Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – Види і форми кредитних операцій

Інший важливий сегмент банківської діяльності становлять активні операції – розміщення грошових ресурсів з метою отримання доходу і забезпечення ліквідності банку. У практиці західних банків проводиться розмежування між діловими (комерційними) позичками і персональними кредитами. Цим категоріям відповідають різні види кредитних угод, що визначають умови надання позики, його погашення тощо.

Англійські банки використовують овердрафт як основну форму короткострокового кредитування комерційних підприємств. Овердрафт нерозривно пов’язаний із поточним рахунком, за наявності відповідної угоди банк дозволяє власнику рахунку виписувати чеки на суми, що перевищують кредитний залишок на рахунку, у межах установленого ліміту.

Терміни овердрафту у Великобританії – від декількох місяців до декількох років, але банк, як правило, вимагає повного погашення кредиту раз на рік і проводить щорічний моніторинг справ клієнта. Якщо виникають сумніви в платоспроможності позичальника, договір розривається. Відсоток за овердрафтом нараховується щодня на непогашений залишок. Ця форма кредиту вважається найдешевшою, оскільки клієнт платить тільки за фактично використані суми.

Інша традиційна форма кредитування, що надається англійськими банками, – кредит за позичковим рахунком (credit on loan account). На відміну від овердрафту, клієнту відкривається спеціальний позичковий рахунок, на дебет якого зараховується сума кредиту. Одночасно кредитується поточний рахунок клієнта й останній може використовуватися у звичайному порядку – виписуватися чеки, знімаючи наявні кошти. Кредит за позичковим рахунком надається для фінансування капітальних витрат і для здійснення різних комерційних проектів.

Терміни кредиту за позичковим рахунком різні. Вони залежать від термінів фізичного та морального зносу устаткування або від розрахункового часу проекту. Звичайно, ці кредити відносять до категорії середньо – і довгострокових. Відсотки нараховуються щокварталу на непогашену частину кредиту і списуються з поточного рахунку клієнта. У деяких випадках практикується зарахування їх у кредит позичкового рахунку разом із внесками для погашення основної суми боргу.

Розмір відсоткової ставки визначається шляхом додавання до базової ставки банку (у випадку фіксованої ставки) чи змінюється періодично зі зміною ринкових ставок (використовуються як орієнтир ставки за міжбанківськими кредитами – LIBOR).

Лізинг. Лізингові операції одержали популярність у Великобританії. На початок 70-х років фінансуванням оренди великого і дорогого устаткування займалися фінансові доми, що практикували як лізинг із повною оплатою орендованого устаткування, так і угоди на умовах продажу з наступною орендою (sale and lease back). В останньому випадку компанія продає своє устаткування фінансової компанії, а потім отримує його назад в оренду. Згодом у сферу лізингового бізнесу втрутилися великі банки, що купили участь у лізингових операціях і почали кредитувати орендні операції.

Що стосується форм кредитування приватних осіб, то до них відносять: персональні кредити; бюджетні рахунки; кредити на купівлю будинків.

Персональний кредит пов’язаний із відкриттям кредитного рахунку для індивідуального позичальника. Він видається для фінансування купівлі споживчих товарів тривалого користування або на особливі види витрат (наприклад, подорожі, весілля, ремонт житла тощо).

У більшості випадків сума кредиту обмежена – від 500 до 5 000 фунтів стерлінгів (за кредитами на ремонт і облаштування будинків – до 10 000 фунтів стерлінгів). Від 1/4 до 1/3 вартості ремонту або покупки повинно бути профінансовано з власних засобів позичальника. Погашення кредиту відбувається рівними щомісячними внесками з включенням відсотків за користування кредитом.

Бюджетні рахунки (budget account). За цією формою позичальник зобов’язується вносити на рахунок визначені суми, а банк оплачує регулярні платежі, надаючи в разі потреби кредит. Ліміт кредитування залежить від величини внеску: звичайно ліміт у 30 разів перевищує суму внеску. При відкритті рахунку складається розрахунок майбутніх платежів на рік, причому місячний внесок як мінімум дорівнює 1/12 розрахункової суми. Однак клієнт може оплачувати непередбачені витрати (наприклад, рахунок за ремонт автомобіля тощо) у межах кредитного ліміту. Угода переукладається кожні 12 місяців.

Кредит на купівлю будинків (home loan) введений у практику англійських банків відносно недавно. Раніше потребу в кредитах даного виду задовольняли спеціальні установи – будівельні товариства та деякі інші фінансові установи. Але на початку 80-х років банки активно почали кредитувати ринок житла.

Також банківська система Великобританії мас великий досвід щодо обслуговування кредитних карток.

Банки Великобританії надають своїм клієнтам широкий спектр послуг. У середньому тільки половину доходу британських комерційних банків становлять відсотки за виданими кредитами, інша приходиться на інші види банківських операцій. До банківських послуг входить обслуговування кредитних карток.

