Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 4.2.1. Завдання з огляду фінансових звітів

4.2.1. Завдання з огляду фінансових звітів

Перед проведенням перевірки фінансової звітності аудитору (виконавцю з боку керівних робітників) може бути дана консультація з більш детальної перевірки документації. При цьому потрібно, щоб аудитор звернув увагу на всі облікові і виробничі факти в плані правильності складання фінансової звітності. Крім того, враховується дотримання аудитором Кодексу етики професійних бухгалтерів. При цьому до етичних принципів аудитора відносять: незалежність, чесність, об’єктивність, професійну компетентність і незалежну ретельність, конфіденційність, професійну поведінку, технічні стандарти.

Для перегляду фінансової звітності аудитор повинен отримати відповідні додаткові докази і шляхом застосування аналітичних процедур скласти аудиторський висновок.

Для того, щоб робота аудитора була більш ефективною, аудитор повинен детально провести підготовчі роботи, скласти лист-зобов’язання, договір, провести планування щодо проведення аудиту, скласти всю іншу документацію, передбачити необхідні процедури й докази.

Так, наприклад, у лист-зобов’язання необхідно включити питання:

O відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти;

O обсяг огляду;

O необмежений доступ до будь-яких облікових записів, документів та іншої інформації, необхідної у зв’язку з проведенням огляду.

Щоб використані процедури позитивно вплинули на складання аудиторського висновку, вони повинні включати:

O запити стосовно принципів і практики бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання;

O запити стосовно відображення в обліку, класифікації й підсумовування операцій, збору інформації для розкриття у фінансових звітах і підготовці фінансових звітів;

O запити стосовно всіх суттєвих тверджень у фінансових звітах;

– порівняння фінансових звітів зі звітами за попередні періоди і

З очікуваними результатами тощо. Аудиторський висновок за кінцевими результатами повинен:

O відображати факти про достовірність звітності;

O містити факти, що впливають на результати перевірки.

4.2.2. Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації

У процесі підготовки до проведення аудиторської перевірки аудитор погоджує із суб’єктом господарювання окремі процедури, які він буде використовувати в процесі вивчення фінансової звітності. Крім того, результати перевірки повинні бути зазначені у Звіті про фактичні результати.

При цьому користувачі звіту самі оцінюють процедури та результати, наведені аудитором у звіті, і на підставі роботи аудитора роблять власні висновки. У своїй роботі аудитор повинен дотримуватися Кодексу етики професійних бухгалтерів.

До етичних принципів аудитора взагалі можна віднести: моральне становлення аудитора та його кваліфікаційну підготовку.

Аудитор повинен бути впевнений у тому, що замовники чітко розуміють погоджені процедури та умови завдання. До питань погодження із замовниками в порядку проведення аудиту можна віднести:

O характер завдання;

O установлення мети завдання;

O визначення фінансової інформації, до якої застосовуватимуться погоджені процедури;

O характер, термін та обсяг конкретних процедур, які слід застосувати;

O передбачувану форму Звіту про фактичні результати;

O обмеження щодо розповсюдження Звіту про фактичні результати.

Для того, щоб порядок використання процедур мав офіційний порядок, аудитор повинен скласти лист-зобов’язання, у який включають такі питання:

O перелік процедур, що будуть виконані за погодженням сторін;

O твердження про те, що розповсюдження висновку щодо фактичних даних має бути обмежене сторонами, якими було погоджено виконання процедур.

Крім того, аудитор повинен скласти план роботи для ефективного виконання завдання, а також записати питання, які є важливими в контексті надання доказів для обгрунтування висновку.

Усі процедури та докази, які аудитор погоджує із замовником, повинні застосовуватися. Такі процедури можуть охоплювати:

O запит та аналіз;

O перерахунок, порівняння та інші перевірки точності записів;

O спостереження;

O перевірки, одержання підтверджень.

Після проведення перевірки аудитор складає звіт в установленому нормативом 920 “Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації” порядку.

4.2.3. Завдання з підготовки фінансової інформації

Підготовка фінансової інформації для класифікації та узагальнення здійснюється бухгалтерами-аудиторами згідно із стандартом аудиту та етики 930 “Завдання з підготовки фінансової інформації”. Під час проведення підготовки інформації бухгалтери повинні використовувати не аудиторський, а бухгалтерський досвід. Це дуже важливо, оскільки користувачі підготовленої фінансової інформації одержують певну користь від залучення бухгалтера, оскільки послуги надаються з професійною компетентністю та сумлінністю.

Під час підготовки інформації бухгалтер повинен дотримуватися Кодексу етики професійних бухгалтерів. Етичними принципами професійного бухгалтера є:

O чесність;

O об’єктивність;

O професійна компетентність;

* конфіденційність;

O професійні стандарти.

Щоб бухгалтер був впевнений у тому, що між ним та замовником досягнуто розуміння, він повинен звернути увагу на такі питання, які охоплюють:

* характер завдання;

O повноту інформації;

O характер інформації, яку надасть замовник;

* відповідальність замовника за точність та повноту інформації;

* порядок використання інформації.

Для повноти зв’язку інформації та її якості необхідно скласти лист-зобов’язання, де потрібно передбачити всі вимоги і відповідальність під час підготовки інформації замовником. З цією метою бухгалтер повинен планувати свою роботу так, щоб забезпечити ефективне виконання завдання. Він повинен записати питання, важливі для забезпечення доказів того, що завдання було виконано відповідно до стандарту 930. Крім того, він повинен одержати загальні знання про бізнес та діяльність суб’єкта господарювання, ознайомитися зі станом обліку тощо.

Якщо бухгалтер виявляє, що дана йому інформація недостовірна, він повинен розглянути питання про виконання таких процедур:

* здійснення запитів управлінському персоналу з метою оцінки достовірності й повноти наданої інформації;

O оцінка внутрішнього контролю;

* перевірка будь-яких питань;

* перевірка будь-яких пояснень.

У зв’язку з цим управлінський персонал, якщо він надав неправильну звітність, повинен нести за це відповідальність. Звіт з підготовки фінансової інформації складається у відповідності зі стандартом аудиту та етики 930.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 4.2.1. Завдання з огляду фінансових звітів