Аудит – Рядська В. В

Аудит – Рядська В. В. – Передмова

Сучасні економічні відносини між власниками і керівництвом підприємства, між суб’єктами підприємницької діяльності та між суб’єктами підприємницької діяльності і державою вимагають незалежного аудиторського контролю, який повинен захищати майнові інтереси як власників, так і держави. Ці

Аудит – Рядська В. В. – Розділ 1. “Сутність аудиту, його мета і завдання”

Сучасні економічні відносини між власниками і керівництвом підприємства, між суб’єктами підприємницької діяльності та між суб’єктами підприємницької діяльності і державою вимагають незалежного аудиторського контролю, який повинен захищати майнові інтереси як власників, так і держави. Ці

Аудит – Рядська В. В. – 1.1. Сутність аудиту, його місце і значення в економічних відносинах

Сучасні економічні відносини між власниками і керівництвом підприємства, між суб’єктами підприємницької діяльності та між суб’єктами підприємницької діяльності і державою вимагають незалежного аудиторського контролю, який повинен захищати майнові інтереси як власників, так і держави. Ці

Аудит – Рядська В. В. – 1.1.1. Історичні аспекти становлення та розвитку аудиту у світі

Сучасні економічні відносини між власниками і керівництвом підприємства, між суб’єктами підприємницької діяльності та між суб’єктами підприємницької діяльності і державою вимагають незалежного аудиторського контролю, який повинен захищати майнові інтереси як власників, так і держави. Ці

Аудит – Рядська В. В. – 1.1.2. Становлення аудиту в Україні

Самостійний початок розвитку аудиту в Україні почався у 1991 році після набуття Україною незалежності. Офіційне визнання обов’язкового аудиту відбулося 1993 р. у зв’язку 3 прийняттям Закону України “Про аудиторську діяльність”, у якому визначені правові

Аудит – Рядська В. В. – 1.1.3. Визначення аудиту

Сучасна практика суб’єктів аудиторської діяльності має широкий спектр робіт, про які мова буде йти нижче. Тому дуже важливим є визначення, що розуміється під терміном “аудит”. Визначення цього поняття мають різні документи які регламентують здійснення

Аудит – Рядська В. В. – 1.2 Класифікація робіт, які виконуються аудиторами

Як було зазначено вище, головною функцією аудиту є захист інформаційних потреб осіб, які приймають певні управлінські рішення на підставі фінансових звітів. У результаті проведення аудиту користувач інформації отримує впевненість певного рівня про те, що

Аудит – Рядська В. В. – 1.2.1. Поняття та характеристики робіт (завдань) з надання впевненості

Як було зазначено вище, головною функцією аудиту є захист інформаційних потреб осіб, які приймають певні управлінські рішення на підставі фінансових звітів. У результаті проведення аудиту користувач інформації отримує впевненість певного рівня про те, що

Аудит – Рядська В. В. – 1.2.2. Види завдань з надання впевненості. Класифікація видів аудиту

Визначення поняття завдань з надання впевненості говорить про те, що під час їх виконання аудитор може здійснювати такі дії: 1) оцінювати предмет завдання на відповідність до обраних критеріїв цього предмета, 2) порівнювати предмет завдання

Аудит – Рядська В. В. – 1.2.2.1. Завдання внутрішнього аудиту, його взаємозв’язок із зовнішнім аудитом

Визначення поняття завдань з надання впевненості говорить про те, що під час їх виконання аудитор може здійснювати такі дії: 1) оцінювати предмет завдання на відповідність до обраних критеріїв цього предмета, 2) порівнювати предмет завдання

Аудит – Рядська В. В. – 1.2.2.2. Класифікація зовнішнього аудиту

Визначення поняття завдань з надання впевненості говорить про те, що під час їх виконання аудитор може здійснювати такі дії: 1) оцінювати предмет завдання на відповідність до обраних критеріїв цього предмета, 2) порівнювати предмет завдання

Аудит – Рядська В. В. – Розділ 2. “Аудиторська діяльність та її регулювання”

Глосарій до розділу: аудиторська діяльність, аудитор, аудиторська фірма, Аудиторська палата України, Спілка аудиторів України, Кодекс етики професійних бухгалтерів, нормативно-правове регулювання 2.1. Регулювання аудиторської діяльності в Україні Залежно від внутрішніх пріоритетів щодо забезпечення інформаційних потреб

