Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – ПЕРЕДМОВА

Діяльність бюджетних установ є дуже різноманітною: соціальна сфера, управління державою та місцеве самоврядування, незалежне судочинство тощо. Особливістю діяльності бюджетних установ є те, що метою їх діяльності не є створення прибутку, метою їх діяльності є

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

1. Характеристика бюджетних установ. 2. Організація та методологія бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 3. Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. 4. План рахунків бухгалтерського обліку. Його характеристика. 5. Форми бухгалтерського обліку. Побудова регістрів синтетичного і

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 1. Характеристика бюджетних установ

1. Характеристика бюджетних установ. 2. Організація та методологія бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 3. Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. 4. План рахунків бухгалтерського обліку. Його характеристика. 5. Форми бухгалтерського обліку. Побудова регістрів синтетичного і

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 2. Організація та методологія бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Як зазначено в Бюджетному кодексі, бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що затверджуються Міністерством фінансів України, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку. Порядок ведення бухгалтерського

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 3. Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

Бюджетні організації та установи створюються і функціонують для забезпечення конституційної будови держави (вищі органи державної влади), незалежного судочинства (суд, прокуратура), місцевого самоврядування (сільради, міськради) та інше, а також для задоволення соціально-економічних, освітніх, культурно-просвітницьких потреб

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 4. План рахунків бухгалтерського обліку. Його характеристика

Бюджетні організації та установи створюються і функціонують для забезпечення конституційної будови держави (вищі органи державної влади), незалежного судочинства (суд, прокуратура), місцевого самоврядування (сільради, міськради) та інше, а також для задоволення соціально-економічних, освітніх, культурно-просвітницьких потреб

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 5. Форми бухгалтерського обліку. Побудова регістрів синтетичного і аналітичного обліку

Основна форма ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах є меморіально-ордерна форма обліку. При цьому використовують регістри синтетичного обліку – меморіальні ордери, аналітичного – книги і картки. Узагальнюючим регістром є Журнал – головна книга. Часто

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 6. Інвентаризація в бюджетних установах

Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх співставлення з фактичною наявністю майна. Відповідальність за організацію інвентаризації, правильне і своєчасне її проведення несе керівник установи. Основними завданнями інвентаризації є: – виявлення

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ

1. Розпорядники коштів. 2. Бюджетна класифікація доходів і видатків бюджетних установ. 3. Кошторис доходів і видатків та методика його складання. 4. Порядок складання проектів кошторисів, розгляду та затвердження кошторисів бюджетних установ. 5. Програмно-цільове фінансування.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 1. Розпорядники коштів

1. Розпорядники коштів. 2. Бюджетна класифікація доходів і видатків бюджетних установ. 3. Кошторис доходів і видатків та методика його складання. 4. Порядок складання проектів кошторисів, розгляду та затвердження кошторисів бюджетних установ. 5. Програмно-цільове фінансування.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 2. Бюджетна класифікація доходів і видатків бюджетних установ

З метою узагальнення доходів і видатків бюджету за різними ознаками розроблено бюджетну класифікацію. Бюджетна класифікація – єдине систематизоване згрупування доходів, видатків та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 3. Кошторис доходів і видатків та методика його складання

Кошторис бюджетних установ – це документ, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік, відповідно до бюджетних повноважень.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 4. Порядок складання проектів кошторисів, розгляду та затвердження кошторисів бюджетних установ

Кожна бюджетна установа складає індивідуальний кошторис, плани асигнувань, штатний розпис та інші обов’язкові документи за затвердженою формою. При складанні кошторису, здійснюються детальні розрахунки, що обгрунтовують кожну статтю видатків. Розрахунки обов’язково надаються вищому розпоряднику для

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 5. Програмно-цільове фінансування

Відповідно до Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі, метою його впровадження є встановлення безпосереднього зв’язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання. У бюджетному процесі програмно-цільовий метод застосовується на рівні державного бюджету

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – ТЕМА 3. ОБЛІК ДОХОДІВ, ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ВИДАТКІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ

1. Методологічні основи фінансування. 2. Характеристика доходів загального фонду та їх бухгалтерський облік. 3. Облік грошових коштів загального фонду. 4. Склад і класифікація видатків. 5. Бухгалтерський облік видатків по загальному фонду. Використані джерела 1.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 1. Методологічні основи фінансування

1. Методологічні основи фінансування. 2. Характеристика доходів загального фонду та їх бухгалтерський облік. 3. Облік грошових коштів загального фонду. 4. Склад і класифікація видатків. 5. Бухгалтерський облік видатків по загальному фонду. Використані джерела 1.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 2. Характеристика доходів загального фонду та їх бухгалтерський облік

Доходами загального фонду бюджетних установ є асигнування з державного та місцевого бюджету, які бюджетна установа отримує відповідно до кошторису від вищих розпорядників на утримання установи, на виконання програм і заходів. Бюджетні асигнування – повноваження,

