Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – ВСТУП

У сучасних умовах господарювання зростає роль обліку як функції управління підприємством. Транспортні підприємства мають певну специфіку виробничої діяльності, яка накладає відбиток на організацію та методику бухгалтерського (фінансового) і податкового обліку. Сучасні автотранспорті підприємства здійснюють

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – РОЗДІЛ 1. ВИДИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ

У сучасних умовах господарювання зростає роль обліку як функції управління підприємством. Транспортні підприємства мають певну специфіку виробничої діяльності, яка накладає відбиток на організацію та методику бухгалтерського (фінансового) і податкового обліку. Сучасні автотранспорті підприємства здійснюють

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 1.1. Види автотранспортних послуг

У сучасних умовах господарювання зростає роль обліку як функції управління підприємством. Транспортні підприємства мають певну специфіку виробничої діяльності, яка накладає відбиток на організацію та методику бухгалтерського (фінансового) і податкового обліку. Сучасні автотранспорті підприємства здійснюють

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 1.2. Організація пасажирських автоперевезень

Організацію перевезень Пасажирів на автобусних маршрутах загального користування здійснює урядовий орган – державне управління автомобільного транспорту Мінінфраструктури України, а також органи місцевого самоврядування в порядку, визначеному Постановою № 176, і в межах повноважень, делегованих

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – Структура автопарків та автостанцій

Абсолютна більшість автопарків (АТП) України приватизована і функціонує у формі приватних підприємств (акціонерних товариств, товариств із обмеженою відповідальністю). На ринку автопослуг значна частка належить приватним підприємцям – фізичним особам, які надають паралельно послуги традиційним

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – Договори на перевезення пасажирів та вплив їхніх умов на організацію обліку

Абсолютна більшість автопарків (АТП) України приватизована і функціонує у формі приватних підприємств (акціонерних товариств, товариств із обмеженою відповідальністю). На ринку автопослуг значна частка належить приватним підприємцям – фізичним особам, які надають паралельно послуги традиційним

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 1.3. Ліцензування автотранспортних послуг та їхній облік

Автомобільні транспортні засоби, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, повинні мати ліцензійну картку, а підприємство (фізична особа), що здійснює автоперевезення, – ліцензію. Зразок ліцензійної картки наведено в додатку 2. Необхідність наявності ліцензії

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ

Вивчивши цю тему, ви повинні знати: – які документи необхідно подати до органу ДАІ для отримання реєстрації автотранспортного засобу; – які податки і збори сплачують під час реєстрації автотранспортного засобу; – особливості відображення в

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 2.1. Документальне оформлення державної реєстрації транспортних засобів

Вивчивши цю тему, ви повинні знати: – які документи необхідно подати до органу ДАІ для отримання реєстрації автотранспортного засобу; – які податки і збори сплачують під час реєстрації автотранспортного засобу; – особливості відображення в

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 2.2. Податки і збори під час реєстрації транспортних засобів

Українське законодавство передбачає внесення перед реєстрацією двох платежів: пенсійного збору і податку на транспортні засоби. Їх можна назвати – “податки наперед”, тобто такі, які сплачуються до введення в експлуатацію транспортних засобів. Пенсійний збір Відповідно

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – Пенсійний збір

Українське законодавство передбачає внесення перед реєстрацією двох платежів: пенсійного збору і податку на транспортні засоби. Їх можна назвати – “податки наперед”, тобто такі, які сплачуються до введення в експлуатацію транспортних засобів. Пенсійний збір Відповідно

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – Податок на транспортні засоби

Українське законодавство передбачає внесення перед реєстрацією двох платежів: пенсійного збору і податку на транспортні засоби. Їх можна назвати – “податки наперед”, тобто такі, які сплачуються до введення в експлуатацію транспортних засобів. Пенсійний збір Відповідно