Аудит – Рядська В. В. – 2.1. Регулювання аудиторської діяльності в Україні

Глосарій до розділу: аудиторська діяльність, аудитор, аудиторська фірма, Аудиторська палата України, Спілка аудиторів України, Кодекс етики професійних бухгалтерів, нормативно-правове регулювання 2.1. Регулювання аудиторської діяльності в Україні Залежно від внутрішніх пріоритетів щодо забезпечення інформаційних потреб

Аудит – Рядська В. В. – 2.2. Основні правові форми підприємницької діяльності в аудиті

Статтею 3 Закону України “Про аудиторську діяльність” визначено, що аудиторська діяльність – це підприємницька діяльність, яка включає організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Законодавством передбачено,

Аудит – Рядська В. В. – 2.3. Стандарти аудиту та етики

Важливим елементом регулювання практики аудиту є стандарти аудиту. Статтею 6 Закону України “Про аудиторську діяльність” прямо визначено, що при здійсненні аудиторської діяльності аудитори та аудиторські фірми застосовують відповідні стандарти аудиту. Стандарти аудиту приймаються на

Аудит – Рядська В. В. – 2.4. Професійна етика, юридична та професійна відповідальність аудиторів. Права та обов’язки аудиторів

Етичні проблеми характерні не лише аудиторській діяльності. Наприклад, вони існують в медичній практиці, коли лікарю стає відома інформація відносно здоров’я хворого, в юридичній практиці, коли адвокату стають відомі факти щодо клієнта. Норми професійної етики

Аудит – Рядська В. В. – 2.5. Незалежність аудиторів та аудиторських фірм

Визначення професійної аудиторської діяльності пов’язана напряму з поняттям незалежності. У цьому контексті термін “незалежність” розуміється лише як професійна незалежність. Незалежність можлива лише в умовах свободи від впливу (контролю) з будь-якого боку. Тобто, коли мова

Аудит – Рядська В. В. – Розділ 3. “Аудиторський ризик та методика його визначення”

Аудиторська діяльність – це один із видів підприємницької діяльності. Як відомо, здійснення підприємницької діяльності завжди пов’язане з певним рівнем комерційного (підприємницького) ризику, який залежить від виду та умов конкретного бізнесу. Цей ризик проявляється, наприклад

Аудит – Рядська В. В. – 3.1. Поняття аудиторського ризику

Аудиторська діяльність – це один із видів підприємницької діяльності. Як відомо, здійснення підприємницької діяльності завжди пов’язане з певним рівнем комерційного (підприємницького) ризику, який залежить від виду та умов конкретного бізнесу. Цей ризик проявляється, наприклад

Аудит – Рядська В. В. – 3.2. Поняття суттєвості

У “Концептуальній основі фінансової звітності” поняття “суттєвість” визначається так: Інформація є суттєвою, якщо її пропуск або неправильне відображення можуть вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Суттєвість залежить від величини суми

Аудит – Рядська В. В. – 3.3 Поняття помилки та шахрайства

Під час аудиторської перевірки можливо встановлення невідповідності між показниками звітності та реальним станом активів і зобов’язань або інше перекручення чи невідповідні відображення записів у реєстрах обліку. Такі невідповідності можуть бути кваліфіковані як шахрайство або

Аудит – Рядська В. В. – 3.4. Складники аудиторського ризику. Моделі визначення аудиторського ризику

Для того щоб дотримуватися встановленого рівня аудиторського ризику при виконанні конкретної аудиторської перевірки, необхідно проаналізувати, які фактори можуть впливати на його розмір. Отже, існування аудиторського ризику визначається тим, що: По-перше, фінансова звітність, яка перевіряється,

Аудит – Рядська В. В. – Розділ 4. “Процедура вибору замовника та укладання договору на проведення аудиту”

4.1. Етапи проведення аудиту та їх нормативне забезпечення Процес здійснення аудиту може бути поділений на такі основні Етапи: – Переддоговірний етап. Це перший крок, який повинні зробити як майбутній потенціальний клієнт та аудиторська фірма

Аудит – Рядська В. В. – 4.1. Етапи проведення аудиту та їх нормативне забезпечення

4.1. Етапи проведення аудиту та їх нормативне забезпечення Процес здійснення аудиту може бути поділений на такі основні Етапи: – Переддоговірний етап. Це перший крок, який повинні зробити як майбутній потенціальний клієнт та аудиторська фірма

Аудит – Рядська В. В. – 4.2. Зміст процедур переддоговірного етапу та форми проведення переговорів з клієнтом

Всі ділові відносини так або інакше пов’язані з ризиком, і відносини між аудиторською фірмою та підприємством-клієнтом не складають виключення. Рішенню про проведення можливої перевірки передує так званий переддоговірний (підготовчий) етап, мета якого зводиться до

