Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – Розділ 16. Банківська система Словаччини

16.1. Коротка історія розвитку банківської системи Історія розвитку банківської системи Словаччини аналогічна до історичних аспектів Чехії, оскільки до 1993 року банківській сектор мав спільний початок. Діяльність банківської системи після розпаду Чехословаччини у сфері кредитування

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 16.1. Коротка історія розвитку банківської системи

16.1. Коротка історія розвитку банківської системи Історія розвитку банківської системи Словаччини аналогічна до історичних аспектів Чехії, оскільки до 1993 року банківській сектор мав спільний початок. Діяльність банківської системи після розпаду Чехословаччини у сфері кредитування

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 16.2. Структура банківської системи та функції її складових елементів

16.1. Коротка історія розвитку банківської системи Історія розвитку банківської системи Словаччини аналогічна до історичних аспектів Чехії, оскільки до 1993 року банківській сектор мав спільний початок. Діяльність банківської системи після розпаду Чехословаччини у сфері кредитування

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 16.3. Основні банківські продукти комерційних банків

Банківський сектор зацікавлений у наданні іпотечних кредитів. У 2004 році до 6 банків, які працюють у цьому сегменті ринку кредитів, додалися ще 3. Зростанню числа клієнтів сприяло збільшення розміру позик, зниження процентних ставок і

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – ЧАСТИНА V. МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

Після Другої світової війни розлад міжнародної і національних валютно-кредитних систем, а також вкрай складне становище в народному господарстві країн, що воювали, зумовили необхідність мобілізації національних фінансових ресурсів цих держав і впровадження колективних заходів для

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – Розділ 17. Європейська банківська система

17.1. Історичні передумови розвитку Європейської системи центральних банків Банківська інтеграція в Західній Європі формувалася задовго до створення Європейського Союзу (далі – ЄС) і починалася з елементів валютної інтеграції. Римському договору, що закріпив його створення,

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 17.1. Історичні передумови розвитку Європейської системи центральних банків

17.1. Історичні передумови розвитку Європейської системи центральних банків Банківська інтеграція в Західній Європі формувалася задовго до створення Європейського Союзу (далі – ЄС) і починалася з елементів валютної інтеграції. Римському договору, що закріпив його створення,

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 17.2. Характеристика діяльності Системи

Європейська система центральних банків, ЄСЦБ (the European System of Central Banks, ESCB) – це міжнародна банківська система, що складається з наднаціонального Європейського центрального банку (далі – ЄЦБ) і національних центральних банків (далі – НЦБ)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 17.3. Основні принципи стратегії валютної політики Європейського центрального банку

Первинна мета Євросистеми – підтримка цінової стабільності – основна умова розділу валютної політики Угоди. Це відображає сучасний економічний погляд на роль, можливості і межі валютної політики і саме це лежить в основі встановленої та

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 17.4. Взаємозв’язок Європейського центрального банку з іншими наднаціональними органами

Діалог між ЄЦБ і Європейським парламентом, в основному, відбувається під час виконання цілей і завдань ЄЦБ. Відповідно до Угоди ЄС президент ЄЦБ зобов’язаний представляти Річний звіт ЄЦБ Європейському парламенту на його пленарній сесії. Після

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – Розділ 18. Група Світового банку

18.1. Історія становлення групи Світового банку Всесвітній банк або група Світового банку (далі – Банк або ВБ) – це міжурядова фінансово-кредитна організація, найпотужніший світовий інвестиційний інститут, який об’єднує 182 країни-акціонера. Створений одночасно з МВФ.

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 18.1. Історія становлення групи Світового банку

18.1. Історія становлення групи Світового банку Всесвітній банк або група Світового банку (далі – Банк або ВБ) – це міжурядова фінансово-кредитна організація, найпотужніший світовий інвестиційний інститут, який об’єднує 182 країни-акціонера. Створений одночасно з МВФ.

