Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – ВСТУП

Життя – це те, що люди більш за все прагнуть зберегти і менш за все бережуть. Ж. Лабрюйєр Трансформація українського суспільства на ринкових засадах пов’язана з низкою світоглядних питань принципового характеру, які ще не

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

1.1. Концепція сталого людського розвитку – основа науки про безпеку людини Питання безпеки життя і здоров’я людини тісно пов’язані із процесом сталого розвитку людства. У XXI столітті цю проблему треба розглядати як одну із

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – 1.1. Концепція сталого людського розвитку – основа науки про безпеку людини

1.1. Концепція сталого людського розвитку – основа науки про безпеку людини Питання безпеки життя і здоров’я людини тісно пов’язані із процесом сталого розвитку людства. У XXI столітті цю проблему треба розглядати як одну із

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – 1.2. Еволюційний шлях навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” в Україні

Навчальна дисципліна “Безпека життєдіяльності” є відносно новим предметом в українській вищій школі, яка пройшла певний шлях свого становлення. Уперше дисципліну “Безпека життєдіяльності” почали викладати у МВТУ ім. Баумана (Росія) у 1989 році. З програми,

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – 1.3. Мета, завдання, структура та зміст дисципліни “Безпека життєдіяльності”

Метою дисципліни є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з опанування знань, умінь і навичок створювати безпечні умови життя і діяльності у середовищі перебування, осягнення світоглядних принципів гармонійних стосунків людини з технікою, природою та

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – 1.4. Структура життєдіяльності та її характерні ознаки

Метою дисципліни є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з опанування знань, умінь і навичок створювати безпечні умови життя і діяльності у середовищі перебування, осягнення світоглядних принципів гармонійних стосунків людини з технікою, природою та

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Проблеми життєдіяльності

Можна виділити ряд важливих проблем, які постійно перебувають у полі зору людства для забезпечення нормальних умов життя і праці. 1. Дотримання параметрів середовища перебування людини в необхідних для життєдіяльності межах. Це одна із складних

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Принципи забезпечення життєдіяльності

Можна виділити ряд важливих проблем, які постійно перебувають у полі зору людства для забезпечення нормальних умов життя і праці. 1. Дотримання параметрів середовища перебування людини в необхідних для життєдіяльності межах. Це одна із складних

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Способи забезпечення життєдіяльності

Можна виділити ряд важливих проблем, які постійно перебувають у полі зору людства для забезпечення нормальних умов життя і праці. 1. Дотримання параметрів середовища перебування людини в необхідних для життєдіяльності межах. Це одна із складних

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – 1.5. Оцінка ризику ймовірних небезпек

Людська практика свідчить, що будь-яка діяльність є потенційно небезпечною. Для людини завжди існує ризик небезпеки. Ризик можна уявити як поєднання ймовірності події з певними небажаними наслідками: вихід з ладу обладнання, травмування, захворювання, загибель людей,

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Оцінка ризику може здійснюватися різними методами

Людська практика свідчить, що будь-яка діяльність є потенційно небезпечною. Для людини завжди існує ризик небезпеки. Ризик можна уявити як поєднання ймовірності події з певними небажаними наслідками: вихід з ладу обладнання, травмування, захворювання, загибель людей,

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Розділ 2. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ І ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

2.1. Система “людина – навколишнє середовище” та її компоненти Життєдіяльність людини відбувається у певному середовищі, яке називають навколишнім. Існують різні / підходи до визначення поняття “середовище”. Дехто ототожнює його із “природним середовищем”, тобто довкіллям,

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – 2.1. Система “людина – навколишнє середовище” та її компоненти

2.1. Система “людина – навколишнє середовище” та її компоненти Життєдіяльність людини відбувається у певному середовищі, яке називають навколишнім. Існують різні / підходи до визначення поняття “середовище”. Дехто ототожнює його із “природним середовищем”, тобто довкіллям,

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – 2.2. Природне середовище і людина

