Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – Вступ

Необхідність аудиту в Україні зумовлена значними змінами економічного ладу. Виникнення акціонерних, орендних, кооперативних, спільних підприємств, комерційних банків, страхових компаній створило умови та необхідність проведення незалежного фінансового контролю – аудиту. Аудиторська діяльність в Україні регулюється

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І ПРЕДМЕТ АУДИТУ

1.1. Суть, мета організації та функції аудиту Становлення капіталізму і концентрація виробничих сил у Європі та Америці призвели до поглиблення ринкових відносин. За таких умов швидко відбувається розвиток економічних законів. У нашому суспільстві економічні

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.1. Суть, мета організації та функції аудиту

1.1. Суть, мета організації та функції аудиту Становлення капіталізму і концентрація виробничих сил у Європі та Америці призвели до поглиблення ринкових відносин. За таких умов швидко відбувається розвиток економічних законів. У нашому суспільстві економічні

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.2. Завдання аудиту

Завдання аудиту визначені в Законі України “Про аудиторську діяльність”, де вказано, що аудиторська діяльність в Україні включає в себе аудиторські перевірки і аудиторські послуги. Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок (аудиту) і

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.3. Економічний контроль у системі управління

Необхідність створення міцної соціальної бази держави потребує більш міцних економічних і виробничих відносин у суспільстві, в діяльності окремих товаровиробників з високопродуктивною працею. Саме в цьому суть головних завдань функціонування ринкової економічної системи. Умови розв’язання

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.4. Види і форми економічного контролю

Необхідність створення міцної соціальної бази держави потребує більш міцних економічних і виробничих відносин у суспільстві, в діяльності окремих товаровиробників з високопродуктивною працею. Саме в цьому суть головних завдань функціонування ринкової економічної системи. Умови розв’язання

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.5. Ринкові відносини та передумови виникнення аудиту

З розвитком ринкових відносин і реформуванням колективної власності виникла необхідність створення нових видів контролю. За таких умов з’явилися різноманітні види власності, такі як акціонерні, орендні, кооперативні, комерційні банки, страхові компанії та ін. Власники стали

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.6. Закон України “Про аудиторську діяльність”

Проведення обов’язкового аудиту для ряду підприємств було встановлено Законом Украйни “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р.№3125-ХІІ. У редакції цього закону від 14 вересня 2006 року № 140-У сказано, що цей закон визначає правові засади

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.7. Види і організаційні форми аудиту

Проведення обов’язкового аудиту для ряду підприємств було встановлено Законом Украйни “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р.№3125-ХІІ. У редакції цього закону від 14 вересня 2006 року № 140-У сказано, що цей закон визначає правові засади

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.8. Теоретичні та методологічні аспекти аудиту

Поява нових виробничих відносин висуває нові завдання в середовищі постійних організаційних форм та методів контролю. Вирішення цього питання було пов’язане з прийняттям Законів України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р., “Про контрольно-ревізійну службу в

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.9. Етика аудитора

Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів в якості Національних стандартів аудиту прийняти рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122. Одночасно із цим рішенням був затверджений Кодекс етики професійних бухгалтерів. Він розроблений

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – Чесність

Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів в якості Національних стандартів аудиту прийняти рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122. Одночасно із цим рішенням був затверджений Кодекс етики професійних бухгалтерів. Він розроблений

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – Об’єктивність

Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів в якості Національних стандартів аудиту прийняти рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122. Одночасно із цим рішенням був затверджений Кодекс етики професійних бухгалтерів. Він розроблений

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – Конфіденційність

Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів в якості Національних стандартів аудиту прийняти рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122. Одночасно із цим рішенням був затверджений Кодекс етики професійних бухгалтерів. Він розроблений

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – Професійна поведінка

Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів в якості Національних стандартів аудиту прийняти рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122. Одночасно із цим рішенням був затверджений Кодекс етики професійних бухгалтерів. Він розроблений

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – Технічні стандарти

Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів в якості Національних стандартів аудиту прийняти рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122. Одночасно із цим рішенням був затверджений Кодекс етики професійних бухгалтерів. Він розроблений

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.10. Міжнародний досвід з організації аудиту

Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів в якості Національних стандартів аудиту прийняти рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122. Одночасно із цим рішенням був затверджений Кодекс етики професійних бухгалтерів. Він розроблений

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.11. Діяльність Комітету міжнародної аудиторської практики (КМАП)

У 1977 р. було створено Міжнародну федерацію бухгалтерів (МФБ). Цьому сприяла ініціатива Міжнародного конгресу бухгалтерів у Мюнхені. Мета МФБ – розвиток та вдосконалення бухгалтерської професії на міжнародному рівні за допомогою гармонізованих стандартів для надання

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.12. Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту

