Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 16.3. Основні банківські продукти комерційних банків

Банківський сектор зацікавлений у наданні іпотечних кредитів. У 2004 році до 6 банків, які працюють у цьому сегменті ринку кредитів, додалися ще 3. Зростанню числа клієнтів сприяло збільшення розміру позик, зниження процентних ставок і конкуренція, що посилюється, між банками. Процентні ставки досить низькі, а умови надання кредитів визначаються нормативними актами. Раніше банки могли профінансувати 60 % вартості нерухомості, сьогодні – 70 %.

Ощадні і комерційні банки Словаччини на сьогодні надають кредити не тільки фізичним особам, але і товариствам власників квартир. Для отримання кредиту необхідний доказ можливості повернути гроші. Товариство може підтвердити свої зобов’язання з повернення кредиту здатністю організувати фонд експлуатації і ремонту, а також надавши, як гарантію, квартири окремих власників нерухомості.

Два ощадних банки в Словаччині здійснюють систему будівельних заощаджень, для якої характерні дві фази: перша – накопичення засобів протягом 6 років, друга – надання кредиту, рівного сумі накопичень. Згідно з цією системою людина індивідуально або товариство можуть відкрити спеціальний “Будівельний ощадний рахунок”, на який протягом 6 років зараховуються щомісячні внески. Через шість років людина або товариство власників квартир можуть узяти в банку пільговий кредит на суму, рівну сумі заощаджень за внеском. Відсоткова ставка такого пільгового кредиту-4,7% на рік. Таким чином, через 6 років у розпорядженні товариства можуть виявитися значні засоби для здійснення програми ремонту або реконструкції житла. Якщо будівельний рахунок відкриває громадянин, держава щорічно виплачує йому премію 4-5 тисяч сл. крон, яка також зараховується на накопичувальний рахунок. Товариства як юридичні особи премій не отримують.

Банківська система Словаччини є надзвичайно привабливою для іноземних інвесторів. По-перше, вигідне географічне положення в самому центрі Європи. По-друге, відносно дешева робоча сила, робітники при цьому мають високу кваліфікацію і сумлінність. Але основна причина полягає у тому, що залучення іноземного капіталу для уряду цієї країни – є першочерговим пріоритетом.

Оскільки залучення прямих іноземних інвестицій (далі – ПІІ) є основним завданням словацького уряду, воно надає інвесторам інвестиційні стимули (допомоги в будівництві інфраструктури, пільги з податку на нерухомість та ін.), які становлять 21 % від загального запланованого обсягу інвестицій.

У 2000 р. словацький уряд почав реформу банківського сектору, яка складалася з таких трьох основних завдань: реструктуризація і приватизація трьох найбільших державних банків; реформування дрібних і середніх банків, а також посилення банківського нагляду і регулювання.

Трансакційні витрати, реклама, консалтинг при здійсненні цієї реформи були частково профінансовані міжнародними організаціями, а самі банки продані найбільшим іноземним банкам. Дохід, одержаний від приватизації банків, становив 42,7 млрд крон (приблизно 1,5 млрд амер. дол). До 2006 р. у країні залишився 21 банк (у 1998р. їх було 25), а частка іноземних інвесторів у сумарному капіталі банків склала 90 %. Замість збитків, що стійко генерувалися банківською системою в 1997-1999 pp., банки почали отримувати прибутки (у 2005 р. чистий прибуток дорівнював 410 млн амер. дол.).

Завдання і запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте особливості діяльності банківської системи Словаччини після розпаду Чехословаччини. У якому році сталися ці події?

2. З якими проблемами зіткнулася банківська система Словаччини у процесі свого становлення?

3. Які банки в 1999 році були підготовлені словацьким урядом для подальшої їхньої приватизації? Скільки було етапів приватизації?

4. Назвіть складові елементи банківської системи Словаччини.

5. Які можна виділити функції та завдання Національного банку Словаччини?

6. На підставі яких законів діє Національний банк Словаччини?

7. Назвіть банки, що функціонують у Словаччині.

8. Чи є у Словаччині банки без участі іноземного капіталу? Поясніть відповідь.

9. Назвіть найбільші банки Словаччини і які банківські продукти та послуги вони пропонують?

10. У якому році був створений Експортно-імпортний банк Словаччини і з якою метою?

11. Чи приваблива банківська система Словаччини для іноземних інвесторів? Поясніть відповідь, порівнюючи її з банківськими системами Польщі, Угорщини, Чехії.

12. Які основні завдання реформи банківської системи Словаччини, що розпочалася з 2000 року? З чим це пов’язано?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 16.3. Основні банківські продукти комерційних банків