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 3. Облік грошових коштів загального фонду

Доходами загального фонду бюджетних установ є асигнування з державного та місцевого бюджету, які бюджетна установа отримує відповідно до кошторису від вищих розпорядників на утримання установи, на виконання програм і заходів. Бюджетні асигнування – повноваження,

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 4. Склад і класифікація видатків

В бюджетних установах всі видатки обліковуються у відповідності з бюджетною класифікацією визначеною в Бюджетному кодексі та Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, що затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Державного казначейства від

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 5. Бухгалтерський облік видатків по загальному фонду

В бюджетних установах всі видатки обліковуються у відповідності з бюджетною класифікацією визначеною в Бюджетному кодексі та Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, що затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Державного казначейства від

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – ТЕМА 4. ОБЛІК ДОХОДІВ, ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

1. Характеристика доходів спеціального фонду та їх бухгалтерський облік. 2. Облік грошових коштів по спеціальному фонду. 3. Облік видатків спеціального фонду. 4. Облік окремих видів власних коштів. Використані джерела 1. Перелік груп власних коштів

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 1. Характеристика доходів спеціального фонду та їх бухгалтерський облік

1. Характеристика доходів спеціального фонду та їх бухгалтерський облік. 2. Облік грошових коштів по спеціальному фонду. 3. Облік видатків спеціального фонду. 4. Облік окремих видів власних коштів. Використані джерела 1. Перелік груп власних коштів

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 2. Облік грошових коштів по спеціальному фонду

Для зберігання та обліку грошових коштів спеціального фонду в органах держказначейства відкриваються спеціальні реєстраційні рахунки, а в установах банку відкриваються спеціальні бюджетні рахунки. Реєстраційні рахунки відкриваються на бюджетний рік і щорічно поновлюються. Відкриваються відповідно

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 3. Облік видатків спеціального фонду

Для зберігання та обліку грошових коштів спеціального фонду в органах держказначейства відкриваються спеціальні реєстраційні рахунки, а в установах банку відкриваються спеціальні бюджетні рахунки. Реєстраційні рахунки відкриваються на бюджетний рік і щорічно поновлюються. Відкриваються відповідно

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 4. Облік окремих видів власних коштів

Доходи, грошові кошти та видатки спеціального фонду є різноманітними, проте діючим планом рахунків передбачені окремі рахунки для обліку цих об’єктів за встановленими групами. Таблиця 7 Узгодження рахунків з обліку спеціальних коштів Назва спецкоштів Рахунки

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – Облік операцій по наданню платних послуг

Доходи, грошові кошти та видатки спеціального фонду є різноманітними, проте діючим планом рахунків передбачені окремі рахунки для обліку цих об’єктів за встановленими групами. Таблиця 7 Узгодження рахунків з обліку спеціальних коштів Назва спецкоштів Рахунки

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – Облік операцій з оренди майна бюджетних установ

Доходи, грошові кошти та видатки спеціального фонду є різноманітними, проте діючим планом рахунків передбачені окремі рахунки для обліку цих об’єктів за встановленими групами. Таблиця 7 Узгодження рахунків з обліку спеціальних коштів Назва спецкоштів Рахунки

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – Облік інших власних надходжень

До інших власних надходжень відносяться кошти, отримані від підприємств, організацій і фізичних осіб чи інших бюджетних установ для виконання окремих конкретних доручень цих суб’єктів. Крім того сюди відносяться благодійні внески, гранти, дари та пожертвування.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – Облік благодійних внесків та гуманітарної допомоги

До інших власних надходжень відносяться кошти, отримані від підприємств, організацій і фізичних осіб чи інших бюджетних установ для виконання окремих конкретних доручень цих суб’єктів. Крім того сюди відносяться благодійні внески, гранти, дари та пожертвування.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – Облік інших надходжень спеціального фонду

До інших власних надходжень відносяться кошти, отримані від підприємств, організацій і фізичних осіб чи інших бюджетних установ для виконання окремих конкретних доручень цих суб’єктів. Крім того сюди відносяться благодійні внески, гранти, дари та пожертвування.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – ТЕМА 5. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ ТА ІНШИХ КОШТІВ

1. Облік грошових коштів в касі установи. 2. Порядок відкриття рахунків в відділеннях держказначейства. 3. Облік зобов’язань розпорядників коштів бюджету. 4. Облік коштів на рахунках в держказначействі та установах банків. 5. Облік депозитних сум.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 1. Облік грошових коштів в касі установи

1. Облік грошових коштів в касі установи. 2. Порядок відкриття рахунків в відділеннях держказначейства. 3. Облік зобов’язань розпорядників коштів бюджету. 4. Облік коштів на рахунках в держказначействі та установах банків. 5. Облік депозитних сум.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 2. Порядок відкриття рахунків в відділеннях держказначейства

