Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – ПЕРЕДМОВА

Відсутність безпеки паралізує промислову і торгівельну ініціативу, боляче відгукується на всьому житті країни… В. І. Вернадський Проблема захисту людини від небезпек актуальна з часів появи людства на Землі. З моменту виникнення людської цивілізації кожна

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – РОЗДІЛ І. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ

1.1. ВСТУП № з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий 1 Актуальність вивчення дисципліни на сучасному етапі розвитку суспільства ПОЗ П 2 Методологічна та наукова основа БЖД ПОЗ У 3 Основні навчальні завдання,

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.1. ВСТУП

1.1. ВСТУП № з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий 1 Актуальність вивчення дисципліни на сучасному етапі розвитку суспільства ПОЗ П 2 Методологічна та наукова основа БЖД ПОЗ У 3 Основні навчальні завдання,

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.2. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

№ З/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий 1 Конституційні основи БЖД ПОЗ П 2 Нормативні та законодавчі основи безпеки життєдіяльності ПОЗ У 3 Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності РО ПОЗ 4

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.2.1. Конституційні основи безпеки життєдіяльності: право на життя і здоров’я, працю, свободу та державний захист

№ З/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий 1 Конституційні основи БЖД ПОЗ П 2 Нормативні та законодавчі основи безпеки життєдіяльності ПОЗ У 3 Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності РО ПОЗ 4

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.2.2. Закони, законодавчі та нормативні акти, кодекси та інші регламентуючі БЖД документи. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують рівень індивідуального ризику

Законодавство щодо безпеки життєдіяльності включає також прийняті Верховною Радою (рис. 1 . 5) Закони України “Про охорону здоров’я”, “Про охорону праці”, “Про охорону навколишнього середовища”, кримінальне законодавство, а також закони України “Про цивільну оборону”,

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.2.3. Система правового захисту та нагляду за її дотриманням. Державні органи по управлінню та нагляду за безпекою життєдіяльності населення

Реалізація державної політики з безпеки життєдіяльності, охорони праці та здоров’я покладається на органи державної виконавчої влади Особисту відповідальність за неї несе Президент України (рис. 1 . 6) . Президент України виступає гарантом права громадян

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.3. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

№ з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий 1 Основні поняття курсу БЖД РО ПОЗ 2 Основні джерела та чинники небезпеки ПОЗ У 3 Глобальні катастрофи та аварії ПОЗ ПОЗ 4 Поняття ризику.

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.3.1. Сутність життєдіяльності, основні поняття та визначення. Проблеми життєдіяльності. Поняття безпеки

№ з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий 1 Основні поняття курсу БЖД РО ПОЗ 2 Основні джерела та чинники небезпеки ПОЗ У 3 Глобальні катастрофи та аварії ПОЗ ПОЗ 4 Поняття ризику.

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.3.2. Основні джерела та чинники небезпеки (внутрішні й зовнішні). Глобальні небезпеки

Згідно офіційних стандартів небезпеки поділяються на фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні; за характером дії на людину поділяються на активні та пасивні; за походженням – природні, техногенні, антропогенні, екологічні, змішані; за збитками – соціальні, технічні, екологічні

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.3.3. Ризик як оцінка небезпеки. Прогнозування небезпек та захист від їхньої дії. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності

Нещасні випадки, аварії, катастрофи, які супроводжуються смертельними випадками, травмами, скороченням тривалості життя, шкодою здоров’ю та природному середовищу є наслідками прояву небезпек Завжди постає проблема оцінки цих наслідків Кількісна оцінка збитків, заподіяних небезпекою, залежать від

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.4. БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У ЖИТТЄВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

№ з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий 1 Основні джерела механічних небезпек та причини їх виникнення РО ПОЗ 2 Побутовий травматизм. Заходи безпеки в побуті ПОЗ П 3 Правила безпеки при користуванні

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.4.1. Механічні небезпеки, їх джерела, наслідки

№ з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий 1 Основні джерела механічних небезпек та причини їх виникнення РО ПОЗ 2 Побутовий травматизм. Заходи безпеки в побуті ПОЗ П 3 Правила безпеки при користуванні

