Бюджетна система – Федосов В. М

Бюджетна система – Федосов В. М. – Кілька слів до читача

В українському суспільстві накопичилися досить складні соціально-економічні й фінансові проблеми. Існує величезна нерівність доходів, громадяни погано розуміють дії уряду, платники податків – владу. Для розв’язання цих проблем можливий тільки один безальтернативний шлях – комплексне

Бюджетна система – Федосов В. М. – Тема 1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ

Основні поняття та терміни Державні фінанси, бюджет, бюджетна політика, бюджетна стратегія, бюджетна тактика, бюджетна доктрина, доходи бюджету, видатки бюджету, бюджетне законодавство, бюджетна безпека, бюджетний механізм, бюджетний кодекс. 1.1. Історико-економічний розвиток бюджету Бюджет у сучасному

Бюджетна система – Федосов В. М. – 1.1. Історико-економічний розвиток бюджету

Основні поняття та терміни Державні фінанси, бюджет, бюджетна політика, бюджетна стратегія, бюджетна тактика, бюджетна доктрина, доходи бюджету, видатки бюджету, бюджетне законодавство, бюджетна безпека, бюджетний механізм, бюджетний кодекс. 1.1. Історико-економічний розвиток бюджету Бюджет у сучасному

Бюджетна система – Федосов В. М. – 1.2. Призначення та функції бюджету

Бюджет насамперед слід розглядати як економічну (фінансову), розподільну, вартісну категорію. У цьому контексті бюджет – це система грошових відносин щодо формування та використання централізованого фонду грошових коштів, який перебуває у розпорядженні органів державної влади

Бюджетна система – Федосов В. М. – 1.3. Бюджетна політика: сутність, складові та стратегічні перспективи

Одним із вузьких місць розвитку України, що визначає її відставання у формуванні сучасного інформаційного суспільства і в рівні добробуту населення, є слабкість бюджетного потенціалу як з точки зору обсягу фінансових ресурсів, так і щодо

Бюджетна система – Федосов В. М. – 1.4. Бюджетна політика в сучасних макроекономічних теоріях

Основою сучасних макроекономічних теорій бюджетної політики стала фундаментальна ідея Дж. Кейнса, яка полягає в тому, що зріла капіталістична економіка не спроможна ефективно використовувати наявні в неї господарські ресурси (звідси кризи і безробіття), а тому

Бюджетна система – Федосов В. М. – 1.5. Бюджетне законодавство та його розвиток в Україні

Нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні, відповідно до ст. 4 Бюджетного кодексу України є: 1) Конституція України; 2) Бюджетний кодекс України; 3) Закон про Державний бюджет України; 4) інші закони, що регулюють

Бюджетна система – Федосов В. М. – 1.6. Доступність інформації про бюджет як ознака демократичного суспільства

Одним із важливих принципів функціонування бюджету є його публічність (у широкому контексті – транспарентність). В Україні інформація про бюджет оприлюднюється відповідно до вимог, визначених Бюджетним кодексом. Міністерство фінансів України забезпечує оприлюднення: – проекту Закону

Бюджетна система – Федосов В. М. – Тема 2. БЮДЖЕТ ЯК ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ДЕРЖАВИ

Основні поняття та терміни Бюджетна класифікація, загальний фонд бюджету, спеціальний фонд бюджету, резервний фонд бюджету, бюджетне планування, методи бюджетного планування, бюджетне прогнозування, бюджетування, програмно-цільовий метод бюджетування, бюджетна програма, середньострокове бюджетне планування, бюджетний запит, бюджетний

Бюджетна система – Федосов В. М. – 2.1. Бюджет – основний фінансовий паан держави. Суть та основні складові

Основні поняття та терміни Бюджетна класифікація, загальний фонд бюджету, спеціальний фонд бюджету, резервний фонд бюджету, бюджетне планування, методи бюджетного планування, бюджетне прогнозування, бюджетування, програмно-цільовий метод бюджетування, бюджетна програма, середньострокове бюджетне планування, бюджетний запит, бюджетний