У 1977 р. було створено Міжнародну федерацію бухгалтерів (МФБ). Цьому сприяла ініціатива Міжнародного конгресу бухгалтерів у Мюнхені. Мета МФБ – розвиток та вдосконалення бухгалтерської професії на міжнародному рівні за допомогою гармонізованих стандартів для надання

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.13. Предмет, метод і об’єкти аудиторської діяльності

Об’єм і структура програми аудиту залежить від поставлених цілей перевірки. Замовник може запросити аудиторську перевірку на найрізноманітніші тематики. До таких аудиторських перевірок можна віднести: O дані бухгалтерського обліку і показники фінансової звітності; O фінансовий

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.14. Різниця: “ревізія” та “аудит”

Об’єм і структура програми аудиту залежить від поставлених цілей перевірки. Замовник може запросити аудиторську перевірку на найрізноманітніші тематики. До таких аудиторських перевірок можна віднести: O дані бухгалтерського обліку і показники фінансової звітності; O фінансовий

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.15. Взаємозв’язок аудиту з іншими економічними дисциплінами

Об’єм і структура програми аудиту залежить від поставлених цілей перевірки. Замовник може запросити аудиторську перевірку на найрізноманітніші тематики. До таких аудиторських перевірок можна віднести: O дані бухгалтерського обліку і показники фінансової звітності; O фінансовий

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ

2.1. Планування аудиту Важливим етапом в аудиторській діяльності є планування. Процес планування проведення аудиту на підготовчому етапі деякою мірою нестійкий. Справа в тому, що не можна заздалегідь в окремій фірмі визначити точну кількість замовників.

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 2.1. Планування аудиту

2.1. Планування аудиту Важливим етапом в аудиторській діяльності є планування. Процес планування проведення аудиту на підготовчому етапі деякою мірою нестійкий. Справа в тому, що не можна заздалегідь в окремій фірмі визначити точну кількість замовників.

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 2.2. Стадії, етапи і процедури аудиту

Стадії, етапи і процедури аудиту входять до складу загальної моделі аудиту, яка являє собою схему проведення аудиту, організаційну послідовність його обслуговування і послідовний перелік належних до нього робіт. Підготовка до проведення аудиту, проведення досліджень,

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 2.3. Одержання основної інформації про клієнта

Основну інформацію про клієнта можна поділити на: O яка отримана до від’їзду на підприємство; O яка отримана після приїзду в офіс клієнта. До приїзду на підприємство аудитор (аудиторська фірма) приймає заяву на проведення аудиту.

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 2.4. Знання бізнесу в аудиторській діяльності. Визначення суті і змісту ділової активності клієнта

Основну інформацію про клієнта можна поділити на: O яка отримана до від’їзду на підприємство; O яка отримана після приїзду в офіс клієнта. До приїзду на підприємство аудитор (аудиторська фірма) приймає заяву на проведення аудиту.

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 2.5. Загальний план аудиторської роботи за напрямками

Загальний план аудиторської перевірки відноситься до робочої документації аудитора. Він складається в підготовчий період. Загальний план вимагає детальної розробки, оскільки на підставі нього розробляється робочій план і програма. Якщо паралельно загальному плану робочій план

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 2.6. Складання програми аудиту

Загальний план аудиторської перевірки відноситься до робочої документації аудитора. Він складається в підготовчий період. Загальний план вимагає детальної розробки, оскільки на підставі нього розробляється робочій план і програма. Якщо паралельно загальному плану робочій план

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 2.7. Суттєвість в аудиті

Суттєвість і ризик тісно пов’язані між собою. Суттєвість є однією із ланок аудиту, тому що від обсягу знехтуваної інформації залежать результати перевірок. При розгляді блок-схеми проведення аудиту і його попередньої стадії можна відмітити, що

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 2.8. Стадії виробництва

У циклі розширеного відтворення розрізняють три стадії: O заготівля (постачання); O виробництво; O збут (реалізація). Ці три процеси тісно пов’язані між собою, вони створюють безперервний кругообіг господарських засобів. Процес постачання (заготівлі) Відносять до початкового

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – Процес постачання (заготівлі)

У циклі розширеного відтворення розрізняють три стадії: O заготівля (постачання); O виробництво; O збут (реалізація). Ці три процеси тісно пов’язані між собою, вони створюють безперервний кругообіг господарських засобів. Процес постачання (заготівлі) Відносять до початкового

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – Процес виробництва

У циклі розширеного відтворення розрізняють три стадії: O заготівля (постачання); O виробництво; O збут (реалізація). Ці три процеси тісно пов’язані між собою, вони створюють безперервний кругообіг господарських засобів. Процес постачання (заготівлі) Відносять до початкового

