Ботаніка – Неведомська Є. О. – ЛЕКЦІЯ 11. Генеративні органи рослинного організму. насінина та плід

План

1. Насінина: загальна будова та функції.

2. Особливості будови насінини однодольних та дводольних рослин.

3. Плід та його біологічне значення.

4. Класифікація плодів.

5. Способи поширення плодів і насіння.

Основні поняття: Насіння, зародок, гіпокотиль, епікотиль, запасаюча тканина, насінна шкірка (теста), сім’ядолі, плід, супліддя, типи плодів, автохори, апохори, барохори, механохори, анемохори, гідрохори, зоохори, ендозоохори, епізоохори, мірме-кохори, орнітохори, антропохори.

1. Насінина: загальна будова та функції

Після запліднення насінний зачаток перетворюється на насінину. Насінина – орган розмноження та поширення насінних рослин, що утворюється після запліднення із насінного зачатка (рис. 44).

Ботаніка   Неведомська Є. О.   ЛЕКЦІЯ 11. Генеративні органи рослинного організму. насінина та плід

Рис. 44. Насінина квасолі (за Яковлевим, Челомбітько, 2001):

1 – плюмула;

2 – сім’ядоля;

3 – насінна шкірка.

Насінина Формується з:

1) зародка, який складається з зародкового (первинного) пагона, або Плюнули (рис. 44, 1), Зародкового (первинного) кореня та однієї (в однодольних) чи двох (у дводольних) Сім ‘ядолей (рис. 44, 2) (у голонасінних кількість сім’ядолей від 2 до 15); плюмула складається зі стебла, першої пари справжніх листочків та термінальної (верхівкової, або апікальної) бруньки;

У зародка Розрізняють:

О гіпокотиль (від грецьк. Hypо – під, знизу та Kotylе – заглиблення, чашка) – частина головної осі зародка від сім ‘ядолей до кореневої шийки;

О епікотиль (від грецьк. Epi – над та Kotylе – заглиблення, чашка) – частина головної осі зародка над сім’ ядолями;

2) запасаючої тканини – ендосперму і перисперму, залежно від того, де відкладаються запасні речовини, розрізняють п’ ять типів насіння:

О з розвинутими ендоспермом і периспермом (у чорного перцю, мускатного горіха);

О з розвинутим ендоспермом (злаки, лілійні, пасльонові, зонтичні тощо);

О з розвинутим периспермом (лободові, гвоздикові, перцеві); о без ендосперму і перисперму (бобові, айстрові, гарбузові, розоцвіті);

О запасні поживні речовини містяться в самому зародку;

3) насінної шкірки (теста) (рис. 44, 3) – тонкого захисного шару, що утворюється з інтегументів.

У насінині, що розвивається, ріст зародка, а інколи і ендосперму, відбувається в зародковому мішку. При цьому оточуючий його нуцелус руйнується, постачаючи зародку поживні речовини. Надалі постачання поживних речовин забезпечує провідний пучок фунікулуса – ніжки насінного зачатка. Мікропіле зберігається у вигляді маленької пори у шкірці насінини, через нього надходить кисень і вода при майбутньому проростанні насінини. На завершальних стадіях дозрівання насіння вміст води в ньому зменшується до 10-15%. Це супроводжується зниженням метаболітичної активності і є кроком для переходу насіння до стану спокою.

Сформована насінина – типовий продукт статевого розмноження у насінних рослин, яке забезпечує переваги певному виду, пов’язані з генетичною мінливістю.

Насінина виконує такі функції:

O відновлення рослини (насінне розмноження);

O існування рослини у несприятливих умовах;

O нагромадження поживних речовин;

O поширення рослини (вітер, тварини, комахи).

За несприятливих для проростання умов (холод, посуха) насінина може певний час перебувати у стані спокою. Період спокою для насінин різних видів різний (від кількох днів до кількох років). З настанням сприятливих умов (певної температури, вологості, повітря) насіння поглинає воду і при достатній кількості повітря проростає. Проростання насіння супроводжується бубнявінням, що пов’ язано з переходом запасних речовин в осмотично активну форму та пасивним надходженням сюди води. Для штучного прискорення проростання насіння використовують:

O стратифікацію – вплив низьких температур;

O скарифікацію – механічне ушкодження тертям шкірки насінини. При проростанні першим з’ являється зародковий корінь, що дає

Можливість проростку закріпитися в грунті та поглинати воду. У процесі росту зародковий корінь перетворюється на головний корінь. Наступні етапи проростання у різних видів рослин відбуваються по-різному.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Ботаніка – Неведомська Є. О. – ЛЕКЦІЯ 11. Генеративні органи рослинного організму. насінина та плід