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 18.2. Формування ресурсів групи Світового банку та його організаційна структура

Статутний капітал Всесвітнього банку, що утворюється шляхом підписання країн-членів на його акції спочатку не перевищував 10 млрд доларів США. Переорієнтація діяльності Банку на регіони країн, що розвиваються, змусила керівництво постійно збільшувати його кредитні ресурси.

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 18.3. Основи діяльності Міжнародного банку реконструкції та розвитку

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, відомий як Світовий або Всесвітній банк, був створений у 1944 році з метою надання допомоги з відновлення і розвитку економіки західноєвропейських країн, економіка яких була підірвана Другою світовою війною.

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 18.4. Інші складові Всесвітнього банку

Крім МБРР, до складу Всесвітнього банку входять : 1. Міжнародна фінансова корпорація (МФК). 2. Міжнародна асоціація розвитку (МАР). 3. Багатостороннє агентство гарантування інвестицій (БАЛ). Міжнародна фінансова корпорація (МФК) була створена з Метою мобілізації національного

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – Розділ 19. Міжнародний валютний фонд

19.1. Особливості становлення та основи діяльності Міжнародного валютного фонду Міжнародний валютний фонд (МВФ) (International Monetary Fond, IMF) – міжурядова організація, призначена для регулювання валютно-кредитних відносин між державами і надання фінансової допомоги країнам-членам для ліквідації

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 19.1. Особливості становлення та основи діяльності Міжнародного валютного фонду

19.1. Особливості становлення та основи діяльності Міжнародного валютного фонду Міжнародний валютний фонд (МВФ) (International Monetary Fond, IMF) – міжурядова організація, призначена для регулювання валютно-кредитних відносин між державами і надання фінансової допомоги країнам-членам для ліквідації

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 19.2. Організаційна структура управління Міжнародного валютного фонду

Найвищий керівний орган МВФ – Рада керівників, в якій кожна країна (член Фонду) представлена управляючим і його заступником, урядами відповідних країн, що призначаються на п’ятирічний термін (це, як правило, міністри фінансів і керівники центральних

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 19.3. Капітал Фонду і механізм залучення фінансових ресурсів

Найвищий керівний орган МВФ – Рада керівників, в якій кожна країна (член Фонду) представлена управляючим і його заступником, урядами відповідних країн, що призначаються на п’ятирічний термін (це, як правило, міністри фінансів і керівники центральних

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 19.4. Основні напрями кредитної діяльності Фонду

Основним напрямом діяльності Фонду є його кредитні операції. Згідно зі Статутом МВФ надає кредити країнам-членам для відновлення рівноваги їх платіжних балансів і стабілізації валютних курсів. МВФ здійснює кредитні операції тільки з офіційними органами кран-членів:

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – Розділ 20. Банк міжнародних розрахунків

20.1. Історія створення Банку міжнародних розрахунків Важливу роль у світовій банківській системі відіграє система групових І регіональних міжнародних фінансово-кредитних установ. Особливе місце серед таких установ займає Банк міжнародних розрахунків – БМР (Bank for International

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 20.1. Історія створення Банку міжнародних розрахунків

20.1. Історія створення Банку міжнародних розрахунків Важливу роль у світовій банківській системі відіграє система групових І регіональних міжнародних фінансово-кредитних установ. Особливе місце серед таких установ займає Банк міжнародних розрахунків – БМР (Bank for International

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 20.2. Організаційна структура Банку

Банк міжнародних розрахунків незмінно залишається центральною банківською установою у світовому банківському просторі. Він належить центральним банкам країн-членів, контролюється ними, надає чимало спеціалізованих послуг центральним банкам як членам БМР, так й іншим центральним банкам. Основна

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 20.3. Функції Банку міжнародних розрахунків

БМР виконує ряд обов’язкових функцій. Зокрема: – здійснює широке коло банківських операцій з метою сприяння центральним банкам в управлінні їх валютними резервами, тобто БМР є банком центральних банків; – є форумом (організатором) міжнародного грошово-кредитного

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – Розділ 21. Європейський банк реконструкції та розвитку

