Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 22.6. Чорноморський банк торгівлі та розвитку

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР – Black Sea Trade and Development Bank) був заснований у 1998 році на підставі відповідної Угоди між країнами-членами Чорноморського економічного союзу, підписаної в м. Тбілісі ЗО червня 1994 року.

Співзасновниками банку стали 11 країн: Албанія, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Грузія, Греція, Молдова, Румунія, Російська Федерація, Туреччина та Україна. Найбільшими акціонерами Банку є Греція, Росія і Туреччина, частка яких у статутному капіталі становить по 16,5 %, а також Болгарія, Румунія та Україна (по 13,5 %). Частка інших країн становить по 2 %. Початковий статутний капітал Банку, який становить 1,2 млрд дол. США, планується збільшити на 300 млн дол. США і довести його до 1,5 млрд дол. США.

Наприкінці 1997 року Україна здійснила всі внутрішньодержавні процедури, необхідні для вступу до ЧБТР, та перерахувала свій внесок до початкового статутного капіталу Банку у розмірі 18,15 млн дол. США.

Згідно з установчими документами ця потужна міжнародна фінансова установа покликана, перш за все, забезпечити фінансову підтримку пріоритетних проектів у Чорноморському регіоні, насамперед у транспортній, телекомунікаційній, енергетичній галузях, а також у сфері захисту Чорного моря і довкілля, розвитку підприємницьких зв’язків між країнами-членами тощо.

Формально Банк розпочав свою роботу з 1 червня 1999р., хоча урочиста церемонія його відкриття відбулася 21 червня 1999 р. у м. Салоніки (Греція), де сьогодні розташований центральний Офіс ЧБ TP.

Керівними органами банку є Рада керуючих та Рада директорів. Рада керуючих (по 1 представнику від кожної країни) на своїх засіданнях визначає головні напрями діяльності Банку, призначає президента Банку та розглядає і затверджує основні результати фінансової діяльності цієї установи. Рада директорів, до якої також входять по 1 представнику від кожної країни, здійснює нагляд над проведенням Банком операцій відповідно до Статуту Банку.

ЧБТР здійснює свою діяльність на основі загальноприйнятої практики великих міжнародних банківських інститутів, зокрема стосовно фінансування проектів та надання кредитів. Необхідно зазначити, що першим проектом, який був профінансований ЧБТР, став проект реконструкції газопроводу, що проходить територією України і яким постачається російський газ на Балкани та до Туреччини. З цією метою у 2000 році ЧБТР було виділено кредит у сумі 12 млн дол. США для проведення реконструкції газокомпресорної станції в селищі Тарутіно*** (Україна).

Одним з прикладів фінансування проектів є те, що 10 серпня 2000 року між ЧБТР та Avin International S. А. (Греція) було підписано угоду про надання позички на суму 10 млн дол. США з метою побудови судна для перевезення нафти та нафтопродуктів. Замовником виступає зазначена компанія Avin International S. А. (входить до складу Vardinoyannis Group – однієї з найбільших грецьких корпорацій, сфера інтересів якої сягає від видобутку й переробки нафти та перевезення вантажів до банківської діяльності, операцій з нерухомістю, засобів масової інформації, готельного бізнесу та спорту). Виконавцем замовлення виступає Чорноморська суднобудівна верф (м. Миколаїв).

Уже на прикладі цих проектів видно, що Україна є активним партнером Банку. Подальше співробітництво нашої держави з ЧБТР є взаємовигідним і повинне сприяти залученню коштів в українську економіку через механізм банківського фінансування пріоритетних проектів у нашій державі.

Таким чином, останніми роками помітними стали зусилля регіональних банків розвитку, які почали надавати серйозну конкуренцію групі Всесвітнього банку.

Завдання і запитання для самоконтролю

1. З якою метою і в якому році був створений Азіатський банк розвитку?

2. Які функції та організаційна структура Азіатського банку розвитку?

3. Коли був заснований Міжамериканський банк розвитку?

4. Які функції та елементи в організаційній структурі Міжамериканського банку розвитку можна виділити?

5. З чого складаються фінансові ресурси МАБР і які він пропонує операції?

6. Назвіть функції та організаційну структуру Ісламського банку розвитку.

7. Які організації входять до складу групи Африканського банку розвитку?

8. Опишіть цілі й напрями діяльності Африканського банку розвитку.

9. Які є кредитні організації в рамках Європейського союзу, крім ЄБРР?

10. У якому році і з якою метою був заснований Чорноморський банк торгівлі і розвитку?

11. Які країни входять до складу ЧБТР і коли він почав свою практичну діяльність?

12. Опишіть організаційну структуру та основні напрями діяльності ЧБТР.

13. Чи становлять конкуренцію регіональні кредитні організації міжнародним? Обгрунтуйте свою відповідь.

Довідково: ще 40 млн дол. США для фінансування цього проекту виділив ЄБРР. Загальна вартість першої черги реконструкції становить 78 млн дол. США. Друга реконструкція газопроводу дозволить збільшити його пропускну здатність ще на 17 млрд куб. м газу на рік. 6 млн дол. США для реалізації цього проекту знову планується отримати у вигляді кредиту ЧБТР. ЄБРР уже виділив з цією метою кредит у розмірі 51 млн дол. США.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 22.6. Чорноморський банк торгівлі та розвитку