Бюджетна система України – Пасічник Ю. В. – Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Це досить важливий фонд, оскільки в Україні налічується кілька сотень тисяч офіційно зареєстрованих безробітних і кілька мільйонів постійно перебувають під загрозою втратити роботи, працюючи неповний робочий тиждень.

Законодавча база. Основними юридичними актами, що регулюють відносини безробіття, є Конституція України, Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Закон України “Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття” (2000 p.), Закон України “Про зайнятість населення”.

Завдання фонду. Основними завданнями фонду є:

Акумулювання коштів для здійснення покладених на нього законодавством обов’язків;

Виплата матеріального забезпечення особам, які мають статус безробітного;

Організація роботи центральних та місцевих органів управління фондом;

Виплата допомоги у зв’язку з частковим безробіттям;

Виплата допомоги на поховання у разі смерті безробітного;

Виплачувати можливу дотацію роботодавцю на створення додаткових робочих місць;

Налагодження контактів з іншими цільовими фондами.

Джерела формування коштів. Законом, який регулює

Діяльність фонду (ст. 8), передбачено, що кошти фонду не включаються до Державного бюджету, а ст. 16 передбачає конкретні джерела:

Страхові внески страхувальників – роботодавців, застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених законодавством;

Асигнування Державного бюджету;

Суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до законодавства;

Благодійні внески фізичних і юридичних осіб;

Інші надходження.

Напрями використання коштів. Напрями використання передбачені ст. 16 відповідного закону, а саме:

Виплата забезпечення та надання соціальних послуг. Так, розмір допомоги безробітному, залежно від його трудового стажу і середньої заробітної плати, становить:

До 2 років – 50 %;

Від 2 до 6 років – 55 %;

Від 6 до 10 років – 60 %;

Понад 10 років – 70 %.

Відшкодування Пенсійному фонду витрат, пов’язаних із достроковим виходом на пенсію конкретних осіб;

Фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції фонду та її робочих органів, управління фондом, розвиток його матеріальної та інформаційної бази;

Створення резерву коштів фонду.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Цей фонд забезпечує фінансовими ресурсами осіб, які втратили тимчасово працездатність, а також надає допомогу при народженні та похованні.

Законодавча база. Основним законом, який регулює діяльність фонду, є Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” (2001 p.). Згідно з цим законом створюється відповідний фонд.

Завдання фонду. Основними завданнями є:

Керівництво та управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок тимчасової втрати працездатності, а також пов’язаним із народженням та похованням;

Акумулювання коштів фонду;

Фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг відповідних осіб;

Контроль за використанням коштів фонду.

Джерела формування коштів. Ці джерела передбачені ст. 19 відповідного закону:

Страхові внески страхувальників – роботодавців і застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбаченому законодавством;

Пені, штрафи та інші фінансові санкції, стягнуті за порушення відповідного законодавства;

Благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

Асигнування з Державного бюджету України;

Інші надходження.

Напрями використання коштів. Ці напрями передбачені ст. 20 закону:

Виплата застрахованим особам допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами, при народженні дитини та по догляду за дитиною трирічного віку, на поховання;

Фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їхніх сімей;

Створення резерву страхових коштів;

Забезпечення поточної діяльності та утримання органів фонду, розвиток його матеріально-технічної бази.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Цей фонд створено на початку 2000 р. як відповідне реагування держави на необхідність соціального забезпечення осіб, які постраждали на виробництві.

Законодавча база. Ці відносини регулюються Конституцією України, Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також Законом “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” (1999 p.). Згідно з цим законом створюється відповідний фонд.

Завдання фонду. Основними завданнями фонду є:

Своєчасно і в повному обсязі компенсувати збитки, заподіяні працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я, а в разі його смерті – членам його сім’ї;

Надавати допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

Організовувати поховання померлого;

Сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому;

Організовувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого;

Вживати всіх заходів для підтримання, відновлення та підвищення працездатності потерпілого;

Надавати реабілітаційну допомогу потерпілому – вдома, в санаторно-курортних закладах тощо;

Організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з органами виконавчої влади;

Сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне страхування.

Джерела формування коштів. Ці джерела передбачені ст. 46 зазначеного вище закону:

Внески роботодавця: для підприємств – з віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій – з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення;

Капіталізовані платежі, що надійшли у випадках ліквідації страхувальника;

Прибуток від діяльності фонду;

Штрафи і пені, стягнуті за порушення відповідного законодавства;

Добровільні внески та інші надходження, які не суперечать законодавству.

Цією ж статтею передбачено, що працівники не відшкодовують ніяких витрат на страхування від нещасного випадку, а кошти не включаються до складу Державного бюджету України. Ст. 12 передбачає видачу свідоцтва про нещасний випадок, яке є єдиним документом, що посвідчує особу потерпілого, якому надається допомога.

Напрями використання коштів. Напрями використання такі:

Страхові виплати втраченого заробітку;

Страхові виплати у вигляді одноразової допомоги;

Страхові виплати пенсії за інвалідністю потерпілому;

Страхові виплати дитині, яка народилась інвалідом унаслідок травмування на виробництві;страхові виплати на медичну та соціальну допомогу;

Страхові виплати у разі смерті потерпілого;

Виплати пенсій у разі смерті годувальника;

Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації;

Утримання органів фонду, розвиток матеріально-технічної бази;

Витрати на здійснення поточної діяльності фонду.

Національний фонд соціального захисту матерів і дітей “Україна – дітям”.

Цей фонд створено в листопаді 1996 р. за участі Президента України Л. Д. Кучми на виконання Національної програми “Діти України”.

Мета створення фонду “Україна – дітям” – поліпшення соціального захисту інтересів дітей, матерів та сім’ї, забезпечення гармонійного розвитку підростаючого покоління, підвищення ефективності заходів, передбачених Національною програмою з питань материнства та дитинства.

Фонд створено для виконання положень Конвенції ООН про права дитини, де визначено право на користування останніми досягненнями в галузі медицини.

Коштами фонду можуть скористатись діти, що опинились в особливо тяжких умовах існування (діти-сироти, діти-інваліди, постраждалі від аварії на ЧАБС).

За рахунок коштів фонду введена в дію Українська дитяча спеціалізована лікарня, де за допомогою найсучаснішого обладнання надають допомогу дітям кваліфіковані лікарі.

Висновки

1. Кошторис є комплексним фінансовим документом, який розробляється бюджетною установою, а затверджується відповідним державним органом, тому має органічно поєднувати інтереси установи і держави.

2. Касове виконання бюджетів є наочним свідчення дійовості бюджетного механізму.

3. Налагодження чіткого фінансового контролю є запорукою запобігання бюджетним правопорушенням.

Контрольні запитання і завдання

1. Як класифікуються фонди?

2. Розкажіть про законодавчу базу окремих фондів.

3. Дайте характеристику окремих фондів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Бюджетна система України – Пасічник Ю. В. – Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття