Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 13.4. Іноземний капітал у польському банківському секторі

Починаючи з 1995 року, у Польщі почалося динамічне зростання участі банків з переважанням іноземного капіталу. Входження до ринку відбулося через такі фактори, як: необхідність санації майже збанкрутілих банків; відсутність капіталу, необхідного для приватизації державних банків, та необхідність знаходження стратегічного інвестора.

Організація іноземного капіталу в польському банківському секторі має різні форми:

– відділення іноземних банків;

– дочірні товариства одного або кількох іноземних банків;

– контрольний пакет у польських банках;

– невелика участь у польських банках.

На сьогодні участь іноземного капіталу в акціонерному капіталі банківського сектору становить понад 60 %. Велику частину акціонерного капіталу найбільших польських комерційних банків мають іноземні інвестори. Найбільші західні банки у польському банківському секторі подані у таблиці 13.1.

Таблиця 13.1 Найбільші західні банки у польському банківському секторі

Комерційний банк за участю іноземного капіталу

Іноземний інвестор (контрольний пакет)

AT “Промислово-торговий банк”

Bayerische Hypo – und Veraimsbank AG (86,41 %)

AT “Загальний кредитний банк”

Bank Austria Creditanstalt Int. AG (43,5 %)

AT “Великопольський кредитний банк”

AJB European Investments Ltd (60,1 %)

AT “Західний банк”

AIB European Inweslments Ltd (80 %)

AT “Банк Сілезький”

INGBank NV(55 %)

AT “Пекао”

Konsorcjum UniCredilo Italiano і Allianz AG (52,1 %)

AT “Торговий банк”

Bank of New York (22,2 %), JP Morgan (16%), Zurich Insurance Company (17,4 %), Swedbank (6,4 %)

Проблема великої участі іноземного капіталу в акціонерному капіталі польських комерційних банків неоднозначна. Противники входження іноземного капіталу до банківського сектору говорять про збереження польського банківського сектору. Аргумент проти – відсутність бажаних ефектів, тобто недостатнє зниження цін на послуги та перехід польських фахівців на роботу до іноземних банків.

Відкриття польського банківського сектору для іноземних інвесторів принесло і позитивні результати. Це, насамперед, можливість розвитку завдяки капіталу та новим технологіям, покращення рівня якості послуг та можливість введення фінансових інновацій. Завдяки іноземному капіталу стала можливою приватизація та трансформація банківського сектору.

Порівняно з європейським рівнем, польські комерційні банки поки що продовжують бути невеликими банками. Консолідація банків, або ж поєднання позитивного стратегічного потенціалу банків, що самостійно функціонували, дозволяє здобути сильнішу ринкову позицію, особливо в конкуренції з банками Євро-союзу. Консолідація може бути також інструментом, що підтримує прагнення до збереження оптимальної участі іноземного капіталу у польському банківському секторі. Результати консолідації в Польщі – це, насамперед, зменшення кількості банків та збільшення концентрації в банківському секторі.

Консолідація може проходити у різний спосіб:

1. Купівля менших банків, що знаходяться у негативному фінансовому становищі, більшими банками. Наприклад, AT “Західний банк” придбав: AT “Земельний банк” у Варшаві, Загальний торговий банк GECOBANK в Варшаві, AT “Регіональний банк” в Рибнику, AT “Депозитно-довірчий банк GLOB” у Варшаві та AT “Проспербанк” у Варшаві.

2. Отримання контролю над банком, подібним за розміром, наприклад консолідації AT “Кредит-банк” та AT “Польський інвестиційний банк”.

3. Створення банківської групи на основі Закону “Про злиття деяких банків у формі товариства” від 14 червня 1996 року. У результаті такого злиття створена група AT “Пекао”.

4. Злиття банків з ініціативи іноземних інвесторів:

А) вітчизняних банків з діючими у Польщі дочірніми товариствами іноземних банків (Hypovereinsbank Polska S. A. з AT “Промислово-торговий банк”);

Б) двох вітчизняних банків, які купив той самий закордонний інвестор (AT “Великопольський кредитний банк” та AT “Західний банк”, контрольні пакети яких купила група АІВ). Після чотирьох років AT, ймовірно, дійде до злиття обох банків;

В) іноземних банків, що злилися (у результаті злиття A. T. Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank та Beyerische Vereirsbank AG відбулося приєднання акцій A. T. Hypo-Banu Polska до Промислово-торгового банку, його реорганізація в іпотечний банк HypoVereinsbank Іпотечний банк та злиття AT “Промислово-торговий банк” з AT HypoVeremsbankiem Polska).

Разом з консолідацією банків з’являються універсальні банківські групи, до складу яких входять банки та фінансові установи. Багато комерційних банків у Польщі розпочинають діяльність на ринку страхових або довірчо-капітальних послуг. Велика кількість банків, задіяна у створенні загальних пенсійних товариств, наприклад BRE Банк, є акціонером пенсійного товариства AT “Скарбєц емеритура”, А. Т. Citibank Poland володіє 50 % акцій пенсійного товариства “Дім”.

Польські комерційні банки перебувають у складній конкурентній боротьбі з іноземними банками. Показники ROE і ROA наближені до середнього європейського рівня, проте все ще існує велика технічна прогалина, яка стає основною причиною зниження рентабельності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 13.4. Іноземний капітал у польському банківському секторі