Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 6.3. Фактори, які впливають на достатність і обгрунтованість аудиторських доказів

Аудитор повинен бути впевнений, що при перевірці він обрав правильний перелік вибраних процедур. На висновки проведеного аудиту і підтвердження виявлених порушень може вплинути весь організаційний процес перевірки:

O правильне планування проведення аудиту;

O інформованість клієнта зі сторони виконавця;

O ділове ознайомлення з веденням бізнесу замовника;

O достатнє спостереження за організаційними та функціональними діями клієнта;

O виявлення стану бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю клієнта;

O наявність договору на проведення аудиту, який має юридичну силу;

O правильне складання листа-зобов’язання;

O правильне формулювання тексту перевірки;

O складання правильних висновків по виявленню порушень;

O ретельне ведення передбаченої документації по реєстрації порушень.

Надійність аудиторських доказів залежить від джерела їх отримання, внутрішнього чи зовнішнього, а також від їх характеру. За характером існують докази:

– візуальні;

– документальні;

– усні.

Також обгрунтованість аудиторських доказів залежить від конкретних обставин. Надійність аудиторських доказів залежить від наступних факторів:

O аудиторські докази із зовнішніх джерел (наприклад, підтвердження одержані від третьої особи) більш надійні, ніж ті, що отримані з внутрішніх джерел;

O аудиторські докази одержані з внутрішніх джерел інформації підприємства, яке перевіряється, надійніші в разі наявності ефективних систем обліку та внутрішнього контролю;

O аудиторські докази, одержані безпосередньо аудитором від результатів проведених тестів, надійніші, ніж ті, що одержані від працівників підприємства;

O аудиторські докази у формі документів чи письмових подань надійніші, ніж усні подання.

Якщо аудиторські докази отримані із різних джерел, то вони є найбільш переконливими.

6.4. Аналітичні процедури виявлення обману та помилок

При виявленні обману та помилок аудитор може застосовувати (при перевірці) різноманітні процедури. Це в першу чергу залежить від тематики перевірки.

При перевірці стану необоротних активів перевіряють:

O стан об’єкта;

O відповідність вартості об’єкта;

O порядок дооцінки та уцінки об’єкта;

O порядок нарахування амортизації;

O правильність списання об’єкта з балансу;

O законність обліку об’єкта в даній ситуації.

Аналогічно перевіряється і група запасів. Для дослідження стану обліку по даним групам можна застосовувати і інші процедури:

– візуальний огляд об’єкта;

– виявлення наявності записів по рахунку, на якому обліковується об’єкт;

– своєчасність оцінки (уцінки) об’єкта;

– правильність застосування методів нарахування амортизації;

– виявлення можливого переміщення об’єкта з однієї облікової групи в іншу.

При виявленні записів “червоним сторно” установлюють причину їх виникнення. Іноді такі записи можуть виникати, коли передчасно оприбутковується приріст (при його відсутності) по групі тварин.

В такому випадку ретельно перевіряють відомості зважування, а також встановлюють наявність тварин.

При перевірці стану дебіторської заборгованості встановлюють:

* час виникнення заборгованості;

– реальність суми;

* приналежність заборгованості;

O можливість пред’явлення претензій та позовних заяв.

Для цілей контролю активів можуть застосовуватися методи перевірки:

– порівняння;

– зустрічна перевірка;

– взаємна перевірка;

– математичне моделювання;

– нормативна перевірка.

При перевірці операцій пов’язаних з пасивними рахунками також застосовують аналогічну методику.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 6.3. Фактори, які впливають на достатність і обгрунтованість аудиторських доказів