21.1. Мета створення та особливості діяльності ЄБРР Європейський банк реконструкції і розвитку (далі – ЄБРР або Банк) був створений у 1991 році з метою сприяння країнам Центральної і Східної Європи та Співдружності Незалежних Держав

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 21.1. Мета створення та особливості діяльності ЄБРР

21.1. Мета створення та особливості діяльності ЄБРР Європейський банк реконструкції і розвитку (далі – ЄБРР або Банк) був створений у 1991 році з метою сприяння країнам Центральної і Східної Європи та Співдружності Незалежних Держав

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 21.2. Функції Європейського банку реконструкції та розвитку

21.1. Мета створення та особливості діяльності ЄБРР Європейський банк реконструкції і розвитку (далі – ЄБРР або Банк) був створений у 1991 році з метою сприяння країнам Центральної і Східної Європи та Співдружності Незалежних Держав

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 21.3. Організаційна структура управління й капітальні ресурси Банку

Структуру управління Банку можна представити таким чином: 1. Рада керівників, у якій кожен член ЄБРР представлений одним керівником і одним його заступником, є найвищим органом, що визначає основні напрями діяльності Банку. Збори проводяться раз

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 21.4. Основні напрями фінансування ЄБРР

ЄБРР пропонує різноманітний асортимент фінансових інструментів і гнучко підходить до розробки схем своїх фінансових послуг. Для відомості: мінімальний норматив обсягу фінансування ЄБРР становить 5 мли євро, але може застосовуватися гнучко, якщо проект має принципово

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – Розділ 22. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові установи

22.1. Азіатський банк розвитку Азіатський банк розвитку (далі – АЗБР) був створений в 1963 р. під егідою Економічної комісії для Азії і Далекого Сходу, пізніше перейменованою в Економічну і соціальну комісію для Азії і

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 22.1. Азіатський банк розвитку

22.1. Азіатський банк розвитку Азіатський банк розвитку (далі – АЗБР) був створений в 1963 р. під егідою Економічної комісії для Азії і Далекого Сходу, пізніше перейменованою в Економічну і соціальну комісію для Азії і

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 22.2. Міжамериканський банк розвитку

22.1. Азіатський банк розвитку Азіатський банк розвитку (далі – АЗБР) був створений в 1963 р. під егідою Економічної комісії для Азії і Далекого Сходу, пізніше перейменованою в Економічну і соціальну комісію для Азії і

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 22.3. Ісламський банк розвитку

На Близькому Сході і серед арабських держав Північної Африки найбільш впливовим інститутом є Ісламський банк розвитку, який був створений в 1974 р. з метою сприяння економічному розвитку і соціальному прогресу країн-членів і мусульманських общин

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 22.4. Група Африканського банку розвитку

На Близькому Сході і серед арабських держав Північної Африки найбільш впливовим інститутом є Ісламський банк розвитку, який був створений в 1974 р. з метою сприяння економічному розвитку і соціальному прогресу країн-членів і мусульманських общин

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 22.5. Кредитні організації в рамках Європейського Союзу

На Близькому Сході і серед арабських держав Північної Африки найбільш впливовим інститутом є Ісламський банк розвитку, який був створений в 1974 р. з метою сприяння економічному розвитку і соціальному прогресу країн-членів і мусульманських общин

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 22.6. Чорноморський банк торгівлі та розвитку

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР – Black Sea Trade and Development Bank) був заснований у 1998 році на підставі відповідної Угоди між країнами-членами Чорноморського економічного союзу, підписаної в м. Тбілісі ЗО червня 1994

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – Розділ 23. Міжнародні клуби кредиторів

23.1. Особливості діяльності клубів кредиторів У світі функціонують дві важливі організації, які займаються реструктуризацією зовнішніх боргів країн-боржників – це Паризький і Лондонський клуб кредиторів. Паризький клуб – неформальне об’єднання урядів країн-кредиторів, якими є Австралія,

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 23.1. Особливості діяльності клубів кредиторів

