Бюджетна система України – Пасічник Ю. В. – III. Виконання бюджету

За результатами обговорення проекту Закону про Державний бюджет України Верховна Рада України може прийняти вмотивоване рішення про його відхилення у разі невідповідності Бюджетному кодексу та Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період.

У разі відхилення проекту Закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України зобов’язаний у тижневий термін з дня набрання чинності рішенням про відхилення подати проект Закону про Державний бюджет України на повторне подання з обгрунтуванням внесених змін, пов’язаних з відповідним рішенням Верховної Ради України. Міністр фінансів України повторно подає проект Закону про Державний бюджет України не пізніше трьох днів після його повторного подання до Верховної Ради України.

У разі відхилення проекту Закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України зобов’язаний у тижневий термін з дня набрання чинності рішенням про відхилення подати проект Закону про Державний бюджет України на повторне представлення з обгрунтуванням внесених змін, пов’язаних з відповідним рішенням Верховної Ради України. Міністр фінансів України повторно представляє проект Закону про Державний бюджет України не пізніше трьох днів після його повторного подання до Верховної Ради України.

При розгляді проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні пропозиції народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України, депутатських груп та фракцій щодо змін до проекту Закону про Державний бюджет України не розглядаються. Розглядаються висновки Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо розгляду проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні, в тому числі щодо врахування Кабінетом Міністрів України Бюджетних висновків Верховної Ради України при підготовці проекту Закону про Державний бюджет України до другого читання.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не набрав чинності Закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України має право здійснювати витрати Державного бюджету України відповідно до Бюджетного кодексу з такими обмеженнями:

Витрати Державного бюджету України можуть здійснюватися лише на цілі, які визначені у Законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період й одночасно передбачені у проекті Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України;

Щомісячні видатки Державного бюджету України не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених Законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період, крім випадків, передбачених Бюджетним кодексом;

До прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється, крім випадків, пов’язаних з введенням воєнного чи надзвичайного стану, оголошенням окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації.

III. Виконання бюджету

Стадіями виконання Державного бюджету України за видатками визнаються:

Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного розпису;

Затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;

Взяття бюджетних зобов’язань;

Отримання товарів, робіт та послуг;

Здійснення платежів;

Використання товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм.

Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:

1) наявності відповідного бюджетного зобов’язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України;

Відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню;

Наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаних бюджетних асигнувань.

Зміни до Закону про Державний бюджет України можуть вноситися у випадках виникнення відхилення оцінки прогнозу надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період, а також зміни структури видатків державного бюджету та в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом. Міністерство фінансів України проводить щомісячне оцінювання відповідності прогнозу надходжень показникам, установленим Державним бюджетом України.

IV. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету

Бюджетним кодексом передбачена місячна, квартальна та річна звітність.

Квартальна звітність про виконання Державного бюджету України включає такі частини:

Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;

Звіт про рух грошових коштів;

Звіт про виконання Державного бюджету України;

Інформацію про стан державного боргу;

Зведені показники звітів про виконання бюджетів;

Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань.

Річний звіт про виконання Закону про Державний бюджет України включає такі частини:

Звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;

Звіт про виконання Державного бюджету України;

Звіт про рух грошових коштів;

Інформацію про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України;

Звіт про бюджетну заборгованість;

Звіт про використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України;

Інформацію про стан державного боргу;

Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань;зведені показники звітів про виконання бюджетів;

Інформацію про виконання місцевих бюджетів;

Іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Бюджетна система України – Пасічник Ю. В. – III. Виконання бюджету