Взаємовідносини між людиною і природою – найбільша проблема, яка хвилює сучасне суспільство. Це й зрозуміло, бо природа – один з компонентів середовища існування людини, і від її стану залежить майбутнє всього людства. Природа –

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – 2.3. Техногенне середовище і людина

У результаті активної діяльності людини в середовищі існування воно поволі змінювало свій вигляд, що призвело до порушення біосфери і появи штучного середовища, яке називають техногенним (техносферою). За науковими даними, на сьогоднішній день майже все

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Електричний чинник і безпека

Електрична енергія широко використовується в усіх галузях господарювання, для транспорту, у побуті. Людина поставила собі на службу силу електрики. Але, окрім благ, які приносить електрика, вона є джерелом високої небезпеки. Щоб зрозуміти причини такої

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Правила безпеки при користуванні електроприладами і надання першої медичної допомоги у разі ураження електричним струмом

Електрична енергія широко використовується в усіх галузях господарювання, для транспорту, у побуті. Людина поставила собі на службу силу електрики. Але, окрім благ, які приносить електрика, вона є джерелом високої небезпеки. Щоб зрозуміти причини такої

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Комп’ютер і здоров’я людини

Життєдіяльність безпосередньо пов’язана з виконанням певного виду робіт та продуктивністю праці, яка визначається як людським чинником, так і засобами виробництва, а також технологічними й організаційними І умовами праці. Сьогодні діяльність більшості працівників сучасних професій

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Негативні фактори під час роботи з комп’ютером

Життєдіяльність безпосередньо пов’язана з виконанням певного виду робіт та продуктивністю праці, яка визначається як людським чинником, так і засобами виробництва, а також технологічними й організаційними І умовами праці. Сьогодні діяльність більшості працівників сучасних професій

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Ергономічні вимоги до організації робочих місць

Робоче місце – це зона простору, що оснащена необхідним устаткуванням, де відбувається трудова діяльність одного працівника чи групи працівників. Раціональне планування робочого місця має забезпечувати: найкраще розміщення знарядь і предметів праці, не допускати загального

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Комплекси спеціальних вправ та психофізіологічне розвантаження для користувачів комп’ютерів

Комплекс вправ для очей Вправи виконують, відвернувшись від екрана. Варіант 1 1. Вихідне положення (В. п.) – сидячи, руки на колінах. Заплющити очі і сильно напружити очні м’язи, порахувавши до шести “раз – шість”,

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Комплекс вправ для очей

Комплекс вправ для очей Вправи виконують, відвернувшись від екрана. Варіант 1 1. Вихідне положення (В. п.) – сидячи, руки на колінах. Заплющити очі і сильно напружити очні м’язи, порахувавши до шести “раз – шість”,

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Комплекс вправ для поліпшення мозкового кровообігу

Комплекс вправ для очей Вправи виконують, відвернувшись від екрана. Варіант 1 1. Вихідне положення (В. п.) – сидячи, руки на колінах. Заплющити очі і сильно напружити очні м’язи, порахувавши до шести “раз – шість”,

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Комплекс вправ для рук

Комплекс вправ для очей Вправи виконують, відвернувшись від екрана. Варіант 1 1. Вихідне положення (В. п.) – сидячи, руки на колінах. Заплющити очі і сильно напружити очні м’язи, порахувавши до шести “раз – шість”,

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Комплекс вправ для хребта

Комплекс вправ для очей Вправи виконують, відвернувшись від екрана. Варіант 1 1. Вихідне положення (В. п.) – сидячи, руки на колінах. Заплющити очі і сильно напружити очні м’язи, порахувавши до шести “раз – шість”,

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Психологічне розвантаження

При проведенні сеансів психофізіологічного розвантаження рекомендується використовувати деякі елементи методу аутогенного тренування, який грунтується на свідомому застосуванні комплексу взаємопов’язаних прийомів психічної саморегуляції й виконанні нескладних фізичних вправ зі словесним самонавіюванням. Головна увага при цьому

