Ботаніка – Неведомська Є. О. – 1. Загальна будова та функції квітки

План

1. Загальна будова та функції квітки.

2. Класифікація квіток.

3. Формули квіток.

4. Утворення квітки.

5. Суцвіття: біологічне значення, класифікація.

6. Запилення та запліднення.

Основні поняття: Квітка, квітконіжка, квітколоже, чашолистки, чашечка, пелюстки, тичинки, андроцей, маточки, плодолистики, гінецей, оцвітина, формула квітки, чоловічий гаметофіт, жіночий гаметофіт, суцвіття, запилення, запліднення.

1. Загальна будова та функції квітки

Квітка – це видозмінений вкорочений, обмежений у рості пагін, що забезпечує насіннєве розмноження у покритонасінних (квіткових) рослин. Поява квітки у процесі еволюції забезпечила широке розселення покритонасінних на Землі.

Квітка складається (рис.40):

O видозмінене стебло пагона:

Ботаніка   Неведомська Є. О.   1. Загальна будова та функції квітки

1 – маточка;

2 – тичинки;

3 – пелюстки;

4 – чашечка з чашолистками;

5 – квітконіжка.

1) Квітконіжка – безлиста частина стебла під квіткою; у деяких рослин (подорожника, вербени) квітконіжка не розвинута, такі квітки називаються Сидячими;

2) Квітколоже – укорочена розширена вісь квітки, на якій розташовані її частини: Чашолистки, пелюстки, тичинки, маточки; форма квітколожа може бути Видовженою, опуклою, плоскою, вгнутою;

O Видозмінені листки пагона:

1) чашолистки – невеликі зелені листочки (містять хлорофіл, тому в них відбувається фотосинтез); сукупність чашолистків утворює чашечку; у деяких рослин (тюльпани, анемони) чашолистки стають пелюсткоподібними і виконують функції пелюсток;

2) пелюстки – листочки яскраво забарвлені або білі; розрізняють нижню вузьку частину – нігтик і верхню розширену частину – пластинку; сукупність пелюсток утворює віночок;

3) Тичинка – чоловічий генеративний орган квітки, що являє собою видозмінений листок – мікроспорофіл (від грецьк. Mikros – малий, spora – сім’я, folium – листок), на якому розвиваються мікроспорангії (від грецьк. mikros – малий, spora – насіння та angeion – посудина); тичинка складається із стерильної частини – тичинкової нитки і фертильної (від лат. Fertilis – плодючий), здатної до розмноження, – пиляка; пиляк складається з пилкових мішків (тек), з’ єднаних в’ язальцем; пилковий мішок складається з одного або кількох гнізд – мікроспорангіїв, у порожнині яких розвивається значна кількість пилку – мікроспор; сукупність тичинок утворює Андроцей (від грецьк. Andros – чоловік, oikia – житло);

4) Маточка – жіночий генеративний орган квітки, який складається з видозміненого плодолистка – мегаспорофіла (від грецьк. Megas – великий, Spora – сім’ я, Folium – листок) з розташованими на ньому насінними зачатками; складається із нижньої розширеної частини – зав ‘язі, видовженої та звуженої – стовпчика, верхівкової сплощеної – приймочки; сукупність плодолистків називається гінецеєм (від грецьк. gyne – жінка, oikia – житло).

Сукупність чашолистиків і пелюсток у квітці, називається Оцвітиною. Оцвітина виконує захисну функцію та сприяє запиленню. Більшість квіток (слива, вишня, троянда, горох) мають у квітці і чашечку, і віночок. Разом вони утворюють подвійну оцвітину.

Проста оцвітина Складається з однакових за забарвленням листочків. Проста оцвітина, що має зелене забарвлення (кропива, коноплі), називається Чашечкоподібною, а оцвітина, забарвлена в інші кольори (проліски, тюльпан, конвалія), – Віночкоподібною. Квітки без оцвітини називаються голими (верба, ясен).

Функції квітки:

O утворює і містить: тичинки з пилковими зернами та плодолистки (маточки) з насінними зачатками;

O приваблює запилювачів (комах);

O сприяє запиленню – процесу перенесення пилку з тичинок на маточки;

O здійснює запліднення – процес злиття статевих клітин (гамет) – сперміїв із яйцеклітинами;

O формує насінину і плід.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 1. Загальна будова та функції квітки