Бюджетні установи переведені на казначейське обслуговування, а тому рахунки і зберігання та обліку грошових коштів відкриваються в територіальних органах Державного казначейства. Порядок відкриття рахунків у національній валюті в органах державного казначейства регулюється Порядком відкриття

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 3. Облік зобов’язань розпорядників коштів бюджету

Для здійснення своєї діяльності бюджетна установа бере на себе зобов’язання перед різними організаціями, постачальниками та підрядниками про оплату їм коштів за надані товари, роботи, послуги. Для контролю за використанням бюджетних коштів на органи державного

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 4. Облік коштів на рахунках в держказначействі та установах банків

Органи Держказначейства здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників шляхом зарахування коштів та проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Державного казначейства, відповідно до кошторисів, планів асигнувань загального

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 5. Облік депозитних сум

До депозитних сум відносяться кошти, що надійшли в тимчасове розпорядження установи і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням. Такі операції найчастіше здійснюються митними службами, органами державної виконавчої влади, закладами охорони

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 6. Облік операцій в іноземній валюті

До депозитних сум відносяться кошти, що надійшли в тимчасове розпорядження установи і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням. Такі операції найчастіше здійснюються митними службами, органами державної виконавчої влади, закладами охорони

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 7. Облік інших коштів

До інших коштів бюджетних установ відносять оборотні активи установи у формі еквівалентів грошових коштів, тобто, коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, харчування, оплачені путівки в санаторії, пансіонати,

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 8. Інвентаризація грошових коштів

До інших коштів бюджетних установ відносять оборотні активи установи у формі еквівалентів грошових коштів, тобто, коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, харчування, оплачені путівки в санаторії, пансіонати,

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – ТЕМА 6. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

1. Економічний зміст та завдання обліку розрахунків. 2. Облік розрахунків за платежами і податками до бюджету. 3. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами. 4. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 5. Облік розрахунків

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 1. Економічний зміст та завдання обліку розрахунків

1. Економічний зміст та завдання обліку розрахунків. 2. Облік розрахунків за платежами і податками до бюджету. 3. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами. 4. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 5. Облік розрахунків

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 2. Облік розрахунків за платежами і податками до бюджету

В процесі виконання кошторисів бюджетні установи виступають платниками податків та зборів, відповідно до законодавства. Бюджетні установи нараховують та сплачують до бюджету загальнодержавні збори, податки і обов’язкові платежі, але при цьому вони користуються пільгами, передбаченими

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – Податок на прибуток

В процесі виконання кошторисів бюджетні установи виступають платниками податків та зборів, відповідно до законодавства. Бюджетні установи нараховують та сплачують до бюджету загальнодержавні збори, податки і обов’язкові платежі, але при цьому вони користуються пільгами, передбаченими

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – Податок на додану вартість

Відповідно до Закону про ПДВ, у випадках, якщо вартість надання послуг, продажу продукції за останні 12 календарних місяців перевищує 300 000 грн, то установа повинна зареєструватись як платник ПДВ в податковій інспекції. Причому в

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – Облік податку на землю

Справляння плати за землю здійснюється у відповідності із Законом “Про плату за землю” від 03.07.1992 № 2535-ХІІ. Платниками податку є власники земельних ділянок і землекористувачі за винятком орендарів. Плата за землю здійснюється у вигляді

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – Податок з власників транспортних засобів

Справляння плати за землю здійснюється у відповідності із Законом “Про плату за землю” від 03.07.1992 № 2535-ХІІ. Платниками податку є власники земельних ділянок і землекористувачі за винятком орендарів. Плата за землю здійснюється у вигляді

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – Збір за забруднення навколишнього середовища

Справляння плати за землю здійснюється у відповідності із Законом “Про плату за землю” від 03.07.1992 № 2535-ХІІ. Платниками податку є власники земельних ділянок і землекористувачі за винятком орендарів. Плата за землю здійснюється у вигляді

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – Збір за спеціальне використання водних ресурсів

Справляння плати за землю здійснюється у відповідності із Законом “Про плату за землю” від 03.07.1992 № 2535-ХІІ. Платниками податку є власники земельних ділянок і землекористувачі за винятком орендарів. Плата за землю здійснюється у вигляді

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – Податок з доходів фізичних осіб

Справляння плати за землю здійснюється у відповідності із Законом “Про плату за землю” від 03.07.1992 № 2535-ХІІ. Платниками податку є власники земельних ділянок і землекористувачі за винятком орендарів. Плата за землю здійснюється у вигляді

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – 3. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

У розрахунках з організаціями в бюджетних установах використовуються такі види розрахунків: O шляхом попередньої оплати; O шляхом оплати після отримання ТМЦ чи послуг; O в порядку планових платежів. Облік розрахунків за попередньою оплатою Належать