Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 21.3. Організаційна структура управління й капітальні ресурси Банку

Структуру управління Банку можна представити таким чином:

1. Рада керівників, у якій кожен член ЄБРР представлений одним керівником і одним його заступником, є найвищим органом, що визначає основні напрями діяльності Банку. Збори проводяться раз на рік, додаткові збори можуть скликатися Радою керівників або Директоратом. Рада керівників може повністю або частково передавати свої повноваження Директорату, за винятком:

– прийому і визначення умов прийому нових членів;

– зміни розмірів статутного фонду;

– припинення членства;

– обрання директорів і президента;

– визначення заробітної плати директорів і заступників директорів;

– затвердження загального балансу;

– внесення поправок до Статуту;

– припинень операцій Банку.

При цьому Рада керівників зберігає усю повноту влади відносно всіх завдань, виконання яких доручене Директорату. Кількість голосів, якими володіє кожен член, рівна кількості голосів його підписних акцій в акціонерному капіталі Банку.

2. Президент ЄБРР обирається на чотири роки (можливе переобрання) Радою керівників простою більшістю голосів від загального числа керівників. Президент керує поточними справами згідно із вказівками Директорату. Він головує на засіданнях Директорату і може брати участь у зборах Ради керівників. Є повноважним представником Банку. Очолюючи штатний персонал Банку, президент, згідно із встановленими Директоратом правилами, відповідає за організацію роботи ЄБРР, а також за прийом і звільнення штатних співробітників. Віце-президенти призначаються за рекомендаціями президента Директоратом, який визначає терміни перебування на цій посаді, а також їх повноваження і функції.

3. Рада директорів – це головний виконавчий орган. У його веденні знаходяться поточні питання роботи Банку. Директорат приймає рішення щодо надання кредитів, гарантій інвестицій в акціонерний капітал, залучення кредитів і надання технічної допомоги. Він затверджує бюджет ЄБРР.

4. Консультативна рада з питань навколишнього середовища складається з експертів-екологів з Центральної і Східної Європи та з країн ОЕСР, а також з консультантів з питань екологічної політики й стратегії щодо “екологічного мандату” Банку.

Капітальні ресурси Банку включають статутний капітал, позичкові засоби і засоби, отримані на виплату кредитів або гарантій Банку, доходи, отримані з інвестицій Банку, і будь-які інші фінансові кошти та доходи, що не є частиною ресурсів його спеціальних фондів. Відповідно до Засновницької угоди було створено ряд фондів:

1) за участю Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії і Швеції – Балтійський спеціальний інвестиційний фонд сприяння приватному сектору шляхом підтримки малих і середніх підприємств у прибалтійських країнах, а також Балтійський спеціальний фонд технічної допомоги для сприяння розвитку ринкової економіки в цих країнах;

2) Російський спеціальний фонд малого бізнесу для розвитку приватного сектору і Російський спеціальний фонд технічного сприяння малому бізнесу.

Спочатку капітал ЄБРР становив 10 млрд євро. Подвоєння капіталу Банку до 20 млрд євро стало реальністю у квітні 1997р. Це дозволило Банку і далі задовольняти зростаючий попит на його послуги та підтримувати фінансову самодостатність.

Вкладення в акціонерні капітали – один з основних інструментів ЄБРР щодо посилення ефекту впливу його капіталовкладень, що дозволяє йому впливати на корпоративне управління і поліпшувати керування на місцях. Банк планує й надалі активно вкладати кошти в акціонерні капітали. ЄБРР прагне до створення сприятливого інвестиційного клімату на основі ефективної правової і нормативної бази, раціонального корпоративного управління й обмеження бюрократичного втручання, рішучої боротьби з корупцією, справедливої і прогнозованої системи оподатковування і прозорої фінансової звітності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 21.3. Організаційна структура управління й капітальні ресурси Банку