Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – Розділ 21. Європейський банк реконструкції та розвитку

21.1. Мета створення та особливості діяльності ЄБРР

Європейський банк реконструкції і розвитку (далі – ЄБРР або Банк) був створений у 1991 році з метою сприяння країнам Центральної і Східної Європи та Співдружності Незалежних Держав (СНД) у становленні ринкової економіки після краху адміністративно-командної системи. Сприяючи процесу переходу до орієнтованої на ринок економіки, Банк надає пряме фінансування для діяльності приватного сектору, структурної перебудови і приватизації, а також фінансування інфраструктури, що підгримує таку діяльність. Його капіталовкладення допомагають також будівництву і зміцненню організаційних структур. Основними формами фінансування ЄБРР є кредити, вкладення в акціонерні капітали (акції) і гарантії.

ЄБРР розташований у Лондоні, він є міжнародною організацією, до складу якої входять 60 членів (58 країн, Європейське співтовариство і Європейський інвестиційний банк). Кожна країна-член представлена в Раді керівників і Раді директорів банку.

ЄБРР фінансує проекти як у приватному, так і в державному секторах, надаючи пряме фінансування кредитним організаціям, а також підприємствам інфраструктури, промисловості та торгівлі. За допомогою його капіталовкладень також ведеться підготовка кваліфікованих кадрів, підвищується ефективність функціонування ринків і зміцнюється їхня організаційна база.

Сильна сторона ЄБРР полягає в Його глибокому знанні регіону операцій. Будучи найбільшим іноземним інвестором у приватному секторі регіону, ЄБРР має уяву про проблеми і потенціал кожної з 26 країн. Відповідно до своєї Угоди про заснування ЄБРР працює тільки у країнах, які підтримують принципи бага-топартійної демократії, плюралізму і ринкової економіки.

ЄБРР націлений на проведення своїх операцій у масштабах усього регіону і підписав проекти в кожній з його країн. З метою координації діяльності на місцях ЄБРР відкрив місцеві представництва в усіх Його країнах. Укомплектовані кадрами з іноземних і місцевих фахівців ці представництва повноправно беруть участь у розробці нових проектів і контролі за ходом зростаючого числа операцій ЄБРР.

Одна з основних переваг ЄБРР – здатність брати на себе ризики, що дозволяє йому розширювати кордони комерційних можливостей у країнах, в яких він здійснює операції. Маючи вищий кредитний рейтинг AAA, ЄБРР може залучати кошти на міжнародних ринках капіталу на найбільш вигідних умовах. Досвід роботи ЄБРР у регіоні дозволяє йому точно оцінювати ризики, а передані урядами-донорами в його розпорядження фонди “технічного співробітництва” забезпечують старанність опрацювання проектів.

21.2. Функції Європейського банку реконструкції та розвитку

ЄБРР надає підтримку країнам-членам у проведенні структурних і галузевих реформ, включаючи демонополізацію і приватизацію з метою повної інтеграції їх економік у світову економіку шляхом сприяння:

– організації, модернізації і розширенню виробничої, конкурентоспроможної й приватнопідприємницької діяльності, перш за все – малих та середніх підприємств;

– мобілізації національного й іноземного капіталу, а також ефективному управлінню ними;

– інвестиціям у виробництво з метою створення конкурентного середовища і підвищення її ефективності, якості життя та поліпшення продуктивності праці;

– наданню технічної допомоги в підготовці, фінансуванні та реалізації проектів;

– стимулюванню і заохоченню розвитку ринків капіталу;

– реалізації великих і економічно обгрунтованих проектів, таких, що включають більше ніж одну країну-реціпієнта;

– екологічно стійкому розвитку.

Розпізнавальною рисою діяльності ЄБРР є його прихильність справі екологічно чистого розвитку. ЄБРР застосовує природоохоронні вимоги до усіх своїх проектів, виділяє кошти на поліпшення муніципальної інфраструктури і заохочення енергозбереження. Важливу роль відіграє ЄБРР і в галузі ядерної безпеки: він виступає розпорядником фондів, створених для підвищення безпеки роботи АЕС у регіоні.

ЄБРР розробляє і реалізує стратегії для задоволення конкретних потреб кожної з його країн-членів. При складанні стратегій Банк керується операційними пріоритетами, переглянутими на початку 1999 року. Профіль діяльності ЄБРР – фінансування проектів, що сприяють переходу до ринкової економіки. Детальна оцінка можливостей досягнення цієї мети проектами ЄБРР виробляється на початковому етапі опрацювання проектів, щоб одержати від них максимальний ефект впливу на процес переходу в регіоні.

Інфраструктура є одним із основних напрямів діяльності ЄБРР з обліком її центральної ролі у процесі переходу країн до ринкових відносин. ЄББР ставить за мету вести роботу у галузях муніципальної і природоохоронної інфраструктури, енергоефективності, енергетики і транспорту як у державному, так і в приватному секторах.

Використовуючи накопичений досвід структурної реорганізації підприємств, ЄБРР за допомогою ретельно відібраних для цього проектів прагне пропагувати застосування ефективних підходів до структурної реорганізації життєздатних великих підприємств.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – Розділ 21. Європейський банк реконструкції та розвитку