Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – ВСТУП

“Банківський маркетинг” – спеціальний курс (дисципліна), предметом якого є вивчення комплексної системи організації банківської справи та збуту банківських продуктів, що зорієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі вивчення та прогнозування

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ. СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ

“Банківський маркетинг” – спеціальний курс (дисципліна), предметом якого є вивчення комплексної системи організації банківської справи та збуту банківських продуктів, що зорієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі вивчення та прогнозування

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 1.1. Маркетинг, його мета і функції у суспільстві з ринковою економікою

“Банківський маркетинг” – спеціальний курс (дисципліна), предметом якого є вивчення комплексної системи організації банківської справи та збуту банківських продуктів, що зорієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі вивчення та прогнозування

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 1.2. Маркетинг послуг, їх класифікація та реалізація

У процесі ринкової взаємодії контрагенти ринку – виробники, посередники, споживачі – вступають у різні відносини, результатом яких можуть бути не тільки дії, пов’язані з матеріальними відносинами, але і комплекс операцій, що супроводжують ці взаємозв’язки,

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – Характер виробника послуги

За цим критерієм виділяються послуги, надані людьми, та послуги, надані з допомогою машин і механізмів. Наприклад, заклади освіти, ряду побутових і рекреаційних підприємств майже не мають потреби в устаткуванні, а для підприємств транспорту, закладів

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – Присутність клієнта в час надання послуги

За цим критерієм виділяються послуги, надані людьми, та послуги, надані з допомогою машин і механізмів. Наприклад, заклади освіти, ряду побутових і рекреаційних підприємств майже не мають потреби в устаткуванні, а для підприємств транспорту, закладів

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – Мотиви споживача послуг

За цим критерієм виділяються послуги, надані людьми, та послуги, надані з допомогою машин і механізмів. Наприклад, заклади освіти, ряду побутових і рекреаційних підприємств майже не мають потреби в устаткуванні, а для підприємств транспорту, закладів

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – Мотиви виробника послуг

За цим критерієм виділяються послуги, надані людьми, та послуги, надані з допомогою машин і механізмів. Наприклад, заклади освіти, ряду побутових і рекреаційних підприємств майже не мають потреби в устаткуванні, а для підприємств транспорту, закладів

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – РОЗДІЛ 2. БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ. ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ОРГАНІЗАЦІЯ

2.1. Банківський маркетинг та його принципи Фінансово-банківські установи забезпечують ринкову економіку інструментами і механізмами регулювання економічних процесів. Банки є важливою ланкою ринкової економіки, тому банківські послуги – це послуги особливого виду, бо сприяють розвитку

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 2.1. Банківський маркетинг та його принципи

2.1. Банківський маркетинг та його принципи Фінансово-банківські установи забезпечують ринкову економіку інструментами і механізмами регулювання економічних процесів. Банки є важливою ланкою ринкової економіки, тому банківські послуги – це послуги особливого виду, бо сприяють розвитку

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 2.2. Функції маркетингу в банках

Принципи банківського маркетингу впливають на функції банківського маркетингу і забезпечують їх виконання. Функції банківського маркетингу являють собою його сутність у дії, це – тактика банку. Можна виділити чотири основні групи функцій банківського маркетингу: І

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – Банківській асортиментній політиці останнього часу властиві певні особливості

У період бурхливого розвитку банківської справи 60-80-х років банками було розроблено багато нових продуктів, у результаті чого по всіх цільових групах їх асортимент є практично вичерпаний. З огляду на це, а також великі витрати,

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 2.3. Маркетингові дослідження ринку банківських продуктів

Систематичні дослідження ринку і пов’язаних із ним питань – маркетингові дослідження – дають змогу формувати інформаційну базу для ефективного керівництва комерційним банком. Маркетингова діяльність тісно переплетена зі збиранням та опрацюванням різноманітної інформації як внутрішньоорганізаційної.

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – Збирання даних

Систематичні дослідження ринку і пов’язаних із ним питань – маркетингові дослідження – дають змогу формувати інформаційну базу для ефективного керівництва комерційним банком. Маркетингова діяльність тісно переплетена зі збиранням та опрацюванням різноманітної інформації як внутрішньоорганізаційної.

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – Послуги фахівців

Вибір методу дослідження визначається цілим рядом зовнішніх і внутрішніх факторів, серед яких важливими є напрям і мета дослідження (див. табл. 2.7). Далі розглянемо управлінський інструмент, без якого неможливо вирішення завдань розробки маркетингової стратегії, планування

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – Принципи збору зовнішньої і внутрішньої інформації

Методи, які застосовуються для збору інформації, мають насамперед забезпечувати її якість. Під якісною інформацією звичайно розуміються відомості, що відповідають критеріям надійності, своєчасності, повноти і регулярності, а також підготовленості до застосування. Надійність інформації на практиці

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 2.4. Організація маркетингової служби в банку