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – Строк сплати податку

Українське законодавство передбачає внесення перед реєстрацією двох платежів: пенсійного збору і податку на транспортні засоби. Їх можна назвати – “податки наперед”, тобто такі, які сплачуються до введення в експлуатацію транспортних засобів. Пенсійний збір Відповідно

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – Інші витрати

Українське законодавство передбачає внесення перед реєстрацією двох платежів: пенсійного збору і податку на транспортні засоби. Їх можна назвати – “податки наперед”, тобто такі, які сплачуються до введення в експлуатацію транспортних засобів. Пенсійний збір Відповідно

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 2.3. Облік придбання автотранспортних засобів

Первинний облік. У бухгалтерському обліку будь-яка операція повинна підтверджуватися відповідними документами. Придбання авто не є винятком. І першим документом, який повинен бути на підприємстві, є Договір, Згідно з яким отримується авто. До таких договорів

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 2.3.1. Придбання за кошти

Фінансовий облік. Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, що складається з: 1. Суми, сплаченої покупцем продавцю за автомобіль. При цьому вартість матеріальних цінностей, які виділені в документах постачальника окремими позиціями: шини,

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 2.3.2. Безоплатне одержання автомобілів

Згідно з п. 10 П(С)БО 7 “Основні засоби”, початкова вартість безоплатно отриманих основних засобів у бухгалтерському обліку дорівнює їхній справедливій вартості на дату одержання з урахуванням витрат з доставки, установки, монтажу, що присутні при

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 2.3.3. Внесок авто до статутного капіталу

Згідно з п. 10 П(С)БО 7 “Основні засоби”, початкова вартість безоплатно отриманих основних засобів у бухгалтерському обліку дорівнює їхній справедливій вартості на дату одержання з урахуванням витрат з доставки, установки, монтажу, що присутні при

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 2.3.4. Придбання автотранспорту за бартером

Згідно з п. 10 П(С)БО 7 “Основні засоби”, початкова вартість безоплатно отриманих основних засобів у бухгалтерському обліку дорівнює їхній справедливій вартості на дату одержання з урахуванням витрат з доставки, установки, монтажу, що присутні при

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 2.3.5. Придбання автомобіля, що був в експлуатації

Під час купівлі автомобіля, що був в експлуатації, покупець не одержує даних про суму нарахованого по ньому зносу. Взагалі ці дані необхідні покупцеві тільки для оцінювання експлуатаційних можливостей, ресурсу автомобіля, що купується. Для потреб

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 2.3.6. Купівля автомобіля на запасні частини

Під час купівлі автомобіля, що був в експлуатації, покупець не одержує даних про суму нарахованого по ньому зносу. Взагалі ці дані необхідні покупцеві тільки для оцінювання експлуатаційних можливостей, ресурсу автомобіля, що купується. Для потреб

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 2.4. Облік вибуття автомобіля з підприємства

Як передбачено п. ЗЗ П(С)БО 7, об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) в разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Крім того, вибуття може відбуватися також

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 2.4.1. Продаж автомобіля

Як передбачено п. ЗЗ П(С)БО 7, об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) в разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Крім того, вибуття може відбуватися також

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 2.4.2. Вибуття автомобіля внаслідок крадіжки

Як передбачено п. ЗЗ П(С)БО 7, об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) в разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Крім того, вибуття може відбуватися також

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 2.5. Відображення транспортних засобів у реєстрах обліку та формах звітності

Реєстри бухгалтерського (фінансового) обліку. Перелік реєстрів бухгалтерського обліку та їхню форму підприємства обирають самостійно. В умовах ручних форм та автоматизації облікових робіт бухгалтерії автотранспортних підприємств застосовують різні за формою облікові реєстри – журнали, журнали-ордери,

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 2.6. Розрахунок та облік амортизації автотранспортних засобів

2.6.1. Відображення амортизації у фінансовому обліку З метою складання фінансової звітності П(С)БО 7 надає можливість розраховувати амортизацію об’єкта основних засобів п’ятьма варіантами (методами): 1) прямолінійним; 2) зменшення залишкової вартості; 3) прискореного зменшення залишкової вартості;

