Бюджетна система України – Пасічник Ю. В. – Обсяг видатків загального фонду, що враховується для визначення міжбюджетних трансфертів

Специфічність напрямів видатків залежить від таких чинників:

Рівня місцевого бюджету;

Особливостей інфраструктури;

Фінансових можливостей адміністративно-територіальної одиниці;

Участі адміністративно-територіальної одиниці в загальнодержавних, регіональних програмах;

Необхідності вирішення актуальних місцевих проблем;

Інші (природоохоронні, зайнятість населення тощо).

Плановий обсяг місцевих бюджетів на 2001 р. понад 17 млрд грн, при плані на 2000 р. – 12,5 млрд грн. Це становить 33,8 %

Від обсягу видаткової частини зведеного бюджету або 36 % від загального фонду бюджету за умови, якщо забезпечити порівнянність структури бюджетів за 2000 і 2001 pp.

Бюджет 2001 р. мав ту особливість, що вперше було застосовано формульний підхід до визначення необхідних сум бюджетних коштів, які направлялись на фінансування окремих напрямів видатків адміністративно-територіальних одиниць, чим було фактично відмінено “ручне” управління коштами місцевих бюджетів. Формульний метод розрахунків був уведений Постановою кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. № 1195 із змінами і доповненнями від 14.09.2002 р. включно.

Обсяг доходів, закріплених за місцевими бюджетами

Бюджетна система України   Пасічник Ю. В.   Обсяг видатків загального фонду, що враховується для визначення міжбюджетних трансфертів
Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:

Dizac – прогнозний показник обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевим бюджетом, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

Ki – індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (визначається з чотирма знаками після коми);

Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 – обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за всіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Luз, Li1, Li2, Li3 – сума пільг, наданих місцевими органами влади з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за всіма місцевими бюджетами та бюджетом адміністративно-територіальної одиниці за відповідні роки базового періоду;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 – чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці на 1 січня відповідного року базового періоду;

Du4 – прогнозний обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за всіма місцевими бюджетами на плановий бюджетний період.

Крім обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами згідно зі ст. 64 і 66 Бюджетного кодексу України (Dizac), До бюджету Автономної Республіки Крим зараховується передбачений законом України про Державний бюджет України на відповідний рік обсяг надходжень акцизного збору з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), який обчислюється за окремим розрахунком.

Обсяг видатків загального фонду, що враховується для визначення міжбюджетних трансфертів

Розрахункові показники обсягів видатків місцевих бюджетів визначаються окремо для кожної галузі виходячи із загальних ресурсів зведеного бюджету України і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних видатків.

Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету міст Києва і Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувального коефіцієнта до них з розрахунку на душу населення (державне управління, охорона здоров’я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні програми щодо сім’ї, жінок, молоді та дітей), на дитину або учня – освіта, отримувача соціальних послуг – соціальний захист та соціальне забезпечення.

Розрахунковий показник обсягу видатків місцевого бюджету обчислюється відповідно до розмежування видів видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами, визначеного у гл. 14 Бюджетного кодексу України.

Розрахунковий показник обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету (Vt)> що враховується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, становить суму розрахункових показників за основними видами видатків цього бюджету:

Де Vyi – розрахунковий обсяг видатків на утримання органів управління;

Бюджетна система України   Пасічник Ю. В.   Обсяг видатків загального фонду, що враховується для визначення міжбюджетних трансфертів

Vzi – розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров’я;

Voi – розрахунковий обсяг видатків на освіту;

Vsi – розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення;

Vki – розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво;

Vfi – розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт;

Vdi – розрахунковий обсяг видатків на інші заходи;

Vmi – розрахунковий обсяг видатків на утримання підрозділів місцевої міліції;

Vhi – розрахунковий обсяг видатків на нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Бюджетна система України – Пасічник Ю. В. – Обсяг видатків загального фонду, що враховується для визначення міжбюджетних трансфертів