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.4.2. Побутовий травматизм

№ з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий 1 Основні джерела механічних небезпек та причини їх виникнення РО ПОЗ 2 Побутовий травматизм. Заходи безпеки в побуті ПОЗ П 3 Правила безпеки при користуванні

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.4.3. Безпека на ігрових і спортивних майданчиках

№ з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий 1 Основні джерела механічних небезпек та причини їх виникнення РО ПОЗ 2 Побутовий травматизм. Заходи безпеки в побуті ПОЗ П 3 Правила безпеки при користуванні

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.4.4. Відпочинок на воді (льоду). Правила безпеки на воді. Небезпечність льодоходу. Допомога при переохолодженні або обмороженні

Значна кількість смертей у побутовій сфері припадає на утоплення За даними Міжнародної любительської федерації плавання щорічно в світі утопають приблизно 300 тис чоловік. В Україні щороку гине на воді близько 4 тис. чоловік Аналіз

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – Пам’ятка про поводження на льоду

Значна кількість смертей у побутовій сфері припадає на утоплення За даними Міжнародної любительської федерації плавання щорічно в світі утопають приблизно 300 тис чоловік. В Україні щороку гине на воді близько 4 тис. чоловік Аналіз

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – Перша допомога при переохолодженнях

Значна кількість смертей у побутовій сфері припадає на утоплення За даними Міжнародної любительської федерації плавання щорічно в світі утопають приблизно 300 тис чоловік. В Україні щороку гине на воді близько 4 тис. чоловік Аналіз

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – Перша допомога при відмороженнях

Значна кількість смертей у побутовій сфері припадає на утоплення За даними Міжнародної любительської федерації плавання щорічно в світі утопають приблизно 300 тис чоловік. В Україні щороку гине на воді близько 4 тис. чоловік Аналіз

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.4.5. Безпека перебування на вулицях: правила дорожнього руху, дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів, їх причини та наслідки. Типові травмування пішоходів

Єдиним нормативним актом, що встановлює порядок дорожнього руху по всій території України, є Правила дорожнього руху. Їх дія поширюється не тільки на дороги, а й на всі території, де можливий рух (рис. 1. 21)

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.4.6. Небезпека контактів з бродячими тваринами

Сьогодні у містах дуже часто може зустрітися з бродячими тваринами (рис 1 23), які складають неабияку небезпеку для людини При укусах бродячими тваринами потрібно надати невідкладну допомогу В перші хвилини не зупиняти кровотечу, так

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.4.7. Газ у побуті. Вплив газу та продуктів його згоряння на здоров’я людини. Правила безпечного користування газом. Дії у разі витоку газу

Сьогодні у містах дуже часто може зустрітися з бродячими тваринами (рис 1 23), які складають неабияку небезпеку для людини При укусах бродячими тваринами потрібно надати невідкладну допомогу В перші хвилини не зупиняти кровотечу, так

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.4.8. Людина в екстремальних умовах навколишнього середовища. Подолання стресового стану

Кожна людина в побуті, на роботі, на природі може потрапити в такі ситуації, для яких притаманна несподіваність, тривалість та інтенсивність впливу несприятливих факторів навколишнього середовища, а іноді наявність загрози самому життю. Ситуації називають екстремальними,

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.4.9. Правила розпалювання вогнища. Забезпечення водою та їжею. Повідомлення про своє місце знаходження. Орієнтування за природними ознаками

Розвести багаття (рис. 1 . 30) в будь-яку погоду не зовсім легко. Перед тим як розпалювати вогнище, треба вибрати і розчистити місце. Добре, якщо у людини, яка потрапила в автономну ситуацію, знайдуться сірники для

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.4.10. Біологічні небезпеки: збудники інфекційних хвороб, шляхи проникнення їх в організм людини. Інфекційні захворювання, шляхи їх розповсюдження, профілактичні заходи

До біологічних чинників довкілля належать мікроорганізми: сапрофіти, та патогенні організми (рис. 1 . 34) . Сапрофіти – мікроорганізми, які не спричиняють заразних хвороб Умовно-патогенні мікроорганізми завжди присутні в організмі людини, але спричиняють хворобу лише

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.4.11. Харчові отруєння, джерела, наслідки, профілактичні заходи