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 2.6.1. Відображення амортизації у фінансовому обліку

2.6.1. Відображення амортизації у фінансовому обліку З метою складання фінансової звітності П(С)БО 7 надає можливість розраховувати амортизацію об’єкта основних засобів п’ятьма варіантами (методами): 1) прямолінійним; 2) зменшення залишкової вартості; 3) прискореного зменшення залишкової вартості;

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 2.6.2. Податковий облік основних засобів та амортизації

Податковий кодекс України (надалі – ПКУ або Кодекс), який набрав чинності з 2011 року, вніс чимало змін у податковий облік операцій з визначення доходів, витрат і амортизації з метою розрахунку оподатковуваного прибутку. Відтепер ліквідовано

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ПАЛИВА І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Вивчивши цю тему, ви повинні знати: – порядок документального оформлення придбання паливо-мастильних матеріалів; – порядок відображення операцій придбання паливо-мастильних матеріалів у реєстрах обліку та на рахунках бухгалтерії; – порядок документального оформлення витрачання паливо-мастильних матеріалів;

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 3.1. Придбання паливо-мастильних матеріалів

Вивчивши цю тему, ви повинні знати: – порядок документального оформлення придбання паливо-мастильних матеріалів; – порядок відображення операцій придбання паливо-мастильних матеріалів у реєстрах обліку та на рахунках бухгалтерії; – порядок документального оформлення витрачання паливо-мастильних матеріалів;

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 3.1.1. Первинний облік

Вивчивши цю тему, ви повинні знати: – порядок документального оформлення придбання паливо-мастильних матеріалів; – порядок відображення операцій придбання паливо-мастильних матеріалів у реєстрах обліку та на рахунках бухгалтерії; – порядок документального оформлення витрачання паливо-мастильних матеріалів;

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – Використання електронних карток

АТП може при купівлі ПММ використовувати електронні картки (дебетові чи кредитові). У цьому випадку для: 1) АЗС – необхідно вести спеціальну відомість за формою № 25-нп. Оскільки ця відомість ведеться тільки АЗС і не

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – Придбання ПММ в оптових постачальників

АТП може при купівлі ПММ використовувати електронні картки (дебетові чи кредитові). У цьому випадку для: 1) АЗС – необхідно вести спеціальну відомість за формою № 25-нп. Оскільки ця відомість ведеться тільки АЗС і не

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 3.1.2. Синтетичний та аналітичний облік

АТП може при купівлі ПММ використовувати електронні картки (дебетові чи кредитові). У цьому випадку для: 1) АЗС – необхідно вести спеціальну відомість за формою № 25-нп. Оскільки ця відомість ведеться тільки АЗС і не

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 3.2. Списання паливо-мастильних матеріалів

Облік витрати ПММ здійснюється на підставі даних дорожніх листів. Списувати паливо державні органи рекомендують відповідно до “Норм витрат пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті”, затверджених наказом Мінтранспорту України від 10.02.1998 р. за №

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 3.2.1. Види норм витрати пального та їх застосування

Облік витрати ПММ здійснюється на підставі даних дорожніх листів. Списувати паливо державні органи рекомендують відповідно до “Норм витрат пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті”, затверджених наказом Мінтранспорту України від 10.02.1998 р. за №

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 3.2.2. Первинний, аналітичний та синтетичний облік

Первинний облік Визначення нормативної та фактичної витрати пМм, зокрема пального, здійснюється на підставі даних дорожнього листа автомобіля. З дорожнього листа бухгалтерія отримує таку інформацію: – наявність пального в баку автомобіля на початок зміни (рейсу)

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – Первинний облік

Первинний облік Визначення нормативної та фактичної витрати пМм, зокрема пального, здійснюється на підставі даних дорожнього листа автомобіля. З дорожнього листа бухгалтерія отримує таку інформацію: – наявність пального в баку автомобіля на початок зміни (рейсу)

