Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 4.4. Основні операції комерційних банків та їх співпраця зі спеціалізованими фінансово-кредитними установами

У Великобританії комерційні банки надають класичні банківські продукти, але є і певні особливості, які необхідно зазначити.

Структура банківських депозитів у Великобританії

Поділ депозитів на вклади до запитання і внески на визначений термін є загальноприйнятим правилом у ряді країн. У Великобританії банківська статистика виділяє поточні, депозитні й ощадні рахунки.

Поточні рахунки у Великобританії мають одну особливість – передбачають доручення власником рахунку короткострокового кредиту у формі овердрафта шляхом виписки чека на суму, що перевищує залишок на рахунку. Овердрафт може бути дозволеним, тобто попередньо погодженим з банком, і недозволеним – коли клієнт виписує чек без наявності на рахунку достатньої суми для його оплати, не маючи на те згоди банку. Наприкінці робочого дня в банку складається відомість недозволених овердраф-тів, і в кожному окремому випадку керуючий відділенням вирішує, видати позичку на оплату чека чи ні. Якщо кредит видається, то відсоток за ним, що нараховується щодня, на 7-8 % вище базової ставки банку. У випадку ж дозволеного овердрафта перевищення становить 2-3 %.

За послуги щодо ведення поточного рахунку банк бере комісію за оплату послуг, затверджену банком. Комісія нараховується по рахунку – раз у квартал чи півріччя. Багато англійських банків нараховують на користь власника рахунку умовний відсоток, якщо залишок на рахунку стабільний і не знижується до обумовленого рівня. Нарахований відсоток не виплачується вкладнику, а віднімається із суми комісії, стягнутої банком за ведення рахунку й інші надані послуги.

Також банками надаються різні види депозитних і ощадних рахунків. Особливо розширився їхній асортимент з початку 80-х років, коли ряд урядових декретів скасував колишні обмеження банківської діяльності і сприяв різкому посиленню конкуренції в банківській сфері.

Ощадний вклад із 7-денним попередженням про вилучення розрахований на відносно швидке використання засобів, що зберігаються на ньому, і має для вкладника більш важливе значення як засіб забезпечення ліквідності, ніж форма дохідного інвестування грошей. Його особливі риси полягають у відносно невисокому відсотку, відсутності обмежень за внески і вилучення сум. Як правило, необхідне семиденне попередження про вилучення, але допускається і негайне зняття коштів з утриманням відсотків за 7 днів. Даний вклад може нараховуватися у двох варіантах: за ощадною книжкою (passbook savings) чи без книжки – на основі періодичних виписок банком клієнту. Відмінність полягає в тому, що за наявності ощадної книжки клієнт може отримувати суми з рахунку (у межах визначеного мінімуму, як правило, до 10 ф. ст.) у різних відділеннях банку.

Ощадний рахунок з регулярними внесками розрахований на залучення середньострокових заощаджень. Особливо привабливий для молодих пар, що збираються одружитися чи недавно створили родину. Призначений для цільових заощаджень на купівлю меблів, автомашини, туристичних поїздок тощо.

Інвестиційний рахунок з високим відсотком призначений для довгострокового збереження грошових ресурсів і розрахований переважно на заможних людей похилого віку. Основні риси даного банківського продукту – сплата більш високої відсоткової ставки, ніж за внесками з 7-денним попередженням; зростання відсотка зі збільшенням суми внеску (нараховується один раз на місяць, квартал чи півріччя); мінімальна сума внеску 2 тис. ф. ст.; попередження про вилучення – не менше ніж за ЗО днів; необмежена можливість часткового збільшення внеску.

Внесок з фіксованою сумою і фіксованим терміном є аналогом термінового вкладного сертифіката в США. Його особливі риси – термін внеску від 14 днів до 18 місяців; мінімальна сума внеску 2,5 тис. ф. ст.; тверда відсоткова ставка – відсоток виплачується після закінчення терміну внеску.

Депозит зі змінною ставкою відсотка призначений для збереження середньо – і довгострокових сум. Терміни внеску – від 7 днів до 18 місяців. Протягом першого року ставка фіксована, а потім застосовується плаваюча ставка, що прив’язана до ставок грошового ринку.

Грошові фонди вперше введені в 1983 році, за якими сплачується відсоток і водночас дозволяється виписувати чеки. Вони не одержали у Великобританії великого розвитку, тому що банки побоюються масового переведення засобів із поточних і ощадних рахунків на рахунки грошових фондів. Характерні риси полягають у відсотку, що прив’язаний до ставок грошового ринку; мінімальному залишку 1 ООО ф. ст.; можливому достроковому вилученні внеску на суму більше 250 ф. ст. із семиденним повідомленням про вилучення; на суму рахунку дозволяється виписувати чеки.