23.1. Особливості діяльності клубів кредиторів У світі функціонують дві важливі організації, які займаються реструктуризацією зовнішніх боргів країн-боржників – це Паризький і Лондонський клуб кредиторів. Паризький клуб – неформальне об’єднання урядів країн-кредиторів, якими є Австралія,

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 23.2. Принципи діяльності Паризького клубу

У своїй роботі Паризький клуб керується трьома основними принципами: 1) наявність безпосередньої загрози припинення платежів; 2) обумовленість реструктуризації боргу зобов’язанням боржника проводити певну економічну політику; 3) рівномірний розподіл тягаря неоплачених боргів серед кредиторів. Перші

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 23.3. Умови реструктуризації боргу

Реструктуризація боргу – це одна з форм реорганізації умов боргу, під час якої боржники і кредитори домовляються про відстрочення виплат заборгованостей за основною сумою кредиту і за відсотками, термін яких повинен наступити в певний

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 23.4. Відмінності Лондонської о і Паризького клубів

Розглянуті клуби кредиторів (Лондонський і Паризький) мають схожу основну мету діяльності – це реструктуризація боргів країн-боржників. Проте вони мають істотні відмінності. Лондонський клуб займається реструктуризацією боргів комерційних структур, тоді як Паризький клуб переглядає борги

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – Розділ 24. Офшорний банківський бізнес

24.1. Зміст і масштаби офшорних банківських операцій Офшорний банківський бізнес (далі – ОББ) – це міжнародний банківський бізнес, який здійснюється в пільгових режимах: податковому, валютному, банківському й адміністративному. Він використовує різницю потенціалів національних законодавств,

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 24.1. Зміст і масштаби офшорних банківських операцій

24.1. Зміст і масштаби офшорних банківських операцій Офшорний банківський бізнес (далі – ОББ) – це міжнародний банківський бізнес, який здійснюється в пільгових режимах: податковому, валютному, банківському й адміністративному. Він використовує різницю потенціалів національних законодавств,

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 24.2. Регулювання офшорного банківського бізнесу

24.1. Зміст і масштаби офшорних банківських операцій Офшорний банківський бізнес (далі – ОББ) – це міжнародний банківський бізнес, який здійснюється в пільгових режимах: податковому, валютному, банківському й адміністративному. Він використовує різницю потенціалів національних законодавств,

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 24.3. Основні переваги офшорних банків

Засновниками офшорних банків виступають, у першу чергу, провідні банки і транснаціональні корпорації, які у своєму глобальному бізнесі використовують пільги і переваги офшорних банківських операцій для своєї вигоди. Конгломерати дрібних і середніх фірм, що організаційно

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 24.4. Офшорний банк – зарубіжний фінансовий центр компаній

Світовий досвід свідчить, що найбільші міжнародні банківські холдинги і промислові компанії використовують власні офшорні банки як іноземні платіжно-розрахункові і резервні центри. Нерідко вони створюються не тільки великими, але і середніми компаніями, і заможними приватними

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – Завдання і запитання для самоконтролю

Світовий досвід свідчить, що найбільші міжнародні банківські холдинги і промислові компанії використовують власні офшорні банки як іноземні платіжно-розрахункові і резервні центри. Нерідко вони створюються не тільки великими, але і середніми компаніями, і заможними приватними

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

АВАЛЬНИЙ КРЕДИТ (від фр. aval – порука) – кредит банку, що надається клієнтові для забезпечення його гарантійних зобов’язань. Призначення А. к. – покрити зобов’язання клієнта, якщо він фінансово неспроможний виконати їх самостійно. А. к.

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. До елементів грошової системи належать: А) найменування грошової одиниці та її частин, валютний курс, масштаб цін; Б) масштаб цін, органи законодавчої влади; В) валютний курс, масштаб цін, органи законодавчої влади; Г) масштаб цін.

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – ЛІТЕРАТУРА

1. До елементів грошової системи належать: А) найменування грошової одиниці та її частин, валютний курс, масштаб цін; Б) масштаб цін, органи законодавчої влади; В) валютний курс, масштаб цін, органи законодавчої влади; Г) масштаб цін.