Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 13.5. Основні банківські продукти, що пропонуються банківським сектором

Банківські продукти – широкий набір послуг, які надає банк своїм клієнтам. За різними критеріями, наприклад щодо змісту, банківські продукти можна поділити на кредитні, депозитні, обслуговування поточної діяльності клієнта (наприклад, іноземних трансакцій), обслуговування трансакцій на грошовому ринку та ринку капіталів.

Можна також поділити банківські продукти на класичні (обслуговування клієнтів у сфері кредитів, депозитів і т. д.) та нові (наприклад, обслуговування грошового ринку і ринку капіталів, іноземних трансакцій, факторинг, форфейтинг, лізинг, злиття). Чіткої межі поділу немає, оскільки і деякі нові продукти можуть стати класичними залежно від рівня розвитку ринку банківських товарів і послуг. Типові банківські послуги, що пропонуються польськими банками, надано у таблиці 13.2.

Таблиця 13.2 – Типові банківські продукти, які пропонуються польськими банками

Для фізичних осіб

Для юридичних осіб

Розрахунковий рахунок та рахунок заощаджень

Поточні рахунки

Ощадна книжка

Кредити на загальні цілі

Житлова книжка

Кредити на особливі цілі

Ощадні бони

Кредити на сільське господарство

Валютні рахунки для вітчизняних фізичних осіб

Викуп кредиторської заборгованості

Валютні рахунки для іноземних фізичних осіб

Банківські гарантії та поруки

Споживчий кредит

Зовнішні операції

Кредити на житлові цілі

Інструменти грошового ринку

Зовнішні операції

Надання консорціумних кредитів

Купівля/продаж валют

Лізинг

Скриньки та сейфи

Факторинг, форфейтинг

Постійна конкуренція між банками та боротьба за клієнтів змушує банки до поповнення традиційної пропозиції новими продуктами і послугами та надання комплексних послуг для задоволення різних потреб клієнта. Важливими клієнтами комерційних банків стали органи територіального самоврядування, для яких банки намагаються опрацьовувати пропозиції активного консалтингу, особливо у сфері фінансового самоуправління.

Як основні види послуг, у межах фінансового консалтингу можна виділити:

– аналіз фінансової ситуації суб’єкта самоуправління;

– консалтинг з питань інвестування фінансових надлишків суб’єкта самоуправління;

– консалтинг з питань фінансування інвестиційних проектів;

– консалтинг з питань опрацювання концепції випуску цінних паперів;

– консалтинг з питань приготування та проведення процедури публічних замовлень на фінансові послуги;

– фінансування за рахунок випуску муніципальних облігацій.

Все більше банків Польщі розширює свою традиційну депозитно-кредитну діяльність послугами такого типу, як продаж страхових полісів, участь у відкритих інвестиційних фондах та пенсійні забезпечення. Особливо привабливими для банків є включення до пропозицій послуг страхових продуктів.

Приклад типових пакетів банківських послуг, що поєднують традиційні банківські послуги та страхування:

– фінансування житлових потреб (іпотечні позики, посередництво в обороті нерухомістю, страхування житла);

– фінансування продажу автомашин у кредит (лізинг, ци–вільна відповідальність, страхування автомобіля);

– накопичення матеріальних надбань (страхування життя, управління фондами, інвестиційний консалтинг).

Банківські продукти пропонуються в стаціонарних пунктах продажу (відділеннях банку) або нестаціонарних пунктах. Стаціонарними пунктами продажу є центральні відділення банків (централізована форма) та відділення банків (децентралізована форма). Продаж у нестаціонарних пунктах відбувається лише у місцевостях з низьким рівнем урбанізації. Продаж банківських продуктів відбувається за посередництвом пошти. У Польщі розвиток стаціонарних одиниць обслуговування (відділення банків) є недостатнім. Насамперед, такі одиниці знаходяться у великих містах.

Сучасні канали дистрибуції – це, насамперед, використання банкоматів, телефонного зв’язку та комп’ютерів, home banking та internet banking.

Банкомати у Польщі є двох видів – однофункціональиі та багатофункціональні. Однофункціональиі банкомати реалізують одну послугу, наприклад виплата готівки, а, у свою чергу, багатофункціональні банкомати дозволяють реалізувати велику кількість послуг, наприклад, крім виплати готівки, переказ грошей чи перевірка стану коштів на рахунку. У Польщі банкомати стали широко застосовуватися з 1995 року, тоді їх налічувалося 500 шт. їх кількість постійно зростає, проте показник на 1 000 жителів є набагато нижчим, ніж у країнах Євросоюзу.