Одним із найбільш поширених Джерел харчових отруєнь можуть бути продукти, заражені мікробами, що виділяють дуже сильні токсини (отрути білкового походження) . Це, в першу чергу, паличка ботулізму. Харчові отруєння виникають при вживанні консервованих продуктів

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.4.12. Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні, її соціально-економічні наслідки та національні програми, спрямовані на подолання

Серед чисельних хвороб, від яких нині страждає людство, синдром набутого імунодефіциту (скорочено СНІД) є однією з найтяжчих (рис. 1. 38) . Це одна із інфекційних хвороб, яка поширена на всіх континентах Землі і викликає

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.5. ХІМІЧНІ НЕБЕЗПЕКИ

№ з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий 1 Основні види та класифікація хімічно-небезпечних речовин РО ПОЗ 2 Вплив токсичних речовин на організм людини РО П 3 Сильнодіючі отруйні речовини (СДОР) та їх

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.5.1. Небезпечні хімічні речовини, джерела, вплив на людину. Класифікація хімічних речовин. Шляхи проникнення шкідливих речовин в організм людини

№ з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий 1 Основні види та класифікація хімічно-небезпечних речовин РО ПОЗ 2 Вплив токсичних речовин на організм людини РО П 3 Сильнодіючі отруйні речовини (СДОР) та їх

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.5.2. Параметри, які характеризують небезпеку хімічних речовин: токсичність, токсична доза, концентрація, щільність зараження, стійкість, гранично допустима концентрація

Для послаблення впливу шкідливих речовин на організм людини, для визначення ступеня забрудненості довкілля та впливу на організм користуються такими поняттями, як Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин, гранично допустимі викиди (ГДВ), гранично допустимі екологічні

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.5.3. Сильнодіючі отруйні речовини: хлор, аміак, сірководень, азотна, сірчана, соляна кислоти. Дії людей в зоні зараження

Для послаблення впливу шкідливих речовин на організм людини, для визначення ступеня забрудненості довкілля та впливу на організм користуються такими поняттями, як Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин, гранично допустимі викиди (ГДВ), гранично допустимі екологічні

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.5.4. Характеристика шкідливих хімічних речовин, забруднювачів атмосфери, літосфери, гідросфери

Промислові підприємства в технології виробництва використовують сильнодіючі отруйні речовини, найбільш поширені з яких є аміак, хлор, сірковуглець, соляна кислота, азотна кислота, сірчана кислота, синильна кислота, а також ртуть, яка застосовується в вимірювальних приладах Фізичні

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.5.5. Забруднювачі атмосфери: чадний газ, окис азоту, діоксид сірки, смог, сірководень, сполуки хлору та фтору, свинець, кадмій, ртуть

Промислові підприємства в технології виробництва використовують сильнодіючі отруйні речовини, найбільш поширені з яких є аміак, хлор, сірковуглець, соляна кислота, азотна кислота, сірчана кислота, синильна кислота, а також ртуть, яка застосовується в вимірювальних приладах Фізичні

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.5.6. Забруднювачі водного середовища

На планеті Земля міститься близько 16 млрд. м3 води, що становить 0,25% її маси. Частина гідросфери, що міститься під поверхнею грунту охоплює грунтові, підгрунтові, міжпластові води й води карстових порожнин у вапняках, гіпсах і

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.5.7. Забруднення грунту (отрутохімікати, пестициди, нітрати)

Пріоритетну проблему у виробництві сільськогосподарської продукції створюють різні отрутохімікати, що широко застосовуються в сільському господарстві (рис. 1 . 48) . Всі агрохімікати мають токсичні властивості Вони є причиною отруєння домашніх тварин, загибелі риб, знищення

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.5.8. Медикаментозне отруєння

Відомо, що медикаментозні препарати (рис 1 52), що приймаються людиною за певних обставин у відповідних дозах мають лікувальну дію В той же час завищені дози таких препаратів часто спричинюють гострі отруєння Таким чином один

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.5.9. Засоби побутової хімії як джерела небезпеки

Відомо, що медикаментозні препарати (рис 1 52), що приймаються людиною за певних обставин у відповідних дозах мають лікувальну дію В той же час завищені дози таких препаратів часто спричинюють гострі отруєння Таким чином один

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.6. БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