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – Процес збуту

У циклі розширеного відтворення розрізняють три стадії: O заготівля (постачання); O виробництво; O збут (реалізація). Ці три процеси тісно пов’язані між собою, вони створюють безперервний кругообіг господарських засобів. Процес постачання (заготівлі) Відносять до початкового

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 2.9. Класифікаційна система об’єктів аудиторської діяльності

У циклі розширеного відтворення розрізняють три стадії: O заготівля (постачання); O виробництво; O збут (реалізація). Ці три процеси тісно пов’язані між собою, вони створюють безперервний кругообіг господарських засобів. Процес постачання (заготівлі) Відносять до початкового

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – РОЗДІЛ 3. РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1. Головна мета і принципи аудиту В прийнятих стандартах аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів в якості національних стандартів аудиту (Витяг з протоколу засідання аудиторської палати України № 122 від 18.04.2003 р.) вказано, що

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 3.1. Головна мета і принципи аудиту

3.1. Головна мета і принципи аудиту В прийнятих стандартах аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів в якості національних стандартів аудиту (Витяг з протоколу засідання аудиторської палати України № 122 від 18.04.2003 р.) вказано, що

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – До методологічних принципів можна віднести

3.1. Головна мета і принципи аудиту В прийнятих стандартах аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів в якості національних стандартів аудиту (Витяг з протоколу засідання аудиторської палати України № 122 від 18.04.2003 р.) вказано, що

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 3.2. Аудиторська палата України, її повноваження

3.1. Головна мета і принципи аудиту В прийнятих стандартах аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів в якості національних стандартів аудиту (Витяг з протоколу засідання аудиторської палати України № 122 від 18.04.2003 р.) вказано, що

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 3.3. Професійні організації аудиторів: Спілка аудиторів України

Аудитори України мають право об’єднуватися в громадські організації за професійними ознаками, дотримуючись вимог Закону “Про аудиторську діяльність” та інших законів. Професійні організації аудиторів України сприяють підвищенню професійного рівня аудиторів, захищають соціальні та професійні права

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 3.4. Кадри аудиторів і їх правовий статус

Аудитори України мають право об’єднуватися в громадські організації за професійними ознаками, дотримуючись вимог Закону “Про аудиторську діяльність” та інших законів. Професійні організації аудиторів України сприяють підвищенню професійного рівня аудиторів, захищають соціальні та професійні права

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 3.5. Організація аудиторської діяльності та її форми

При організації та проведенні аудиторської діяльності аудитори можуть працювати індивідуально або в складі аудиторської фірми. При створенні фірми аудитори можуть об’єднуватися за участю в них виконавців згідно з організаційними підрозділами. В наш час, як

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 3.6. Організація управління аудитом в Україні

При організації та проведенні аудиторської діяльності аудитори можуть працювати індивідуально або в складі аудиторської фірми. При створенні фірми аудитори можуть об’єднуватися за участю в них виконавців згідно з організаційними підрозділами. В наш час, як

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 3.7. Організація аудиторських фірм

Практична діяльність в аудиті полягає у проведенні регулярних перевірок та інших аудиторських послуг. Підприємство-замовник, як правило, укладає договори з аудиторськими фірмами на проведення обов’язкового аудиту. Більш великі підприємства мають засоби на проведення тематичних перевірок.

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 3.8. Класифікація установчих документів

Суб’єкти господарювання можуть створюватися згідно з рішенням власника майна або уповноваженого ним органу. Вони також можуть створюватися за рішенням інших органів, організацій і громадян, які можуть створити нове підприємство або реорганізувати старе. Крім того,

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 3.9. Формування статутного та пайового капіталу

Для того, щоб створити суб’єкт господарювання потрібен стартовий капітал. Він створюється засновниками у формі майна або грошових коштів. Таким чином, утворюється баланс підприємства, коли в активі розміщуються засоби, а в пасиві показується їх втілена

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 3.10. Договір на проведення аудиту

На основі ст. 17 “Підстава для проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг” Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про аудиторську діяльність” від 14 вересня 2006 р. підставою для проведення аудиту та

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 3.11. Лист-зобов’язання аудитора

Аудиторська діяльність включає організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудиту) і надання інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) і пов’язаних з ними експертиз, консультацій з

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 3.12. Контроль якості аудиторської роботи

Аудиторська діяльність включає організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудиту) і надання інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) і пов’язаних з ними експертиз, консультацій з

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 3.13. Оплата аудиторської роботи

Згідно з розділом 10 Кодексу етики професійних бухгалтерів, прийнятого Аудиторською палатою України 18.04.2003 р., аудитори, які надають замовникам аудиторські послуги, беруть на себе зобов’язання, щоб ці послуги були об’єктивними і відповідали встановленим потребам. При