Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 15.4. Особливості регулювання чеського банківського сектору та позиції іноземного капіталу в банківській системі

У зв’язку з офіційним приєднанням Чехії до ЄС Урядом в 2004 р. внесені кардинальні зміни в нормативно-правову базу, що регулює діяльність національного банківського ринку. Були модифіковані Закони “Про колективне інвестування”, “Про підприємницьку діяльність на фондовому ринку” і “Про боргові зобов’язання”. У Законі “Про банківську діяльність” № 406/2002 посилена роль держави у сфері нагляду над банківським сектором і фондовим ринком. Важливі корективи внесені у правову базу обов’язкового страхування банківських внесків у систему захисту інформації, що стосується ведення реєстрів боржників, банків-депозитаріїв інвестиційних товариств і фондів.

Прийняті нові закони “Про перекази фінансових коштів”, “Про електронні засоби платежу і платіжні системи”, “Про фінансового арбітра”, “Про протидію злочинам у фінансовій сфері”, “Про обмеження платежів готівкою”, що передбачає обмеження розміру готівкових розрахунків сумою, що не перевищує в еквіваленті 15 тис. євро, Національний план дій по боротьбі фінансування тероризму. Був також модифікований Закон “Про конкурс з банкрутства і про сплату боргів”.

Вищезгадані зусилля дозволили привести законодавство Чехії у банківській сфері в повну відповідність з вимогами ЄС і створити стійку правову основу для подальшого розвитку банківського сектору країни.

Діяльність ЧНБ в нових умовах було переорієнтовано на глибшу і ефективнішу співпрацю з Національними органами банківського нагляду інших країн ЄС. Це пов’язано з тим, що одночасно зі вступом в ЄС почав застосовуватися принцип єдиної банківської ліцензії. Згідно з даним принципом банки країн-учасниць ЄС мають право діяти в Чехії та інших країнах-членах за допомогою філіалів без сплати стягнень до місцевого органу банківського нагляду за ліцензією. При цьому банківський нагляд належить до компетенції тільки Національного банку тієї країни, у якій знаходиться головний банк. Місцевий наглядовий орган може стежити лише за станом ліквідності і дотриманням заходів, направлених на перешкоджання відмиванню засобів, здобутих злочинним шляхом.

Після приєднання Чехії до ЄС 38 банків (у більшості англійські й американські) висловили зацікавленість у наданні трансграничних послуг на чеському фінансовому ринку без відкриття в країні філіалів і дочірніх структур. Серед них JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC і Merrill Lynch. Більшість з вказаних банків планують зосередити діяльність на супроводі інвестиційних проектів і не припускають ведення кредиторської діяльності і роботу з грошовими коштами населення.

Структура банківського сектору Чехії останніми роками стабілізувалася і в 2006 р. істотних змін не зазнала. У країні діє 35 комерційних банків, з яких 26 повністю або в мажоритарному обсязі контролюється іноземним капіталом. Дев’ять банків (повністю або з переважною часткою) належать чеському капіталу. У державній власності знаходяться тільки два спеціалізовані банки {Чеський експортний банк і Чесько-моравський банк гарантій і розвитку).

Важливою відмінною рисою чеського банківського сектору можна вважати високий ступінь його монополізації, оскільки в ньому домінує невелика група великих банків. На частку чотирьох чеських банків припадає 65 % активів і понад 80 % прибутку банківської системи. При цьому всі з вказаної категорії банків мають іноземних власників з країн-членів ЄС. Така концентрація фінансових ресурсів у руках вузької групи банків уже почала приносити негативні наслідки. Рівень встановлених ними тарифів є невиправдано високим. Крім того, чеські банки встановили складну, тривалу за термінами систему закриття рахунків, фактично перешкоджаючи вільному переходу клієнтів на обслуговування в інший банк. У першу чергу претензії щодо цього висуваються трьом провідним банкам, а саме Чеським ощадним касам (Ceska sporitelna), Комерційному банку (Komercni banka) і Чеському торговому банку (Ceskoslovenska obchodni banka).

Як раніше наголошувалося, Чехія продуктивно використовувала відведений їй час для підготовки до вступу до єдиного європейського банківського ринку. Серед тих, що вступили 1 травня 2004 р. в ЄС десяти країн, чеський банківський сектор вважається великим. Його характерною рисою є домінування іноземних інвесторів. Основними зарубіжними гравцями на чеському банківському ринку є потужні західноєвропейські і американські банківські установи: австрійські Erste Bank і Raiffeisen Bank, бельгійський КВС, французький Societe Generale, німецький HVB, італійський UniCredito, американські Citibank і GE Capital.

Завдання і запитання для самоконтролю

1. Виділіть основні проблеми становлення та розвитку банківської системи Чехії.

2. Назвіть етапи розвитку банківської системи Чехії.

3. У якому році заснований Чеський національний банк (ЧНБ) і які функції та завдання він виконує?

4. Хто входить до складу Ради ЧНБ та які рішення вони приймають?

5. Назвіть основні функції Ради та що вона не має права вирішувати.

6. Опишіть особливості діяльності комерційних банків Чехії.

7. Яке місце іноземного капіталу в банківській системі Чехії?

8. Які закони Чехії зазнали зміни у зв’язку зі вступом країни до Європейського Союзу?

9. Які банки і в якій кількості входять до складу банківської системи Чехії?

10. Назвіть найбільші комерційні банки, що функціонують в Чехії, і які послуги вони надають своїм клієнтам? Чи є перспективи їх подальшого розвитку в країні?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 15.4. Особливості регулювання чеського банківського сектору та позиції іноземного капіталу в банківській системі