Аудит – Рядська В. В. – 4.3. Договір на проведення аудиту

У відповідності до Цивільного кодексу України договори можуть укладатися в усній та письмовій формах. Договір у письмовій формі визначає гарантовані умови між сторонами договору. На підставі зафіксованих у договорі умов спірні відносини можуть розглядатися

Аудит – Рядська В. В. – Розділ 5. “Планування в аудиті”

Глосарій до розділу: стратегія аудиту, план та програма аудиту, етапи планування аудиторської перевірки та аудиторської діяльності. 5.1. Види планування в аудиті Організація будь-якого виду діяльності пов’язана з такою обов’язковою процедурою, як планування. У широкому

Аудит – Рядська В. В. – 5.1. Види планування в аудиті

Глосарій до розділу: стратегія аудиту, план та програма аудиту, етапи планування аудиторської перевірки та аудиторської діяльності. 5.1. Види планування в аудиті Організація будь-якого виду діяльності пов’язана з такою обов’язковою процедурою, як планування. У широкому

Аудит – Рядська В. В. – 5.2. Порядок розробки планів аудиторської перевірки

Глосарій до розділу: стратегія аудиту, план та програма аудиту, етапи планування аудиторської перевірки та аудиторської діяльності. 5.1. Види планування в аудиті Організація будь-якого виду діяльності пов’язана з такою обов’язковою процедурою, як планування. У широкому

Аудит – Рядська В. В. – 5.2.1. Попереднє планування аудиту

Попереднє планування аудиту проводиться на етапі укладення договору. На цьому етапі головна мета всього комплексу процедур полягає в тому, щоб отримати або оновити знання про майбутнього клієнта, з яким укладається договір, і на підставі

Аудит – Рядська В. В. – 5.2.2. Формування загальної стратегії аудиту

Після укладення договору на проведення аудиту починається процес безпосереднього планування аудиторської перевірки за укладеним договором. МСА 300 “Планування” (див. Додаток Е.2) визначає, що в основі розробки плану аудиторської перевірки знаходиться документ, який має назву

Аудит – Рядська В. В. – 5.2.3. План аудиту

План аудиту – це документ, який за своїм змістом є більш деталізованим, ніж загальна стратегія аудиту. Зокрема, він розглядає характер, час та обсяг аудиторських процедур, які повинні виконуватися працівниками аудиторської фірми для отримання достатніх

Аудит – Рядська В. В. – 5.3. Програма аудиту

Програма аудиту – це документ, що містить перелік завдань у визначеній послідовності їх виконання, за допомогою яких отримуються достатні та надійні аудиторські докази у відповідності до мети перевірки щодо відповідного клієнта. Іншими словами, програма

Аудит – Рядська В. В. – Розділ 6. “Аудиторські докази. Методи і прийоми аудиту”

Глосарій до розділу: аудиторські докази, достатність і відповідність доказів, перевірка записів або документів, перевірка матеріальних активів, спостереження, запити, підтвердження, перерахування, повторне виконання, твердження керівництва щодо показників фінансової звітності 6.1. Нормативно-правове забезпечення збирання аудиторських доказів

Аудит – Рядська В. В. – 6.1. Нормативно-правове забезпечення збирання аудиторських доказів

Глосарій до розділу: аудиторські докази, достатність і відповідність доказів, перевірка записів або документів, перевірка матеріальних активів, спостереження, запити, підтвердження, перерахування, повторне виконання, твердження керівництва щодо показників фінансової звітності 6.1. Нормативно-правове забезпечення збирання аудиторських доказів

Аудит – Рядська В. В. – 6.2. Поняття про аудиторські докази, їх види

Глосарій до розділу: аудиторські докази, достатність і відповідність доказів, перевірка записів або документів, перевірка матеріальних активів, спостереження, запити, підтвердження, перерахування, повторне виконання, твердження керівництва щодо показників фінансової звітності 6.1. Нормативно-правове забезпечення збирання аудиторських доказів

Аудит – Рядська В. В. – 6.3. Твердження у фінансових звітах, щодо яких отримуються аудиторські докази

Порядок складання фінансової звітності в Україні визначається спеціальними правилами (принципами), які містять Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Сукупність таких принципів становить концептуальну основу фінансової звітності. Концептуальна основа, за якою складається фінансова звітність в Україні, визначається