Умови життєдіяльності українських банків на ринку, зростання їх матеріальних можливостей призводять до того, що питанням маркетингу банку, особливо в останній час, стали приділяти набагато більше уваги, ніж раніше. А це знайшло відображення в організаційній

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – РОЗДІЛ 3. БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ, ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Банківський продукт його формування і розвиток Маркетинг у банківській сфері має суттєві особливості, зумовлені специфікою банків, що відрізняють їх від підприємств, які функціонують в інших галузях економіки. По-перше, мета діяльності банків – обслуговування

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 3.1. Банківський продукт його формування і розвиток

3.1. Банківський продукт його формування і розвиток Маркетинг у банківській сфері має суттєві особливості, зумовлені специфікою банків, що відрізняють їх від підприємств, які функціонують в інших галузях економіки. По-перше, мета діяльності банків – обслуговування

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 3.2. Товарна (продуктова) політика банку

Товарна політика (планування банківського продукту) полягає у визначенні та зміні характеру Й асортименту послуг, що пропонуються банком (асортиментна політика), а також їх обсягу. У свою чергу, в асортиментній політиці розрізняють формування базового та поточного

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – Зміна поточного асортименту

Ще в 1950-ті роки асортимент банківських послуг у розвинених країнах світу був досить обмежений. Однак в останні роки розвиток асортименту став одним із ключових інструментів реалізації маркетингової стратегії, і на сьогодні найбільші банки надають

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – Еволюція асортиментної політики банку має такі особливості

Ще в 1950-ті роки асортимент банківських послуг у розвинених країнах світу був досить обмежений. Однак в останні роки розвиток асортименту став одним із ключових інструментів реалізації маркетингової стратегії, і на сьогодні найбільші банки надають

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 3.3. Цінова політика банку

Визначальне місце в системі банківського маркетингу займає цінова політика, основним змістом якої є встановлення цін на різні банківські продукти та їх зміну відповідно до ринкової ситуації. Об’єктами цінової політики є відсоткові ставки, тарифи, комісійні,

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – Лідерство на ринку

З появою електронних банківських послуг багато банків почали встановлювати цілі цінової стратегії, які б дозволяли їм захоплювати лідируючі позиції на ринку на ранніх етапах життєвого циклу продуктів-новинок. На основі чіткого визначення структури витрат на

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 3.4. Політика банку у сфері збуту

Методи збуту банківських послуг як елемент комплексу маркетингу відносяться до контрольованих факторів, за допомогою продуманого використання яких банк цілеспрямовано формує та задовольняє попит на свої продукти. Збутова політика банку спрямована на доведення послуги до

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – Інтернет-комунікаціями банку можна виділити ряд основних принципів

Сталість, стабільність і передбачуваність. Управління маркетинговими комунікаціями через глобальну інформаційну мережу має спиратися саме на довгострокову, а не середньо – або короткострокову стратегію. В умовах стрімкого розвитку Інтернету як комунікаційного середовища та високої динаміки

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 3.5. Комунікаційна політика банку

Комунікаційна політика банку – це система засобів взаємодії банку з потенційними та реальними клієнтами, спрямована на додаткове спонукання їх до споживання послуг даного банку (рис. 3.7). Згідно з законодавством України клієнт мас право доступу

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 3.6. Класифікація банківських продуктів

Глобалізація в розвитку економіки у світовому масштабі стосується й системи національних і міжнародних банків. Завдяки банківській кооперації у наданні послуг на міждержавному рівні розширюються інтеграційні процеси у світовій економіці. Банкірський продукт, який реалізується у

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – Відсоткові банківські продукти

Перша група – продукти, які пов’язані з діяльністю банку по перерозподілу-грошових ресурсів. До цієї групи входять: а) продукти для вкладників – різні за строками й умовами види внесків юридичних і фізичних осіб (ці продукти

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – Комісійні банківські продукти

Перша група – продукти, які пов’язані з діяльністю банку по перерозподілу-грошових ресурсів. До цієї групи входять: а) продукти для вкладників – різні за строками й умовами види внесків юридичних і фізичних осіб (ці продукти

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – Відсотково-комісійні банківські продукти

Перша група – продукти, які пов’язані з діяльністю банку по перерозподілу-грошових ресурсів. До цієї групи входять: а) продукти для вкладників – різні за строками й умовами види внесків юридичних і фізичних осіб (ці продукти

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 3.7. Особливості використання комерційними банками України відсоткових банківських продуктів

Комерційний банк у розвинутій ринковій економіці спроможний запропонувати клієнту понад двісті видів різноманітних банківських продуктів. Широка диверсифікація їх дозволяє зберегти клієнтів і залишатися рентабельним навіть при досить несприятливій кон’юнктурі ринку. До відсоткової групи банківських

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 3.8. Зміст і особливості застосування комісійних банківських продуктів

Серед банківських продуктів існує ціла група продуктів, які не пов’язані з перерозподілом грошових ресурсів. За надання цих банківських продуктів банки отримають комісію. Тому цю групу продуктів стосовно наведеної класифікації названо комісійними банківськими продуктами. До

