Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 7.4. Структура ціни кредитних продуктів

Критерії порівняння та вибору кредитних продуктів поділяються на цінові критерії та нецінові критерії.

Цінові критерії:

– процентна ставка;

– одноразова комісія;

– щомісячна комісія;

– страхові платежі;

– платежі за розрахунково-касове обслуговування;

– штрафні санкції;

– супутні витрати та інші платежі.

Нецінові критерії:

– розмір першого внеску;

– максимальна сума кредиту;

– максимально можливий термін кредитування;

– форма погашення кредиту.

Інструментами порівняння цінових параметрів кредитних продуктів є ефективна процентна ставка або Реальна процентна ставка.

Існує дві точки зору на методику розрахунку ефективної або реальної процентної ставки. Згідно з першою точкою зору:

Ефективна процентна ставка = = Процентна ставка + Одноразові комісії і платежі + + Щомісячні комісії і платежі.

Згідно з другою точкою зору:

Реальна процентна ставка = Процентна ставка + + Одноразові комісії і платежі + Щомісячні комісії і платежі + + Страхові платежі + Супутні платежі.

Певні види платежів є елементами наповнення наведених формул і, одночасно, складовими ціни кредитних продуктів комерційних банків. Існують такі Види платежів:

– кредитні платежі: Процентна ставка (річний відсоток, щомісячний відсоток); одноразова комісія (фіксована сума, відсоток від первісної суми кредиту, відсоток від вартості застави); щомісячна комісія (фіксована сума, відсоток від первісної суми кредиту, відсоток від залишку заборгованості за кредитом);

– розрахунково-касові платежі: Відсоток за перерахування грошей з кредитного рахунку (наприклад, на рахунок автосалону); відсоток за зняття грошей з позичкового рахунку (якщо кредит надається готівкою); відсоток за конвертацію (якщо, наприклад, кредит надається у швейцарських франках); відсоток за перерахування сум на погашення кредитної заборгованості (застосовується, зазвичай, під час споживчого кредитування); плата за відкриття кредитного рахунку (використовується під час відкриття кредитних карт) тощо;

Страхові платежі: Страхування предмету застави; страхування життя позичальника; страхування титулу; страхування відповідальності перед третіми особами; страхування фінансових ризиків;

Супутні витрати: Оплата нотаріальних послуг; оплата послуг експерта – оцінювача; оплата державних податків і зборів; оплата внесення інформації до державних реєстрів (рухомого і нерухомого майна);

– штрафні санкції: За дострокове погашення кредиту (на розсуд банку); за несвоєчасне погашення позичкової заборгованості або відсотків по кредиту можуть нараховуватись штраф або пеня (записано в договорах), клієнту потрібно звертати на це увагу, особливо коли формується графік погашення (якщо, наприклад, клієнт отримує зарплату 25 числа, а кредит потрібно гасити до 20, необхідно на момент одержання позички обговорити зміну графіка, оскільки у випадку затримки виплати грошей набувають чинності ці штрафні санкції); за невиконання умов кредитного договору (наприклад, клієнт не поінформував банк про зміну місця проживання, відмовився від щорічного страхування майна).

Види витрат клієнта під час одержання та обслуговування споживчих кредитів: Процентні платежі; одноразова комісія; щомісячна комісія; страхові платежі; платежі за розрахунково-касовим обслуговуванням (платежі, про які банки не говорять під час презентації кредитного продукту, але які постають перед клієнтом, коли він отримує кредит); штрафні санкції; супутні витрати тощо.

Види витрат клієнта під час одержання іпотечних кредитів: Відсоток – річний; одноразова комісія – фіксована сума або відсоток від початкової суми кредиту; щомісячна комісія – фіксована сума, відсоток від суми кредиту (використовується найчастіше), відсоток від залишку заборгованості; страховка – майна, життя, титулу; розрахунково-касове обслуговування – за зняття грошей з рахунку, за конвертацію; додаткові витрати – державне мито, пенсійний фонд, оплата нотаріальних послуг, послуг оцінювача та ріелтора; штрафні санкції – за дострокове погашення (на розсуд банку), несвоєчасне погашення тіла та відсотків по кредиту; за невиконання умов кредитного договору.

Види витрат клієнта під час одержання кредитів на покупку автомобіля: Відсоток – річний, інколи – щомісячний; одноразова комісія – фіксована сума або відсоток від початкової суми кредиту; щомісячна комісія – фіксована сума, відсоток від суми кредиту, відсоток від залишку заборгованості; страховка – КАСКО, ОСАГВ (страхування відповідальності перед третіми особами); розрахунково-касове обслуговування – за зняття та перерахування грошей з рахунку (здебільшого, за перерахування, оскільки при кредитуванні нового автомобіля банки зазвичай перераховують гроші на рахунок автосалону); додаткові витрати – державне мито, пенсійний фонд, оплата нотаріальних послуг, реєстрація в ДАІ, транспортний збір, внесення до реєстру рухомого майна; штрафні санкції – за дострокове погашення (на розсуд банку), несвоєчасне погашення тіла та відсотків по кредиту; за невиконання умов кредитного договору.

Види витрат клієнта за користування кредитною карткою: Відсоток – річний або щомісячний; одноразова комісія – відсоток від суми зняття в банкоматах (банку-імітента або банків-конкурентів), торговельних мережах; розрахунково-касове обслуговування – плата за випуск кредитної картки, плата за річне обслуговування картки; штрафні санкції – несвоєчасне погашення тіла та відсотків по кредиту; невиконання умов кредитного договору.

Для того, щоб розрахувати ефективну процентну ставку необхідно знати:

– розмір процентної ставки;

– розмір одноразової комісії і базу її нарахування;

– розмір щомісячної комісії і базу її нарахування;

– розмір страхових і супутніх платежів;

– суму кредиту;

– термін кредиту.

Формула розрахунку ефективної процентної ставки така:

Ефективна процентна ставка = = (Сума процентних, комісійних та інших платежів / / Термін кредиту, років) / / Середньозважена сума кредиту.

Розрахунок елементів формули ефективної процентної ставки:

Банківський маркетинг   Лютий І. О.   7.4. Структура ціни кредитних продуктів

Ефективна процентна ставка враховує всі витрати позичальника під час одержання та обслуговування кредиту: номінальна процентна ставка + одноразова комісія + щомісячна комісія.

Приклад розрахунку ефективної процентної ставки. Необхідно визначити, яка з двох іпотечних пропозицій банків дешевше. Відомо: сума кредиту – $ 50000; строк – 20 років. Параметри кредиту для двох банків наведені у таблиці 7.3.

Таблиця 7.3.

Параметри кредиту

Банк 1

Банк 2

Процентна ставка, %

10,5

12,5

Одноразова комісія

1 % від суми кредиту

$100

Щомісячна комісія

0,1 % від суми кредиту

Відповідь:

Параметри кредиту

Витрати позичальника, $

Банк 1

Банк 2

Процентні витрати

52 500

62 500

Одноразова комісія

500

100

Щомісячна комісія

12 000

Разом витрат

65 000

62 600

Ефективна процентна ставка

13 %

12,5 %

На розмір ефективної процентної ставки можуть впливати такі нецінові параметри кредиту: розмір першого внеску; сума кредиту; термін кредитування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Банківський маркетинг – Лютий І. О. – 7.4. Структура ціни кредитних продуктів