Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 7.9.4. Методика документування аудиту доходів та фінансових результатів

При визначенні мети перевірки доходів та фінансових результатів аудитор керується необхідними завданнями більш ретельного вивчення об’єкта. У зв’язку з цим до переліку майбутніх робіт з перевірки доходів та фінансових результатів потрібно включити:

O перевірку первинних документів формування доходів та фінансових результатів;

O встановлення своєчасності записів даних первинних документів у регістри бухгалтерського обліку;

O встановлення правильності формування доходів та фінансових результатів від реалізації, інших операційних доходів, доходів від фінансових операцій, доходів від інвестиційної діяльності та інших доходів.

У програму перевірки доходів та фінансових результатів включають встановлення повноти надходження доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт (послуг), інших операційних дій.

У перелік аудиторських процедур при складанні програми формування доходів включають:

– перевірку правильності формування доходу від реалізації готової продукції, товарів, робіт (послуг), іншого операційного доходу;

– перевірку недопущення включення в доходи: суми податку на додану вартість, акцизів, суми надходжень за договором комісії, суми попередньої оплати продукції, суми авансу в рахунок оплати продукції (робіт, послуг), суми задатку під заставу;

– перевірку правильності визнання доходу при обміні продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами) та від надання послуг;

– перевірку правильності формування доходу від цільового фінансування, іншого операційного і фінансового доходу;

– перевірку правильності оцінки доходу.

При вивченні даних операцій формування доходів необхідно встановити:

O порядок виконання замовлень на продаж продукції;

O порядок формування цін на продаж продукції;

O наявність первинних документів; відомостей та книг аналітичного обліку; реєстрів документів щодо реалізації готової продукції, товарів, виробничих запасів, робіт та послуг; Журналу-ордера № 6 с.-г. та інших регістрів;

O відповідність бухгалтерських записів з відображення доходів та фінансових результатів визначеним даним фінансової звітності;

O правильність зважування продукції перед відвантаженням отримувачу та правильність оформлення документів;

O правильність визначення знижок на засміченість та якість продукції;

* правильність списання граничнодопустимих втрат при псуванні та нестачах продукції;

* правильність відображення доходу, який отримано від реалізації іноземної валюти та інших оборотних активів;

O правильність відображення доходу від реалізації необоротних активів.

У тест з питань бухгалтерського обліку доходів та фінансових результатів можна включити аналогічні питання, які наводяться в програмі перевірки. Однак в інформаційному порядку тест можна розширити та вказати в ньому додаткові питання:

– відповідність визнання та класифікації доходу Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”;

– правильність розкриття інформації про доходи у примітках до фінансової звітності;

– правильність обчислення відсотків за використання грошових коштів;

– правильність визначення роялті – платежів за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо);

– правильність визначення дивідендів – частини чистого прибутку; який розподілений між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства;

– випадки відвантаження продукції (товарів) за бартерним контрактом.

Крім програми і тесту перевірки доходів та фінансових результатів складають: Відомість перевірки співвідношення ціни реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) з ціною контракту (договору), таблиця 7.9.4.1; Відомість перевірки повноти обліку відвантаження та реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), таблиця 7.9.4.2; Відомість перевірки кількості відвантаженої продукції за даними складського обліку та документів на відвантаження продукції, таблиця 7.9.4.3; Відомість повноти відображення на рахунках орендної плати з операційної оренди, таблиця 7.9.4.4; Відомість помилок і порушень, які виявлені під час аудиту доходу і фінансових результатів, таблиця 7.9.4.5.

Наприклад, у відомості вибіркової перевірки співвідношення ціни реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) з прейскурантною ціною вказують:

O найменування продукції (товарів, робіт, послуг);

O ціна згідно з контрактом (договором);

O реквізити накладної;

O ціна згідно з накладною;

O відхилення цін згідно з накладною від цін, які вказані у контракті (договорі).

Таблиця 7.9.4.1. Відомість перевірки кількості відвантаженої продукції за даними складського обліку та документів на відвантаження продукції за……………20… р.

Аудит: організація і методика   Огійчук М. Ф.   7.9.4. Методика документування аудиту доходів та фінансових результатів

Таблиця 7.9.4.2. Відомість перевірки повноти обліку відвантаження та реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за………20… р.

Аудит: організація і методика   Огійчук М. Ф.   7.9.4. Методика документування аудиту доходів та фінансових результатів

Таблиця 7.9.4.3 Відомість перевірки кількості відвантаженої продукції за даними складського обліку та документів на відвантаження _продукції за…………20… р.

Аудит: організація і методика   Огійчук М. Ф.   7.9.4. Методика документування аудиту доходів та фінансових результатів

Таблиця 7.9.4.4. Відомість повноти відображення на рахунках орендної плати з операційної оренди

Аудит: організація і методика   Огійчук М. Ф.   7.9.4. Методика документування аудиту доходів та фінансових результатів

Таблиця 7.9.4.5 Відомість помилок і порушень, які виявлені під час аудиту доходів і фінансових результатів

Аудит: організація і методика   Огійчук М. Ф.   7.9.4. Методика документування аудиту доходів та фінансових результатів


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 7.9.4. Методика документування аудиту доходів та фінансових результатів