Передані вкладні сертифікати. Як і в США, це інструменти так званого оптового грошового ринку, тобто використовуються великими інвесторами, переважно діловими компаніями. Основні характерні риси полягають у твердій ставці відсотку, що встановлюється у момент видачі сертифіката; мінімальній сумі номіналу в 5 тис. ф. ст., максимальній – 500 тис. ф. ст.; випуску сертифіката на пред’явника; у наявності розвиненого вторинного ринку в Лондоні.

У практиці англійських банків застосовуються й інші види ощадних рахунків. Наприклад, їх різновиди – рахунки, призначені для планування платежів і регулярної виплати грошей. Приведемо два види таких рахунків.

Один із видів – звичайний бюджетний рахунок. Вкладник підсумовує усі регулярні види виплат, що здійснюються протягом року (комунальні платежі, страховий поліс, іпотека тощо), ділить їх на 12 і вносить кожен місяць 1/12 частину у вигляді чергового внеску. Банк самостійно здійснює усі платежі, коли настає їх термін сплати. Наприкінці року відбувається остаточний розрахунок за фактично зробленими платежами. Відсотки не нараховуються ні за кредитовим, ні за дебетовим сальдо. Річна комісія розраховується відповідно до величини річних платежів.

Інший вид – рахунок касових надходжень. Вкладник здійснює регулярні щомісячні платежі (у розмірі не менше 20 фунтів стерлінгів), і йому відкривається ліміт на отримання кредиту в розмірі 30-кратної вартості щомісячних внесків. Кредит використовується для проведення регулярних платежів за допомогою спеціальної чекової книжки. Крім того, є ще дві відмінності від звичайного бюджетного рахунку: по-перше, можна сплачувати витрати, що не передбачалися заздалегідь, по-друге – не потрібно щорічного обнуления рахунку.

У сучасній банківській системі Англії поряд із банками, що спеціалізуються на залученні заощаджень, даний продукт надають практично всі установи кредитно-фінансової спрямованості. Серед них комерційні банки, страхові компанії, пенсійні фонди, трастові компанії тощо. Близько 70 відсотків заощаджувачів віддає перевагу поточним рахункам депозитних та клірингових банків.

Поточні рахунки поділяються на:

– рахунки з оплатою, ставка за якими становить близько 4 %;

– рахунки без оплати, за якими передбачені послуги без комісії, але до тих пір, поки вони є кредиторськими.

За останні роки було реалізовано цілий ряд заходів зі сторони банків і будівельних товариств щодо оплати внесків за поточними рахунками при збереженні безкоштовності всіх операцій. Успіх такої тактики був значний, незважаючи на невисокий рівень оплати – від 2 до 5 %. Крім того, рахунки громадян інших країн мали фіскальний імунітет (звільнені від оподатковування). Це дало позитивний результат для залучення іноземних клієнтів.

Пропозиція населенню класичних внесків здійснюється Національним ощадним банком у вигляді двох видів рахунків – звичайного та інвестиційного. Звичайний призначений для акумуляції дрібних заощаджень і перша сума внеску в 70 фунтів стерлінгів не обкладається податком. Також практикуються рахунки, що відкриваються з внесення 25 пенсів, але відсоток нараховується лише із суми понад 150 фунтів стерлінгів, вони називаються ощадними вкладами. Як правило, наявність ощадного вкладу підтверджується оформленням ощадної книжки, у якій відображаються операції по ощадному рахунку. Депозитний рахунок є різновидом термінового рахунка, відсоткова ставка за яким становить 5 %. На практиці, строкові вклади за своїм змістом і призначенням є внесками з попереднім повідомленням.

Особливі форми банківських продуктів пропонують трастові ощадні банки, які надаються вкладникам рахунка, дохід за яким виплачується не залежно від розміру внеску. Така можливість зумовлена тим, що ці банки інвестують частину коштів під високі відсотки. Банки і будівельні товариства пропонують депозитні рахунки з високими відсотковими ставками до 6-10.

З 1979 року у Великобританії введене страхування внесків, що є однією з форм соціальних гарантій населенню. Сьогодні страхуванню підлягають усі внески в національній та іноземній валюті, за якими відшкодовується 90 %, що не перевищують 20 тисяч фунтів стерлінгів (тобто максимальний розмір компенсації 18 000 фунтів стерлінгів).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 4.4. Основні операції комерційних банків та їх співпраця зі спеціалізованими фінансово-кредитними установами