Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – РОЗДІЛ 4. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ, ЇХ ОБ’ЄКТИ І ВИДИ

4.1. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види

Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов’язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Аудиторські послуги у формі аудиторських перевірок (аудиту) за економічним змістом можуть бути:

O про достовірність фінансової звітності підприємства;

O про достовірність фінансової звітності об’єкта приватизації;

O про достовірність фінансової звітності і аналізу фінансового стану підприємства.

Спеціальні перевірки можуть бути:

O за результатами тематичного аудиту;

O про достовірність фінансової звітності підприємств, підготовленої згідно з іншими принципами бухгалтерського обліку;

O про достовірність окремих частин фінансової звітності підприємств;

O про достовірність звітності щодо дотримання договірних відносин;

O про достовірність звітності з узагальнення ряду фінансових питань.

Порядок проведення експертиз узгоджується з управлінським персоналом підприємства-замовника. Експертизи можуть бути призначені з різних питань господарської діяльності підприємства. Методика перевірки із залученням експерта належить до системи аудиторських доказів.

Найбільш вірогідні випадки залучення експерта пов’язані з питаннями: правильності використання оборотних і необоротних активів, правильності складання фінансової звітності, правильності формування.

Порядок проведення експертиз узгоджується з управлінським персоналом підприємства-замовника. Експертизи можуть бути призначені з різних питань господарської діяльності підприємства. Методика перевірки із залученням експерта належить до системи аудиторських доказів.

Найбільш вірогідні випадки залучення експерта пов’язані з питаннями: правильності використання оборотних і необоротних активів, правильності складання фінансової звітності, правильності формування витрат на виробництво, правильності списання матеріальних цінностей у будівництві, правильності зберігання готової продукції та ін.

У роботі аудиторської фірми чи окремого аудитора консультації займають значний обсяг. Різносторонні питання вирішуються під час консультації з питань бухгалтерського обліку: вибір форми бухгалтерського обліку, порядок заповнення бухгалтерських регістрів, складання звітності та ін. З питань складання бухгалтерської звітності можуть бути проведені окремі комплексні консультації. У деяких випадках аудиторська фірма може укладати договір з підприємством-замовником про складання звітності за визначений період.

Щоб уникнути штрафів з боку податкових інспекцій господарюючі суб’єкти укладають договори про проведення консультацій з правильності оподаткування. При наявності висновків про порядок нарахування податків і своєчасності їх сплати в бюджет підприємство-замовник після проведення перерахунків податків звільняється від штрафних санкцій.

Ефективна робота підприємств неможлива без всебічного поглибленого аналізу його виробничої і фінансово-господарської діяльності. У цьому випадку роль виконавця проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств беруть на себе аудиторські фірми. Аналіз може бути проведений з метою дослідження як оперативного, так і перспективного фінансування підприємств.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – РОЗДІЛ 4. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ, ЇХ ОБ’ЄКТИ І ВИДИ