Кредитна картка дає можливість клієнту банку не тільки отримувати кредит або готівкою оплачувати купівлі. Передбачено цілий ряд інших послуг, серед яких, наприклад, пільги при купівлі авіаквитків, страхування від нещасних випадків під час подорожей, оплата різного виду заборгованостей, у випадку хвороби чи втрати роботи, юридична допомога. Залежно від виду картки одні послуги є невід’ємним атрибутом кредитної картки, інші – надаються як додаткові послуги за певну плату.

Про основу правового регулювання використання кредитної картки у Великобританії є Закон “Про споживчий кредит” (Consumer Credit Act) 1974 року. Відповідно до нього банки укладають із клієнтами спеціальні договори, у яких відображуються особливості використання кредитних карток.

На думку банківських фахівців, законодавче регулювання правовідносин, пов’язаних із використанням кредитних карток, у Великобританії ще не отримало належного розвитку. Відсутність адекватної статутної бази спричинила заповнення даної прогалини в контрактній формі, за допомогою якої банки відображають зобов’язання на свою користь. Контрактна основа взаємовідносин банків і клієнтури у Великобританії містить (implied) умови контракту, їх зміст втілений у інструкцію так званої “сумлінної банківської практики” (Good banking), виробленої в плині часу.

У процесі використання пластикових карток “Good banking)) не містить відмінностей в обслуговуванні дебетних і кпелитних карток. У такому випадку передбачаються умови, що стосуються відкриття рахунку, можливості зміни умов контракту, захисту карток, дій після їх втрати. Як правило, кожен банк надає можливість використовувати декілька видів кредитних карток. Так, наприклад, Досить широкий вибір характерний для National Westminster Bank (скорочено NatWest), що пропонує клієнтам такі види кредитних карток: Visa Primary, Access, Visa, Mastercard, Visa Gold. Кредитна картка кожного виду надає клієнту свій спектр послуг, а плата за користування картками істотно відрізняється. Наприклад, річна плата, стягнута NatWest за користування Visa Primary, становить 6 фунтів стерлінгів, за Access, Visa &; Mastercard – 12 фунтів стерлінгів, Visa Gold – 35 фунтів стерлінгів у рік.

Кредитна картка Visa Primary, видана банком NatWest, має обмежений традиційний набір послуг – оплата товарів і одержання готівки (до 50 фунтів стерлінгів у день). Кредитний ліміт за такою карткою фіксований і становить 530 фунтів стерлінгів. Річна відсоткова ставка за простроченими кредитами – 23,9 % за кредитами у формі безготівкових платежів за товари і послуги; 25,8 % за кредитами у грошовій формі для купівлі іноземної валюти і дорожніх чеків (advances). Клієнт має право замість повного одноразового погашення неоплаченого балансу вибрати іншу форму його погашення – платежі за виплатами. У цьому випадку місячна ставка становитиме 1,7 % .

Картка Access – одна із популярних у Великобританії. Крім кредитних послуг, ця картка припускає безкоштовне страхування від нещасних випадків під час подорожі на суму до 50 000 фунтів стерлінгів, якщо квитки були куплені з використанням кредитної картки. NatWest встановлює щоденний ліміт у 100 фунтів стерлінгів для отримання готівки за такою карткою. Величина цього ліміту може бути різною в різних банках. Наприклад, у банку Lloyds при кредитному ліміті 200 фунтів стерлінгів ці ставки встановлені в розмірі 27,1 і 29,2 %. Зі збільшенням ліміту вони знижуються. Так, наприклад, при кредитному ліміті 5 ООО фунтів стерлінгів ставки становитимуть відповідно 19,8 і 21,6 % .

Аналогічні послуги надає NatWest за карткою Visa. Кредитний ліміт за обома картками є результатом переговорів між банком і клієнтом та встановлюється з урахуванням кредитоспроможності останнього. Звичайно, цей ліміт не встановлюється менше 1 000 фунтів стерлінгів.

Найбільші можливості надаються власникам карток Mastercard і Visa Gold. Для одержання Visa Gold банк NatWest клієнт повинен мати не менш 20 000 фунтів стерлінгів річного доходу. Кредитний ліміт становитиме не менше 2 500 фунтів стерлінгів. У даному випадку межа страхування від нещасних випадків під час подорожей – 75 000 фунтів стерлінгів, якщо квитки придбані з використанням картки. Крім того, Visa Gold забезпечує захист, що запропонований компанією Credit Sentiel Ltd у випадку втрати чи крадіжки картки.

Власники кредитних карток мають також можливість використовувати (за додаткову плату) систему захисту платежів. Вона діє у випадку, якщо клієнт не в змозі здійснювати свої платежі через хворобу, нещасний випадок чи змушене безробіття.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – Види і форми кредитних операцій