№ з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий 1 Політичні небезпеки. Дискримінація людини за певними ознаками РО ПОЗ 2 Соціальне середовище як складова середовища існування РО ПОЗ 3 Основні типи конфліктів між людьми

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.6.1. Політичні небезпеки (конфлікти на міждержавному, міжнаціональному і міжрелігійному рівні, боротьба за владу). Дискримінація людини за певними ознаками

№ з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий 1 Політичні небезпеки. Дискримінація людини за певними ознаками РО ПОЗ 2 Соціальне середовище як складова середовища існування РО ПОЗ 3 Основні типи конфліктів між людьми

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.6.2. Соціальне середовище як складова середовища існування. Сфери суспільного життя. Соціальні відносини людей

Зміст і характер людського життя визначається способом людської діяльності, головними чинниками якого є засоби виробництва та спілкування. Якщо тварина живе в природі, то людина – у соціумі Соціум – це особливий спосіб життя особливих

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.6.3. Соціальні небезпеки. Небезпеки, спричинені низьким духовним та культурним рівнем. Небезпеки психотропного впливу

Класифікуючи небезпеки за характером походження виділяють такий вид небезпек як соціальні небезпеки. Зокрема до них відносять: бідність, злочинність, бродяжництво, алкоголізм, тютюнопаління та інші, які породжуються низьким духовним та культурним розвитком Соціально-економічні труднощі в державі

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.6.4. Групи ризику щодо інфікування ВІЛ/СНІД та хворобами, що передаються статевим шляхом. Заходи для подолання епідемії ВІЛ-інфекції

ВІЛ – це вірус, який потрапляючи в організм людини, викликає смертельне інфекційне захворювання (див. 1 . 4 . 13) . Перші прояви і випадки захворювання були зареєстровані в США. ВІЛ від однієї людини до

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.6.5. Небезпеки психологічного впливу на людину. Небезпеки фізичного впливу

Видів Шахрайств безліч (рис. 1 . 67) . Ним займаються люди, що шукають зиск без особливих витрат і зусиль Тому, якщо вам пропонують начебто дуже вигідну за ціною угоду, будьте дуже обережні. Якщо ви

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.6.6. Емоційне навантаження (психічна неврівноваженість, агресивність, жорстокість). Суїцид

Емоції – це переживання людиною свого ставлення до того, що вона пізнає, що робить (рис. 1 . 74) . Тобто до речей і явищ навколишнього світу, до людей, до їх дій і вчинків, до

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 1.6.7. Дезінформація як джерело небезпек

Емоції – це переживання людиною свого ставлення до того, що вона пізнає, що робить (рис. 1 . 74) . Тобто до речей і явищ навколишнього світу, до людей, до їх дій і вчинків, до

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – РОЗДІЛ II. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

№ з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий 1 Правові та організаційні основи цивільного захисту населення і територій РО ПОЗ 2 Надзвичайні ситуації мирного і військового часу та їх вплив на життєдіяльність населення

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 2.1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ

№ з/п Змістово-методичні орієнтири навчання Рівень знань Початковий Кінцевий 1 Правові та організаційні основи цивільного захисту населення і територій РО ПОЗ 2 Надзвичайні ситуації мирного і військового часу та їх вплив на життєдіяльність населення

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 2.2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО І ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Природні надзвичайні ситуації пов’язані з природними процесами космічного, літосферного, гідросферного, атмосферного, біосферного характеру або кількох процесів одночасно і відбуваються не залежно від участі людини. Природні НС – це: стихійні лиха та небезпечні явища. Стихійні

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 2.3. МОНІТОРИНГ РАДІАЦІЙНОЇ, ХІМІЧНОЇ ТА БАКТЕРІОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Радіаційна, хімічна та бактеріологічна небезпека може настати в результаті аварій на об’єктах народного господарства (атомні електростанції, хімічні та нафтопереробні заводи, фармакологічні фабрики, науково-дослідні установи та ін. ), а також в результаті військових дій із

Безпека життєдіяльності – Атаманчук П. С. – 2.4. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Оповіщення населення у надзвичайних ситуаціях здійснюються за допомогою сирен промислових підприємств, мережі радіомовлення та телебачення (словесний сигнал “Увага всім”) . За сигналом сирен населення вмикає засоби теле – і радіомовлення для прийому мовного повідомлення