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 3.9. Відсотково-комісійні банківські продукти, їх розвиток в Україні

Відсотково-комісійні банківські продукти – це розрахунково-касове обслуговування клієнтів (юридичних і фізичних осіб), послуги системи “Клієнт-Банк”, “Телебанкинг”, “Вестерн Юніон”, операції з пластиковими картками і чеками, лізингові, факторингові та форфейтингові послуги. Особливості надання банками відсотково-комісійних продуктів

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – РОЗДІЛ 4. СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ І ЙОГО РОЛЬ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Стратегічний маркетинг, його зміст та функції Стратегічна орієнтація маркетингу виникла і швидко розповсюджувалась у світовій практиці з кінця 60-х – початку 70-х років XX століття. До загальних умов, які сприяли розвитку стратегічного маркетингового

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 4.1. Стратегічний маркетинг, його зміст та функції

4.1. Стратегічний маркетинг, його зміст та функції Стратегічна орієнтація маркетингу виникла і швидко розповсюджувалась у світовій практиці з кінця 60-х – початку 70-х років XX століття. До загальних умов, які сприяли розвитку стратегічного маркетингового

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 4.2. Стратегічний маркетинговий план банку, його зміст і структура

Стратегічне маркетингове планування націлює банк на ринок майбутнього, на стабільний розвиток в умовах конкуренції. Якщо раніше всі основні резерви шукали у внутрішньому середовищі організації, у поліпшенні технології виробництва, зменшенні його витрат за рахунок внутрішньовиробничих

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 4.3. Формування стратегічного плану маркетингової діяльності банку

Формування стратегічного плану маркетингової діяльності – це процес дослідження, який складається з трьох етапів: перед дослідного, дослідного і заключного. Переддослідний етап включає вивчення (аудит) ситуаційного середовища, визначення цільової установки та мети стратегічного плану. Дослідний

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – РОЗДІЛ 5. КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

5.1. Контроль маркетингу, його зміст і об’єкти Маркетинг, як форма діяльності суб’єкта підприємництва, має бути керованим, тобто на кожній стадії цього процесу встановлюється економічна доцільність виробництва послуг і реалізації їх споживачам. Здійснюється управління маркетинговою

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 5.1. Контроль маркетингу, його зміст і об’єкти

5.1. Контроль маркетингу, його зміст і об’єкти Маркетинг, як форма діяльності суб’єкта підприємництва, має бути керованим, тобто на кожній стадії цього процесу встановлюється економічна доцільність виробництва послуг і реалізації їх споживачам. Здійснюється управління маркетинговою

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 5.2. Контроль маркетингової діяльності банку

Маркетингова діяльність банку спрямована на нарощування капіталу та його ефективне використання. Але для того, щоб не збитися з наміченого курсу, необхідний постійний контроль за тим, як реалізуються намічені маркетингові програми. Останнім часом в Україні

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 5.3. Аудиторський контроль діяльності комерційного банку

Аудиторський контроль діяльності комерційного банку проводиться внутрішнім і зовнішнім аудитом за визначеними об’єктами, які входять до системи його функціонування. Об’єкти бухгалтерського контролю діяльності комерційного банку представлені в структурі типової моделі стандарту, яка наведена на

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 5.4. Аудит ефективної діяльності комерційних банків за міжнародними і національними стандартами

Аудит показників діяльності комерційних банків здійснюється з метою визначення ступеня участі власних коштів банку у виконаних ним операціях; рівня ліквідності банку, Його спроможності реалізації своїх активів для покриття прийнятих зобов’язань (відділ залучених коштів); вкладання

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – Запитання для самоконтролю

Аудит показників діяльності комерційних банків здійснюється з метою визначення ступеня участі власних коштів банку у виконаних ним операціях; рівня ліквідності банку, Його спроможності реалізації своїх активів для покриття прийнятих зобов’язань (відділ залучених коштів); вкладання

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

ЗАВДАННЯ №1 Підготуйте відповіді на наступні питання: 1. Що, на вашу думку, входить в поняття “маркетингова програма комерційного банку”? 2. Які елементи маркетингу мають переважаюче значення в діяльності банку і чому? 3. Які маркетингові

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – 25 Заповідей українського банкіра-початківця

1. Розвивай силу волі. Намагайся розкритися сам. Виходь із посилань: я хочу, я можу, я зроблю. Шлях подолає той хто йде: успіх приходить до тих, хто його наполегливо домагається. 2. Вчись у інших. Оціни,

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – РОБОТА НАД КЕЙСАМИ

Кейс Швейцарський універсальний банк: План 2001 Швейцарський універсальний банк – План 2001 Доктор Урс Балтенсвіллер був генеральним директором, який очолив відділ взаємних операцій великих банків у Швейцарському універсальному банку – четвертому в низці потужних

Банківський маркетинг – Романенко Л. Ф. – СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др; науч. ред. А. Г. Худокормов. – М.: Экономика, 1993. – 572 с. 2. Алексеев І. В., Захарчук О.