Бюджетна система України – Пасічник Ю. В. – Склад доходів бюджету АРК та обласних бюджетів

До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать такі податки і збори (обов’язкові платежі):

Прибутковий податок з громадян у частині, визначеній Бюджетним кодексом;

Державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

Плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;

Плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних рад;

Надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам.

Податки і збори (обов’язкові платежі), зазначені у Бюджетному кодексі, складають кошик доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Нормативи відрахувань.

До доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується 100 % загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на території цих міст.

До доходів бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного підпорядкування зараховується 75 % від загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на території цих міст.

До доходів бюджетів міст районного підпорядкування, сіл, селищ чи їх об’єднань зараховується 25 % від загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на цій території.

Склад доходів бюджету АРК та обласних бюджетів.

Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок:

25 % прибуткового податку з громадян, що сплачується на відповідній території;

25 % плати за землю, що справляється на території Автономної Республіки Крим та відповідної області;

3) плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними державними адміністраціями.

Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок:

50 % прибуткового податку з громадян, що справляється на території сіл, селищ, міст районного підпорядкування та їх об’єднань;

15 % плати за землю, що сплачується на території сіл, селищ, міст районного підпорядкування та їх об’єднань;

Плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями;

Плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що справляється районними державними адміністраціями;

Надходження адміністративних штрафів, що накладаються районними державними адміністраціями або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Бюджетна система України – Пасічник Ю. В. – Склад доходів бюджету АРК та обласних бюджетів