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Місто як джерело небезпеки

Як побудоване місто? Колись люди зібрались разом, щоб вижити. Це, як відомо, їм вдалося. На зміну першим поселенням прийшли міста. Вони росли разом із людством і врешті стали найпоширенішим місцем проживання. Нині мешканці розвинутих

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Як поводити себе в натовпі, щоб не постраждати

Як побудоване місто? Колись люди зібрались разом, щоб вижити. Це, як відомо, їм вдалося. На зміну першим поселенням прийшли міста. Вони росли разом із людством і врешті стали найпоширенішим місцем проживання. Нині мешканці розвинутих

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Поведінка людини у натовпі під час масових заходів

1. Щоб не загинути у натовпі, краще правило – не потрапляти в нього або обминути його. Якщо це не можливо, в жодному випадку не рухатись проти натовпу. 2. Пам’ятайте, що найнебезпечніше – бути затиснутим

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Заводи, фабрики, служби забезпечення міста

1. Щоб не загинути у натовпі, краще правило – не потрапляти в нього або обминути його. Якщо це не можливо, в жодному випадку не рухатись проти натовпу. 2. Пам’ятайте, що найнебезпечніше – бути затиснутим

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Сповіщення про хімічне зараження

1. Щоб не загинути у натовпі, краще правило – не потрапляти в нього або обминути його. Якщо це не можливо, в жодному випадку не рухатись проти натовпу. 2. Пам’ятайте, що найнебезпечніше – бути затиснутим

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Оповіщення про радіоактивне зараження

Отримавши повідомлення про небезпеку радіоактивного зараження, необхідно: – негайно одягнути засоби індивідуального захисту органів дихання (протигаз, респіратор, ватно-марлеву пов’язку) і перейти у сховище; – якщо сховище далеко і у вас немає засобів індивідуального захисту,

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Затоплення помешкання

Отримавши повідомлення про небезпеку радіоактивного зараження, необхідно: – негайно одягнути засоби індивідуального захисту органів дихання (протигаз, респіратор, ватно-марлеву пов’язку) і перейти у сховище; – якщо сховище далеко і у вас немає засобів індивідуального захисту,

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Витік газу

Отримавши повідомлення про небезпеку радіоактивного зараження, необхідно: – негайно одягнути засоби індивідуального захисту органів дихання (протигаз, респіратор, ватно-марлеву пов’язку) і перейти у сховище; – якщо сховище далеко і у вас немає засобів індивідуального захисту,

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Безпека під час користування ліфтом

Якщо ви застрягли у ліфті, не намагайтеся вибратися самостійно чи за допомогою нефахівців. Самостійно покинути кабіну ліфта можна лише у разі прямої загрози життю людини. Ніколи не можна курити у ліфті, особливо якщо в

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Руйнування помешкання внаслідок землетрусу, вибуху, іноді через недоліки будівництва

Якщо ви застрягли у ліфті, не намагайтеся вибратися самостійно чи за допомогою нефахівців. Самостійно покинути кабіну ліфта можна лише у разі прямої загрози життю людини. Ніколи не можна курити у ліфті, особливо якщо в

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Основи пожежної безпеки

Якщо ви застрягли у ліфті, не намагайтеся вибратися самостійно чи за допомогою нефахівців. Самостійно покинути кабіну ліфта можна лише у разі прямої загрози життю людини. Ніколи не можна курити у ліфті, особливо якщо в

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Небезпечні ситуації під час користування громадським транспортом

Щоб уникнути небезпечних ситуацій, варто дотримуватись правильної поведінки у громадському транспорті. На зупинці, коли під’їжджає автобус, тролейбус або трамвай, не варто поспішати і виходити на дорогу, де рухається транспорт. Можна спіткнутися і впасти, а

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Що робити, якщо виникла пожежа у транспорті

