Бюджетний менеджмент – Клець Л. Є. – Операції з виконання Державного бюджету за доходами у Державному казначействі України (центральний рівень)

1) Доходи загального фонду зараховуються:

– на аналітичні рахунки, відкриті на балансовому рахунку в Управлінні Державного казначейства 3111 “Надходження до загального фонду державного бюджету”;

– одночасно ця сума відображається на балансовому рахунку 6111 – “Доходи загального фонду Державного бюджету”.

Кредитове сальдо 6111 – надходження до загального фонду Державного бюджету з початку року.

2) Для щоденного перерахування коштів із Управлінь Державного казначейства на центральний рівень відкриваються за балансовим рахунком 3112 “Загальний фонд Державного бюджету” два рахунки і в Управліннях і в Державному казначействі України.

Залишки коштів з рахунку 3111 списуються щодня на два рахунки балансового рахунку 3112:

– на перший зараховуються доходи, за рахунок яких видаються дотації місцевим бюджетам,

– на другий – кошти, які відносяться до загального фонду Державного бюджету.

3) Обласні управління Державного казначейства щодня:

– Перераховують дотації місцевим бюджетам, суми яких відображаються на рахунку 8311 “Кошти, передані органами Державного казначейства із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя”.

Дебет рахунку 8311 – дотації, перераховані місцевим бюджетам з початку року.

– Залишки коштів Управління державного казначейства платіжними дорученнями перераховують Державному казначейству України на рахунок 3112. Одночасно ця сума відображається на рахунку 8211 – “Кошти загального фонду державного бюджету, передані вищестоящим органам Державного казначейства”.

Дебет рахунку 8211 – сума коштів, яка перерахована в Державне казначейство України з початку року.

– Повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів до бюджету, які є доходами загального фонду державного бюджету, здійснюється обласними управліннями Державного казначейства на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових та інших уповноважених органів.

Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету

1) В обласних Управліннях Державного казначейства доходи спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ) відображаються за балансовим рахунком 3121 – “Надходження коштів спеціального фонду Державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки”.

Одночасно ця сума відображається за балансовим рахунком 6112 – “Доходи спеціального фонду Державного бюджету”.

Кредитове сальдо рахунку 6112 – надходження до спеціального фонду з початку року.

2) Обласні Управління Державного казначейства залишки коштів за балансовим рахунком 3121 “Надходження до спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки” перераховують своїми платіжними дорученнями на рахунки, відкриті у Державному казначействі України за балансовим рахунком 3122 “Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки”.

Ця сума одночасно відображається на рахунку 8212 – “Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані вищестоящим органам Державного казначейства”.

Дебетове сальдо рахунку 8212 – сума коштів спеціального фонду Державного бюджету, зарахована з початку року.

Операції з виконання Державного бюджету за доходами у Державному казначействі України (центральний рівень)

1) У Державному казначействі України відкриті аналітичні рахунки для обліку платежів до бюджету, які зараховуються на центральному рівні. Кошти, що надійшли на рахунок 3112 і рахунок 3122, спрямовуються на відповідні рахунки для здійснення видатків Державного бюджету.

2) На підставі даних про рух коштів на аналітичних рахунках, відкритих в Державному казначействі України (центральний рівень), складається Звіт про виконання Державного бюджету за доходами.

3) Звіти обласних Управлінь Державного казначейства України про надходження доходів консолідуються і передаються для контролю відповідним органам.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Бюджетний менеджмент – Клець Л. Є. – Операції з виконання Державного бюджету за доходами у Державному казначействі України (центральний рівень)