Аудит – Рядська В. В. – 6.4. Процедури отримання аудиторських доказів

6.4.1. Види аудиторських процедур за їх характером Перед тим, як почати процес збору аудиторських доказів стосовно тверджень, які містять фінансові звіти, аудитор, як відомо, проводить цілий комплекс процедур, які направлені на оцінку ризиків суттєвих

Аудит – Рядська В. В. – 6.4.1. Види аудиторських процедур за їх характером

6.4.1. Види аудиторських процедур за їх характером Перед тим, як почати процес збору аудиторських доказів стосовно тверджень, які містять фінансові звіти, аудитор, як відомо, проводить цілий комплекс процедур, які направлені на оцінку ризиків суттєвих

Аудит – Рядська В. В. – 6.4.2. Види аудиторських процедур за їх типом

Для того щоб провести процедури, які відрізняються за своїм характером (процедури оцінки ризиків, або тести контролю чи процедури по суті) аудитор виконує послідовність дій. Сукупність та послідовність певних дій (типів аудиторських процедур) і визначає

Аудит – Рядська В. В. – Розділ 7. Вивчення системи внутрішнього контролю та оцінка ризиків суттєвого викривлення

Глосарій до розділу: система внутрішнього контролю, середовище контролю, процедури контролю, система бухгалтерського обліку, моніторинг заходів контролю, інформаційні системи контролю 7.1. Мета функціонування системи внутрішнього контролю Кінцевою метою аудиту є висловлення незалежного судження стосовно достовірності

Аудит – Рядська В. В. – 7.1. Мета функціонування системи внутрішнього контролю

Глосарій до розділу: система внутрішнього контролю, середовище контролю, процедури контролю, система бухгалтерського обліку, моніторинг заходів контролю, інформаційні системи контролю 7.1. Мета функціонування системи внутрішнього контролю Кінцевою метою аудиту є висловлення незалежного судження стосовно достовірності

Аудит – Рядська В. В. – 7.2. Вивчення системи внутрішнього контролю в процесі аудиту

Глосарій до розділу: система внутрішнього контролю, середовище контролю, процедури контролю, система бухгалтерського обліку, моніторинг заходів контролю, інформаційні системи контролю 7.1. Мета функціонування системи внутрішнього контролю Кінцевою метою аудиту є висловлення незалежного судження стосовно достовірності

Аудит – Рядська В. В. – 7.2.1. Поняття, цілі, методи та функції системи внутрішнього контролю

Діяльність підприємства з позиції його власника має бути завжди ефективною. Це твердження є аксіоматичним і не потребує доведення. Ефективність діяльності суб’єкта господарювання можна оцінювати як з позиції стратегічного, так і поточного управління. На відміну

Аудит – Рядська В. В. – 7.2.2. Структура системи внутрішнього контролю за міжнародними стандартами аудиту

З метою вивчення системи внутрішнього контролю в процесі аудиту, МСА 315, визначає такі її складники: А) середовище контролю; Б) процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання; В) інформаційні системи, в тому числі пов’язані з ними відповідні

Аудит – Рядська В. В. – 7.2.2.1. Середовище контролю

З метою вивчення системи внутрішнього контролю в процесі аудиту, МСА 315, визначає такі її складники: А) середовище контролю; Б) процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання; В) інформаційні системи, в тому числі пов’язані з ними відповідні

Аудит – Рядська В. В. – 7.2.2.2. Процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання

Другим елементом системи внутрішнього контролю, який повинен дослідити аудитор, є процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання. Процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання – це процес, який здійснюється управлінським персоналом підприємства для визначення ризиків бізнесу і необхідних

Аудит – Рядська В. В. – 7.2.2.3. Інформаційні системи та обмін інформацією

Наступний, третій елемент системи внутрішнього контролю підприємства – це інформаційні системи, в тому числі, пов’язані з ними відповідні бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, та обмін інформацією. Рис 7.7. Загальна схема обліково-інформаційного процесу за МСА

Аудит – Рядська В. В. – 7.2.2.4. Процедури контролю

Здійснення контролю передбачає використання спеціальних процедур, до яких належать: – санкціонування господарських операцій, розподіл прав, обов’язків та відповідальності, обмеження доступу до активі та їх фізичний контроль, перевірка результатів діяльності. Санкція (дозвіл) на здійснення господарської

Аудит – Рядська В. В. – 7.2.2.5 Моніторинг заходів контролю

Здійснення контролю передбачає використання спеціальних процедур, до яких належать: – санкціонування господарських операцій, розподіл прав, обов’язків та відповідальності, обмеження доступу до активі та їх фізичний контроль, перевірка результатів діяльності. Санкція (дозвіл) на здійснення господарської