Ботаніка – Неведомська Є. О. – Питання для самоперевірки

Об’ єктами охорони рослинного світу є певні території, рослинні угрупування, рідкісні та зникаючі види. В Україні існує система природоохоронних структур: біосферні заповідники, природні заповідники, національні парки, регіональні (обласні) ландшафтні парки, заказники і пам’ ятки природи.

Біосферні Та Природні заповідники – найвища категорія природно-заповідного фонду, за якою найповніше забезпечується виконання функцій заповідання (табл. 25). В них заборонені будь-які види господарської діяльності, полювання, збір грибів, плодів та туризм. У заповідниках ведуться наукові дослідження з вивчення причин, що призводять до порушення рівноваги в екосистемах. На основі результатів досліджень розробляються заходи, спрямовані на відновлення рівноваги в природі.

Таблиця 25

ПЕРЕЛІК БІОСФЕРНИХ І ПРИРОДНИХ ЗАПОВІДНИКІВ УКРАЇНИ

N пп

Назва

Підпорядкування

Рік створення

Загальна площа, га

Площа Земель В постійному користуванні, га

Біосферні заповідники

1.

Асканія-Нова

УААН

1985

33307,6

11312,2

2.

Чорноморський

НАНУ

1985

89129,0

70509,0

3.

Карпатський

Мінекоресурсів

1993

53630,0

31977,0

4.

Дунайський

НАНУ

1998

46402,9

22662,0

Природні заповідники

1.

Кримський

Державне управління справами

1923

44175,5

44175,5

2.

Канівський

Національний університет ім. Т. Г. Шевченка

1923

2049,3

2049,3

3.

Український степовий

НАНУ

1961

2768,4

2768,4

4.

Луганський

НАНУ

1968

1575,5

1575,5

Закінчення табл. 25

N Пп

Назва

Підпорядкування

Рік створення

Загальна площа, га

Площа земель в постійному користуванні, га

5.

Поліський

Держкомлісгосп

1968

20104,0

20104,0

6.

Ялтинський гірсько-лісовий

Держкомлісгосп

1973

14523,0

14523,0

7.

Мис Мартьян

УААН

1973

240,0

240,0

8.

Карадазький

НАНУ

1979

2855,2

2855,2

9.

Розточчя

Міносвіти

1984

2084,5

2084,5

10.

Медобори

Держкомлісгосп

1990

10516,7

10516,7

11.

Дніпровсько-Орільський

Держкомлісгосп

1990

3766,2

3766,2

12.

Єланецький степ

Мінекоресурсів

1996

1675,7

1675,7

13.

Горгани

Мінекоресурсів

1996

5344,2

5344,2

14.

Казантипський

Мінекоресурсів

1998

450,1

450,1

15.

Опуцький

Мінекоресурсів

1998

1592,3

1592,3

16.

Рівненський

Держкомлісгосп

1999

47046,8

47046,8

17.

Черемський

Держкомлісгосп

2001

2975,7

2975,7

Національні природні парки – природоохоронні установи, призначені зберігати цінні природні, історико-культурні комплекси та об’єкти. На їхній території може здійснюватися з дотриманням заповідного режиму організований туризм, різні форми відпочинку в природних умовах.

Національні природні парки України: Азово-Сивашський, Вижни-цький, Карпатський, Подільські Товтри, Святі гори, Синевір, Шацький.

Заказники – природні території, створені з метою збереження і відтворення природних комплексів або окремих видів організмів. На їхній території з дотримання вимог охорони довкілля може здійснюватися обмежена господарська діяльність.

З метою вивчення, збереження та акліматизації рідкісних і типових видів як місцевої, так і світової флори створені регіональні (обласні) ландшафтні парки та Ботанічні сади. Головне призначення цих закладів – проведення освітньо-виховної роботи, формування у людей дбайливого ставлення до природи.

Найбільше видів рослин представлено у колекціях Нікітського державного ботанічного саду (15000 видів), Центрального ботанічного саду ім. М. М. Гришка (13000 видів), Ботанічного саду Київського університету ім. О. В. Фоміна (10000 видів).

Для охорони рідкісних і зникаючих видів рослин і грибів створено Червону книгу України (1996). До Червоної книги України занесені 408 видів квіткових, 7 видів голонасінних, 6 видів плауноподібних, 8 видів папоротеподібних, 28 видів мохоподібних, 17 видів водоростей, 30 видів грибів і 27 видів лишайників.

Крім рідкісних видів рослин, існують певні рослинні угруповання, які також потребують охорони. Це спричинило створення Зеленої книги України – списку унікальних рослинних угрупувань нашої країни, що потребують охорони (120 рослинних угрупувань).

Питання для самоперевірки

1. Що таке рослинність?

2. Дайте класифікацію рослин за життєвими формами і за тривалістю життя.

3. Яким чином охороняють рослинний світ в Україні?

4. Що таке Червона книга України та з якою метою вона створена?

5. Що таке Зелена книга України та з якою метою вона створена? Цікаво знати, що

У Найбільше видове різноманіття рослин притаманне гірським місцевостям – Кримським горам (2220 видів) та Карпатам (2012 видів).

^ Асканію-Нову, перший заповідник України, заснував 1889 року у своєму маєтку поміщик Фрідріх Едуардович Фальц-Фейн. У заповіднику він організував наукові дослідження, створив природознавчий музей і ботанічний парк. Завдяки піклуванню Фальц-Фейна та його помічників уже на початку ХХ століття в Асканії стали розмножуватися зубри і коні Пржевальського, які на той час майже зникли в природі. Сьогодні тут охороняється близько 40 видів, занесених до Червоної книги України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ботаніка – Неведомська Є. О. – Питання для самоперевірки