Бюджетна система – Федосов В. М. – Єдиний податок

З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва, ефективного використання його можливостей у розвитку національної економіки з 1 січня 1999 р. указом Президента було запроваджено спрощену систему оподаткування, обліку й звітності для суб’єктів малого підприємництва (єдиний податок). У цілому механізм нарахування і сплати єдиного податку до внесення змін до Податкового кодексу України залишився практично без змін.

Платниками єдиного податку Є фізичні особи (обсяг виручки за рік не перевищує 500 тис. грн, а чисельність працівників – не більше 10 осіб) та юридичні особи (обсяг виручки яких за рік не перевищує 1 млн грн, а середньооблікова чисельність працівників – не більше 50 осіб на рік).

Ставка єдиного податку Для юридичних осіб установлюється в розмірі 6 % від суми виручки від реалізації, якщо платник є платником ПДВ, та 10 %, якщо платник не є платником ПДВ; для фізичних осіб ставка залежить від виду діяльності, місця її здійснення, але не більше 200 грн за місяць (при використанні фізичною особою праці найманих працівників, розмір податку збільшується на 50 % за кожну особу). Платники єдиного податку

Повинні сплачувати єдиний соціальний внесок як за себе, так і за своїх найманих працівників.

Звітність юридичні особи подають щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а сплачують податок щомісяця, до 20 числа наступного місяця; фізичні особи – платники єдиного податку звітність подають щоквартально, протягом п’яти днів після закінчення звітного кварталу, а сплачують податок щомісяця, до 20 числа поточного місяця. Податок сплачується до бюджету в розмірі 43 % від нарахованої суми єдиного податку.

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – це сума коштів, яка сплачується за придбання та використання торгового патенту. До прийняття Податкового кодексу України збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності був у складі загальнодержавних податків і зборів як “плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності”. Введення даного збору обумовлене необхідністю нормативно-правового регулювання діяльності з роздрібної торгівлі на території України, обміну готівкових валютних цінностей, надання деяких платних послуг, а також послуг у сфері розваг.

Платниками збору Є суб’єкти господарювання, їх відокремлені підрозділи, які отримують торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності як:

– торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

– діяльність з надання платних побутових послуг (за переліком Кабінету Міністрів України);

– торгівля валютними цінностями в пунктах обміну іноземної валюти;

– діяльність у сфері розваг (крім державних грошових лотерей).

Існують три види торгових патентів: торговий патент (строк дії – 60 місяців); пільговий торговий патент (строк дії – 60 місяців, ставка збору – 0,05 мінімальної зарплати на рік) та короткостроковий торговий патент (строк дії – до 15 календарних днів; ставка збору – 0,03 мінімальної зарплати за день).

Ставки збору Для звичайних торгових патентів установлюють органи місцевого самоврядування з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг. Для розрахунку суми збору береться мінімальна зарплата, установлена на 1 січня звітного року.

Збір сплачується до того місцевого бюджету, де розміщений пункт продажу товарів або пункт надання платних послуг, обміну валют, надання послуг у сфері розваг, а для короткострокових патентів – за місцем проведення ярмарку чи виставки-продажу.

Строки сплати збору:

– для торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту – не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

– для торговельної діяльності (крім діяльності, яка передбачає придбання короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, торгівлі валютними цінностями – щомісяця не пізніше 15 числа місяця, що передує звітному;

– у разі здійснення діяльності у сфері розваг – щоквартально не пізніше 15 числа місяця, що передує звітному кварталу.

При бажанні платники можуть сплатити збір авансом до кінця календарного року.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Бюджетна система – Федосов В. М. – Єдиний податок