Щоб уникнути небезпечних ситуацій, варто дотримуватись правильної поведінки у громадському транспорті. На зупинці, коли під’їжджає автобус, тролейбус або трамвай, не варто поспішати і виходити на дорогу, де рухається транспорт. Можна спіткнутися і впасти, а

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Аварія автомобіля

Щоб уникнути небезпечних ситуацій, варто дотримуватись правильної поведінки у громадському транспорті. На зупинці, коли під’їжджає автобус, тролейбус або трамвай, не варто поспішати і виходити на дорогу, де рухається транспорт. Можна спіткнутися і впасти, а

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Аварія потяга

Щоб уникнути небезпечних ситуацій, варто дотримуватись правильної поведінки у громадському транспорті. На зупинці, коли під’їжджає автобус, тролейбус або трамвай, не варто поспішати і виходити на дорогу, де рухається транспорт. Можна спіткнутися і впасти, а

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Аварія літака

Щоб уникнути небезпечних ситуацій, варто дотримуватись правильної поведінки у громадському транспорті. На зупинці, коли під’їжджає автобус, тролейбус або трамвай, не варто поспішати і виходити на дорогу, де рухається транспорт. Можна спіткнутися і впасти, а

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – 2.4. Соціальне середовище і людина

У процесі життєдіяльності людину оточують інші люди, взаємостосунки між якими утворюють людську спільноту, так зване соціальне середовище (соціум). Соціум – це система підрозділів і сфер суспільного життя, гармонійна взаємодія яких забезпечує цілісність суспільства, і

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Фактори зниження життєдіяльності. Шкідливі звички

У процесі життєдіяльності людину оточують інші люди, взаємостосунки між якими утворюють людську спільноту, так зване соціальне середовище (соціум). Соціум – це система підрозділів і сфер суспільного життя, гармонійна взаємодія яких забезпечує цілісність суспільства, і

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Здоровий спосіб життя. Його вплив на здоров’я та працездатність людини

Здоров’я людини грунтується на основі генетичних факторів, способу життя та екологічних умов. Але певною мірою воно залежить також від свідомого ставлення людини до себе та навколишнього середовища. Здоров’я людини – стан повного соціально-біологічного і

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Що робити, якщо стресу уникнути все ж таки не вдалося

Повільно порахуйте до десяти і зробіть глибокі вдихи; вийдіть із приміщення й усамітніться, змочіть чоло, скроні, руки, не поспішаючи огляніться, і повільно випийте склянку води. Спокійно дихайте: робіть вдих, видих і затримайте його послідовно

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Екстремальні ситуації криміногенного характеру і способи їх уникнення

Боротьба зі злочинністю органічно входить до загальної системи соціальної діяльності нашої держави, спрямованої на вдосконалення способу життя українського народу. В умовах економічної кризи, нерівномірності суспільного розвитку, значних недоліків у законодавстві та інших негативних чинників

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Шляхи, форми та методи самозахисту

Форми самозахисту – крайня необхідність. їх можна застосовувати лише тоді, якщо небезпека від дій нападаючого не могла бути усунута іншими засобами. Форми самозахисту можуть бути: – застосування фізичної сили (найпоширеніша форма), тобто рукопашний бій;

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Правила придбання та користування спеціальними засобами самооборони

Форми самозахисту – крайня необхідність. їх можна застосовувати лише тоді, якщо небезпека від дій нападаючого не могла бути усунута іншими засобами. Форми самозахисту можуть бути: – застосування фізичної сили (найпоширеніша форма), тобто рукопашний бій;

Безпека життєдіяльності людини – Лапін В. М. – Поради щодо захисту особистої власності (пограбування квартир, викрадення автомобілів, кишенькові крадіжки)

Крадіжки – один із способів забезпечення паразитичного способу життя злочинних елементів у будь-якому суспільстві. Потерпілі громадяни при цьому зазнають великої матеріальної шкоди. Що ж викрадають із квартир злодії? Декілька років тому – дорогий одяг,