З використанням банкоматів пов’язане використання банківських карток. Банківські картки можна поділити на кредитні картки, дебетові картки, картки до банкоматів та ідентифікаційні картки. Власник кредитної картки платить за товари та послуги, а розрахунок з банком відбувається пізніше (термін визначає банк). Власник дебетових карток може користуватися ними лише до закінчення сальдо на банківському рахунку.

Картки до банкомату використовують лише у банкоматах, неможлива безготівкова купівля товару чи послуг у торгових пунктах. У свою чергу ідентифікаційні картки слугують для підтвердження особи клієнта банку.

На польському ринку динамічно зростає кількість платіжних карток. Проте, порівняно з країнами Євросоюзу, кількісне зростання платіжних карток досить низьке. Лідерами випуску платіжних карток для індивідуальних клієнтів на польському ринку є AT “Пекао”, РКО BP, Банк Сілезький та Промислово-торговий банк. Платіжні картки обслуговуються такими організаціями, як Polcard, Visa International, American Express і Europay.

Крім того, клієнт може контактувати з банком та отримувати банківські продукти за допомогою телефонного зв ‘язку. На сьогодні банки пропонують такі послуги 24 години на добу без вихідних. Більшість польських банків використовує телефонних зв’язок, але обмежується пропозицією найпростіших послуг.

Home banking робить можливим контакт клієнта з банком за допомогою комп’ютера та програмного забезпечення банку. Для того, щоб користуватися послугами home banking, клієнт має мати інформаційну систему, систему програмного забезпечення, що обслуговує доступ до інформаційних ресурсів банку, доступ до телекомунікаційного пристрою. Послуги home banking поділяються на on-line, коли клієнт отримує поточні дані в режимі реального часу, та off-line, коли доступ до необхідних даних здійснюється на вимогу клієнта з часовим лагом.

Доступ за посередництвом Інтернату – це найсучасніша форма контакту банку з клієнтом та продажі банківських послуг. Він пропонує найшвидший та найпростіший доступ до банківського рахунку та дає можливість знизити вартість послуг та можливість презентації певних продуктів.

У Польщі банки почали використовувати Інтернет для продажу своїх продуктів та реклами з 1998 року, від відкриття Інтернет-відділення Загального господарського банку в Лодзі.

Банківська інтернет-діяльність розвивається у Польщі досить швидкими темпами. Інтернет-послуги для індивідуальних клієнтів пропонуються такими банками: Банк Сілезький, AT “Пекао”, “Фортісбанкпольська”, “Торгбанк”, “Інтеліго”, mBank, РКО BP, “Фольксвагенбанк”, Банк харчового господарства, Пет-робанк, “Нордеабанк”, Мультибанк.

Отже, широкий спектр банківських продуктів дозволяє польським комерційним банкам задовольняти потреби клієнтів як в межах країни, так і за кордоном. Такий активний розвиток дає можливість досягати необхідних результатів діяльності, які дозволяють конкурувати польській банківській системі з банківськими системами країн Європейського валютного союзу, що є запорукою стабільності не тільки даної сфери, але й країни в цілому.

Завдання і запитання для самоконтролю

1. У якому році розпочалася реформа банківської системи Польщі і в чому вона полягала?

2. Яким законом на початку своєї діяльності визначалися основні завдання і функції центрального банку Польщі і коли він був прийнятий?

3. Які особливості створення комерційних банків Польщі можна виділити?

4. Назвіть найбільші банки Польщі.

5. Які банки входять до другого рівня банківської системи Польщі?

6. Назвіть функції (базові та другорядні) центрального банку Польщі.

7. Охарактеризуйте основні завдання центрального банку Польщі.

8. Назвіть складові органів управління Національним банком Польщі.

9. Визначіть завдання Ради грошової політики.

10. На основі чого розробляється грошово-кредитна політика центрального банку Польщі?

11. Що передбачає підготовка основних передумов грошово-кредитної політики Національного банку Польщі?

12. Опишіть особливості банківського нагляду в Польщі.

13. Які завдання покладені на Комісію банківського нагляду в Польщі? Хто входить до її складу?

14. На основі яких законів функціонують комерційні банки Польщі?

15. Дайте класифікацію комерційних банків Польщі, зобразіть це схематично та коротко їх охарактеризуйте.

16. Які форми має організація іноземного капіталу в банківській системі Польщі?

17. Назвіть найбільші західні банки в польському банківському секторі.

18. У який спосіб може проходити консолідація комерційних банків Польщі?

19. Які основні банківські продукти і послуги пропонуються комерційними банками Польщі? Охарактеризуйте їх.

20. Назвіть перспективні напрями розвитку банківської системи Польщі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 13.5. Основні банківські продукти, що пропонуються банківським сектором