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – Аналітичний облік

Первинний облік Визначення нормативної та фактичної витрати пМм, зокрема пального, здійснюється на підставі даних дорожнього листа автомобіля. З дорожнього листа бухгалтерія отримує таку інформацію: – наявність пального в баку автомобіля на початок зміни (рейсу)

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – Облік мастильних матеріалів

Первинний облік Визначення нормативної та фактичної витрати пМм, зокрема пального, здійснюється на підставі даних дорожнього листа автомобіля. З дорожнього листа бухгалтерія отримує таку інформацію: – наявність пального в баку автомобіля на початок зміни (рейсу)

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 3.2.3. Контроль наявності палива на складах

Крім облікових даних про залишки палива, які відображаються в картках складського обліку і сальдових відомостях, регулярно проводиться фактичне зняття залишків товару. Специфіка виміру кількості бензину, солярки та інших наливних видів палива має свою специфіку.

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 3.2.4. Відображення операцій у реєстрах обліку та формах звітності

Крім облікових даних про залишки палива, які відображаються в картках складського обліку і сальдових відомостях, регулярно проводиться фактичне зняття залишків товару. Специфіка виміру кількості бензину, солярки та інших наливних видів палива має свою специфіку.

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 3.3. Податковий облік паливо-мастильних матеріалів

3.3.1. Облік витрат палива За нормами Податкового кодексу, більше не потрібно розраховувати приріст-убуток матеріалів з метою обрахування податку на прибуток. Також відсутнє правило обліку як “перша подія”. До витрат включають не вартість придбаних від

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 3.3.1. Облік витрат палива

3.3.1. Облік витрат палива За нормами Податкового кодексу, більше не потрібно розраховувати приріст-убуток матеріалів з метою обрахування податку на прибуток. Також відсутнє правило обліку як “перша подія”. До витрат включають не вартість придбаних від

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 3.3.2. Облік податку на додану вартість

Як реєстри обліку, використовують Реєстр отриманих та виданих податкових накладних. У ньому відображають суми податкового кредиту з вартості отриманих ПММ та суми податкового зобов’язання з продажу ПММ. Підставою для заповнення Реєстру є належним чином

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 3.3.3. Облік екологічного податку

Як реєстри обліку, використовують Реєстр отриманих та виданих податкових накладних. У ньому відображають суми податкового кредиту з вартості отриманих ПММ та суми податкового зобов’язання з продажу ПММ. Підставою для заповнення Реєстру є належним чином

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – РОЗДІЛ 4. ОБЛІК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

Вивчивши цю тему, ви повинні знати: – порядок документального оформлення придбання запасних частин, вузлів та агрегатів; – порядок документального оформлення вибуття запасних частин, вузлів та агрегатів; – особливості обліку шин та акумуляторів; – порядок

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 4.1. Первинний облік придбання та списання запчастин

Вивчивши цю тему, ви повинні знати: – порядок документального оформлення придбання запасних частин, вузлів та агрегатів; – порядок документального оформлення вибуття запасних частин, вузлів та агрегатів; – особливості обліку шин та акумуляторів; – порядок

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 4.2. Відображення результатів ліквідації запчастин

Фінансовий облік. Зняті з автомобілів і Непридатні для експлуатації запасні частини передаються в комору з метою подальшої здачі (продажу) як металобрухту. Первісна вартість таких запчастин (металобрухту) дорівнює їхній справедливій вартості (можливій вартості реалізації). Оприбутковують

Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень – Базилюк А. В. – 4.3. Облік шин та акумуляторів

Фінансовий облік. Зняті з автомобілів і Непридатні для експлуатації запасні частини передаються в комору з метою подальшої здачі (продажу) як металобрухту. Первісна вартість таких запчастин (металобрухту) дорівнює їхній справедливій вартості (можливій вартості реалізації). Оприбутковують