Ботаніка – Неведомська Є. О. – 1. Поняття про рослинність

План

1. Поняття про рослинність.

2. Класифікація рослин за життєвими формами і За тривалістю життя.

3. Охорона рослинного світу України.

Основні поняття: Рослинність, дерева, чагарники, чагарнич-ки, напівчагарники, напівчагарнички, ліани, сукуленти, трави, однорічні рослини, дворічні рослини, багаторічні рослини, біосферні заповідники, природні заповідники, національні парки, регіональні (обласні) ландшафтні парки, заказники, і пам’ятки природи, Червона книга України, Зелена книга України.

1. Поняття про рослинність

Рослинність – сукупність рослинних угруповань (фітоценозів) на певній території. Наша країна, що розмістилася в центрі Європи, простяглася на 1316 км із заходу на схід і 893 км з півночі на південь і займає площу 603 500 км2. З ботаніко-географічної точки зору Україна лежить у межах трьох природних зон – мішаних лісів, степової та лісостепової. Україна характеризується різноманітністю природних умов, тому рослинний покрив її території дуже багатий. Природна рослинність України займає 19 млн га. Загальна площа лісового фонду становить біля 9645 тис. га, із них покритих лісом – 826 тис. га. Флора України налічує понад 25 тис. видів рослин, із них біля 5 тис. видів вищих рослин.

Головні типи рослинності України:

1. Сланики та високогірні луки.

2. Темнохвойні та широколистяно-хвойні ліси.

3. Соснові та широколистяно-соснові ліси.

4. Широколистяні ліси.

5. Ксерофітні рідколісся та зарості геміксерофітних чагарників.

6. Степи.

7. Болота.

8. Рослинність заплав.

9. Позазаплавні луки.

10. Приморська літоральна рослинність.

2. Класифікація рослин за життєвими формами і за тривалістю життя

Життєва форма (біоморфа) – це зовнішній вигляд (габітус) рослин, що сформувався історично під впливом екологічних факторів і спадково закріпився.

Розроблено таку класифікацію рослин за життєвими формами:

1) дерева – багаторічні рослини з надземними частинами, що дерев’яніють, яскраво вираженим одним стовбуром заввишки не нижче 2 м;

2) чагарники (кущі) – багаторічні рослини з надземними частинами, що дерев’яніють. На відміну від дерев не мають яскраво вираженого одного стовбура; гілкування починається від самої землі, тому утворюється кілька рівноцінних стовбурів (наприклад, бузок, барбарис, таволга);

3) напівчагарники (напівкущі) – багаторічні рослини заввишки більше 1 м із здерев’ янілими нижніми та трав’ янистими верхніми пагонами, які щорічно відмирають (наприклад, деякі види ефедри, астрагалу та ін.);

4) чагарнички (кущики) схожі на чагарники, але низькорослі – не вищі за 50 см (наприклад, журавлина та ін.);

5) напівчагарнички (напівкущики) схожі на чагарнички, але відрізняються від них тим, що в них дерев’ яніють тільки нижні частини пагонів, верхні частини щорічно відмирають (наприклад, деякі види роду полин та ін.);

6) ліани – рослини, які не здатні підтримувати вертикальний напрям свого стебла без інших рослин або штучних опор; ліани поділяють на:

O виткі, стебла яких обвиваються навколо іншої рослини або штучної опори (наприклад, хміль, березка польова, деякі сорти квасолі та

Ін.);

O лазячі, стебла яких піднімаються вгору за допомогою додаткових коренів (плющ), вусиків (виноград), гачків (підмаренник);

7) сукуленти (від лат. succulentus – соковитий) – багаторічні рослини із соковитими стеблами й листками, що містять запас води; залежно від того, де нагромаджується вода, розрізняють:

O листкові – алое, молодило, очиток, агава та ін.;

O стеблові – молочаї, опунції та ін..;

8) трави – рослини із соковитими, зеленими й повністю не зде-рев’ янілими пагонами; їхні надземні частини щорічно відмирають.

Існує класифікація рослин за Тривалістю життя:

1) однорічні рослини (однорічники) живуть один рік, протягом якого вони виростають із насінин, зацвітають, плодоносять та відмирають; розрізняють:

O ярі (льон, гречка, просо, яра пшениця);

O озимі (озиме жито, озима пшениця);

2) дворічні рослини (дворічники) живуть два роки:

O у перший рік із насінин розвивається вегетативна частина рослини;

O на другий рік утворюється квітконосний пагін; після плодоносіння рослина відмирає.

3) багаторічні рослини живуть більше двох років; досягнувши певного віку, вони можуть цвісти й плодоносити щороку.

Однорічні та дворічні – трав’янисті рослини, багаторічними можуть бути як трав’ янисті, так і чагарникові або деревні рослини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 1. Поняття про рослинність