Законом України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”. Нині на ринку банківських послуг функціонують системи міжбанківських розрахунків,

Центральний банк і грошово-кредитна політика – Косова Т. Д. – 5.3. Організація функціонування системи електронних платежів

Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, порядок проведення переказу коштів у межах України регулюються Законом України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”. Нині на ринку банківських послуг функціонують системи міжбанківських розрахунків,