Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 22.5. Кредитні організації в рамках Європейського Союзу

На Близькому Сході і серед арабських держав Північної Африки найбільш впливовим інститутом є Ісламський банк розвитку, який був створений в 1974 р. з метою сприяння економічному розвитку і соціальному прогресу країн-членів і мусульманських общин відповідно до принципів шаріату.

Функції цього банку:

– інвестування засобів в акціонерний капітал;

– кредитування виробничих підприємств і проектів;

– надання фінансової допомоги державам-членам в інших формах з метою економічного і соціального розвитку тощо.

У складі Ісламського банку розвитку налічується 47 держав-членів. Організаційна структура банку має такий вигляд:

1. Рада керівників.

2. Рада директорів-виконавців.

3. Секретаріат, адміністрація, президент банку, віце-президенти, регіональні відділення.

Фінансові ресурси банку складаються із статутного капіталу і додаткових фінансових коштів.

Напрями діяльності: надання позик для фінансування проектів у сфері інфраструктури, участь у капіталі сільськогосподарських і промислових підприємств і проектів, фінансування проектів, що мають швидку віддачу тощо.

Крім нього, на Близькому Сході і серед арабських держав Північної Африки діють: Арабський банк економічного розвитку Африки (АБЕРА), Арабський фонд економічного і соціального розвитку (АФЕСР), Арабський валютний фонд (АВФ), Кувейтський фонд арабського економічного розвитку (КФАЕР).

22.4. Група Африканського банку розвитку

Серед африканських фінансових організацій найбільший інтерес являє собою група Африканського банку розвитку (далі – АФЕР). Вона включає Африканський банк розвитку (АБР), Африканський фонд розвитку (АФР), Довірчий фонд Нігерії (ДФН)1.

Ці три інститути є самостійними юридичними особами. Два, що входять до групи Фонду, були створені згідно з положенням Угоди про створення Африканського банку розвитку (1964 p.).

Основні цілі АФЕР:

* сприяння економічному розвитку і соціальному прогресу регіональних держав-членів;

* фінансування інвестиційних програм і проектів;

* мобілізація ресурсів шляхом організації сумісного фінансування, здійснюваного банком спільно з дво – і багатосторонніми інститутами розвитку;

* сприяння веденню міжнародного діалогу і зростанню взаєморозуміння з питань розвитку, що стосуються Африки;

* заохочення державних і приватних інвестицій;

* надання необхідної технічної допомоги в підготовці проектів розвитку.

Основні напрями діяльності:

* підготовка і проведення макроекономічних реформ;

* раціональне використання природних ресурсів і охорона навколишнього середовища;

* участь жінок у процесах розвитку;

* сприяння розвитку приватного сектору;

* скорочення рівня заборгованості та бідності;

* економічна інтеграція і багатонаціональні проекти;

* сприяння торгівлі.

Інші африканські кредитно-фінансові інститути: Східноафриканський банк розвитку (САБР), Банк розвитку держав Центральної Африки (БДЕАС), Західноафриканський банк розвитку (ЗОАД).

22.5. Кредитні організації в рамках Європейського Союзу

Важливу роль у процесах економічної інтеграції в Західній Європі відіграють валютно-кредитні і фінансові інститути, створені в рамках Європейського економічного співтовариства (нині Європейського Союзу).

Європейський інвестиційний банк (далі – ЄІБ) був створений відповідно до Римського договору в 1958 р. ЄГБ надає довгострокові кредити і гарантії компаніям, державним органам і фінансовим інститутам для фінансування переважно інфраструктурних об’єктів у менш розвинених регіонах ЄС.

Діяльність цього банку, що спочатку охоплювала тільки учасників ЄС, в подальшому розповсюдилася і на інші європейські держави.

Європейський фонд розвитку (ЕФР) (з 1958 р.) надає в основному субсидії і пільгові довгострокові кредити під низькі ВІДСОТКИ країнам, що розвиваються, асоціюються з ЄС.

Європейський фонд орієнтації і гарантування сільського господарства (ФЄОГЛ) був створений в 1962р. з метою поліпшення умов для розвитку сільського господарства в країнах ЄС. Програми, які реалізуються Фондом, направлені на модернізацію сільського господарства. З цього Фонду фермерам виплачуються різні компенсації і субсидії, зокрема експортні.

З 1960 р. приступив до операцій Європейський соціальний фонд, утворений для поліпшення можливостей зайнятості населення.

З 1975 р. здійснюється діяльність Європейського фонду регіонального розвитку, створеного для кредитування програм, метою яких є поступове зменшення регіональних диспропорцій.

Європейський фонд валютної співпраці (ЄФВС) був створений у 1973 р. у зв’язку з введенням Європейської валютної системи з метою регіонального міждержавного валютного регулювання. Фонд надавав кредити країнам-членам ЄВС для погашення дефіциту платіжних балансів і розрахунків, пов’язаних із регулюванням валютного курсу. Згідно з Маастрихтською угодою (1991-1993 pp.) був перейменований у Європейський валютний інститут (ЄВІ) з 1994 р. На нього було покладено завдання розробки правил і процедур, ухвалення яких було потрібно у зв’язку з очікуваним введенням єдиної валюти. Починаючи з 1 січня 1999 року, під час введення євро на основі ЄВІ був створений Європейський центральний банк, який на сьогодні є наднаціональним центральним банком країн Європейського валютного союзу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 22.5. Кредитні організації в рамках Європейського Союзу