Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 15.3. Комерційні банки Чехії

Згідно із Законом “Про банківську діяльність” у Чехії банки функціонують як юридичні особи у формі акціонерних товариств на основі банківської ліцензії, виданої ЧНБ. Мінімальний розмір власного капіталу банків встановлений у розмірі 500 млн чеських крон (20 млн дол. США).

Вищезазначений Закон відповідає правовим нормам і практиці ЄС щодо встановлення і діяльності кредитних організацій та системи гарантій по внесках. До нього включені положення, що передбачають розширення консолідованого нагляду за фінансовими холдингами, якими управляють банки (зокрема, право нагляду в країні засновника), а також введення принципу єдиної банківської ліцензії в межах Європейського економічного простору. Єдина банківська ліцензія надається банкам, а також дочірнім компаніям іноземних банків, в яких цим банкам належить не менше 90 % капіталу і за зобов’язання яких банки несуть відповідальність. На підставі такої ліцензії можна відкривати філіали або надавати трансграничні банківські послуги за кордоном.

Банківський сектор Чехії пропонує всі стандартні послуги – від здійснення платіжних операцій, операцій за внесками і кредитами, гарантій за торговими операціями до послуг у сфері ринку капіталу (зберігання, консалтинг, торгівля фінансами), включаючи електронні банківські послуги на сучасному рівні. Механізми банківського нагляду й управління ризиками діють на стандартному європейському рівні, як і система страхування внесків. Вона покриває широкий спектр вимог клієнтів (внески в євро і в інвалюті, депозитні сертифікати та інші облігації). Сумарний обсяг компенсації становить 90 % величини депозиту в конкретному банку, але не вище суми, еквівалентної 25 000 євро. Діють стандартні заходи з охорони банківської таємниці, заборони використання конфіденційної інформації, відділення інвестиційних операцій від інших банківських операцій, профілактики відмивання грошей, а також заходи, що перешкоджають зловживанню даними про клієнтів.

Разом з банківським сектором існує кооперативна фінансова система, що регламентується законами “Про ощадні і кредитні кооперативи” № 87/1995 і № 100/2000, з самостійною системою нагляду і врахування внесків.

У результаті очищення балансів чеських банків від проблемних активів шляхом їх викупу державою за рахунок бюджетних коштів і подальших вкладень ресурсів у капітал банків стратегічними інвесторами більшість чеських банків сьогодні перебувають у стабільному фінансовому становищі і мають достатній рівень прибутковості. У ході реформування вдалося істотно поліпшити якість кредитного портфеля банків і системи управління кредитними ризиками. Унаслідок цього різко скоротилася частка проблемних кредитів. Значно зросла частка високоліквідних активів у загальних активах банків, що є необхідною умовою для подальшого розвитку підприємницької діяльності банків.

Незважаючи на зниження процентних ставок за кредитами, відбулося зростання чистого прибутку банків. Необхідно особливо відзначити високий показник достатності капіталу у чеського банківського сектору. Встановлений ЧНБ мінімальний ліміт у 8 % виконують усі чеські банки. При цьому у більшості банків він становить 12 % і більше.

Зазначені позитивні результати були досягнені не тільки за рахунок загальнонаціональних заходів з реформування банківської системи, але і завдяки структурній перебудові банків і впровадженню прогресивних форм організації їх діяльності та нових технологій. За рахунок вказаних факторів підвищилися продуктивність праці й ефективність банківської діяльності, відбулося істотне скорочення персоналу банків. Очікується, що цей процес продовжуватиметься і найближчими роками, чому сприятиме посилення конкуренції на чеському банківському ринку після вступу Чехії в ЄС і залученню нових операторів з-за кордону.

У кінці 2006 року чистий прибуток чеського банківського сектору зріс щодо 2005 р. майже на 48 %. Активи банків – на 5,3 % і становили 119,4 млрд дол. США.

Основними складовими формування прибутку банків були:

– прибуток від банківської діяльності;

– процентні доходи;

– комісійний прибуток.

Адміністративні витрати банків збільшилися на 6,5 %. У травні 2005 р. вартість банківських послуг в Чехії істотно зросла-у середньому на 9 % (тарифи за перекази коштів в інші банки на третину, отримання готівки через банкомати на 6,4 %, вартість ведення рахунку на 2 відсотки тощо). Унаслідок цього сьогодні витрати клієнтів чеських банків є найвищими порівняно із ситуацією в банківській сфері сусідніх з нею п’яти країн (Австрія, Угорщина, Словаччина, Польща і Німеччина). У Чехії банки стягують з клієнтів за свої послуги в середньому по 120 євро на рік, тоді як в Німеччині 100 євро, а в Словаччині 48 євро.

Високий рівень прибутковості чеських банків викликав стурбованість у державних органах Чехії. У травні 2005 р. Антимонопольне відомство Чехії почало розслідування проти банків Ceska Sporitelna, Komeroni Banka і CSOB, які контролюють близько 80 % банківських послуг країни. Вони підозрювалися у змові з метою підтримки на високому рівні тарифів за послуги, що надаються, що викликало численні скарги з боку клієнтів банків. На захист клієнтів офіційно стало Національне відомство із захисту прав споживачів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 15.3. Комерційні банки Чехії