Безпека життєдіяльності – Запорожець О. І

Безпека життєдіяльності – Запорожець О. І. – ВСТУП

Проблеми безпеки життєдіяльності людини – одні з найактуальніших проблем людства, безпосередньо пов’язані з його виживанням в умовах науково-технічного прогресу, погіршення екологічного стану окремих регіонів та планети в цілому. Одним з дієвих заходів направлених не

Безпека життєдіяльності – Запорожець О. І. – Розділ 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності

Проблеми безпеки життєдіяльності людини – одні з найактуальніших проблем людства, безпосередньо пов’язані з його виживанням в умовах науково-технічного прогресу, погіршення екологічного стану окремих регіонів та планети в цілому. Одним з дієвих заходів направлених не

Безпека життєдіяльності – Запорожець О. І. – 1.1. Предмет безпеки життєдіяльності

Проблеми безпеки життєдіяльності людини – одні з найактуальніших проблем людства, безпосередньо пов’язані з його виживанням в умовах науково-технічного прогресу, погіршення екологічного стану окремих регіонів та планети в цілому. Одним з дієвих заходів направлених не

Безпека життєдіяльності – Запорожець О. І. – 1.2. Історія розвитку безпеки життєдіяльності

Забезпечення безпеки життєдіяльності людини завжди було одним з найважливіших завдань розвитку цивілізації людства. Розвиток безпеки життєдіяльності почався з появою свідомості людини (рис. 1.2) і з розвитком цивілізації відображався у традиціях, віруваннях і тільки останнім

Безпека життєдіяльності – Запорожець О. І. – 1.3. Складові безпеки життєдіяльності

Забезпечення безпеки життєдіяльності людини завжди було одним з найважливіших завдань розвитку цивілізації людства. Розвиток безпеки життєдіяльності почався з появою свідомості людини (рис. 1.2) і з розвитком цивілізації відображався у традиціях, віруваннях і тільки останнім

Безпека життєдіяльності – Запорожець О. І. – 1.4. Теоретичні основи БЖД

Безпека життєдіяльності – це наука, що вивчає проблеми безпечного перебування людини в середовищі – природному, техногенному, соціальному, в процесі різних видів її діяльності. Вона є більш універсальною, ніж окремі напрямки наукових досліджень, такі як

Безпека життєдіяльності – Запорожець О. І. – 1.5. Теорія небезпеки та безпеки

Основними термінами в науці про безпеку є небезпека, безпека, ризик. Небезпека – центральне поняття в безпеці життєдіяльності. Під небезпекою розуміють можливість виникнення обставин за яких матерія, поле, енергія та інформація або їх поєднання можуть

Безпека життєдіяльності – Запорожець О. І. – Класифікація за ефектами зміни навколишніх умов

Будь-яке помітне відхилення від звичних, визначених в ході тривалої біологічної еволюції умов існування людини призводить до травм або захворювань. Найістотніші параметри середовища існування людини, що мають істотне значення для його нормальної і безпечної життєдіяльності,

Безпека життєдіяльності – Запорожець О. І. – 1.6. Культура суспільства та її захисна функція

У словосполученні “культура безпечної життєдіяльності” закріплено три ознаки явища: родовий (частина культури), діяльнісний (в першу чергу робота людської свідомості) і видовий (має відношення до безпеки людини і суспільства). Культура безпечної життєдіяльності, як категорія, крім

Безпека життєдіяльності – Запорожець О. І. – Розділ 2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки

2.1. Негативні фактори середовища життєдіяльності Класифікація негативних факторів Відповідно до системи стандартів безпеки праці (ССБП) розрізняють небезпечні та шкідливі фактори. Проте повна класифікація факторів включає крім шкідливих, небезпечних, ще й вражаючі, нейтральні, корисні, необхідні