Ботаніка – Неведомська Є. О. – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Артамонов В. И. Занимательная физиология растений. – М.: Аг-ропромиздат, 1991. – 335 с.

2. Барна М. М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії. Біологія. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1997. – 272 с.

3. Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиля-ров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 864 с.

4. Брайон О. В., Чикаленко В. Г. Анатомія рослин. – К.: Вища школа, 1992. – 272 с.

5. Гончаренко І. В. Будова рослинного організму: Навчальний посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 200 с.

6. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х томах. – М.: Мир,

1996.

7. Курдюк М. Г. Цікаве про плодові рослини. – К.: “Радянська школа”, 1972. – 78 с.

8. Мороз І. В., Гришко-Богменко Б. К. Ботаніка з основами екології: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 240 с.

9. Морозюк С. С. Біологія: Підручник для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000. – 224 с.

10. Морозюк С. С. та інші. Систематика вищих рослин. Лабораторні заняття.- К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 124 с.

11. Мусієнко М. М. Фізіологія рослин. – К.: Вища школа, 1995. –

503 с.

12. Мусієнко М. М. Фотосинтез: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1995. – 247 с.

13. Поліщук А. К., Береговий П. М. Ботаніка. – К.: Рад. школа, 1974.

– 262 с.

14. Рейвн П., Эверт Р, Айкхорн С. Современная ботаника. В 2 т. – М.: Мир, 1990.

15. Сокур Л. М. Ботаніка. Курс лекцій. – К.: Фітосоціоцентр, 2001.

– 288 с.

16. Стеблянко М. І., Гончарова К. Д., Закорко Н. Г. Ботаніка: Анатомія і морфологія рослин: Навч. посібник. – К: Вища школа, 1995. – 384 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ботаніка – Неведомська Є. О. – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