Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.9. Етика аудитора

Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів в якості Національних стандартів аудиту прийняти рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122. Одночасно із цим рішенням був затверджений Кодекс етики професійних бухгалтерів.

Він розроблений на основі діючого Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів (прийнятим МФБ).

Справжній Кодекс професійної етики України запровадив правила надання аудиторських послуг та фундаментальні принципи етики, яких має дотримуватися аудитор. В ім’я досягнення мети, що стоїть перед аудитором, він зобов’язаний дотримуватися наступних фундаментальних засад етики:

Чесність

Аудитор має бути чесним при виконанні своїх професійних обов’язків.

Об’єктивність

Аудитор повинен бути справедливим і не допускати, щоб заборони, упередженість та інші чинники впливали на його об’єктивність.

Аудитор зобов’язаний надавати послуги з належним рівнем турботи про клієнта, компетентно і старанно, постійно підтримувати фахові знання. Необхідно мати такий рівень професійних знань, щоб не викликати ніяких сумнівів у клієнта в тому, що він одержав компетентні професійні послуги з врахуванням останніх змін в законодавстві, аудиторській практиці та техніці надання аудиторських послуг.

Аудитор може робити широкий спектр аудиторських та бухгалтерських послуг, при цьому він завжди зобов’язаний демонструвати свою об’єктивність, професіоналізм і неупередженість суджень.

Конфіденційність

Аудитор не має права без згоди клієнта розголошувати або розкривати інформацію, отриману ним у ході надання професійних послуг, а також використовувати її у своїх цілях.

Професійна поведінка

Аудитор повинен діяти так, щоб це відповідало добрій репутації професії, повинен утримуватися від будь-якої поведінки, яка могла б дискредитувати професію. Аудитори зобов’язані виконувати з належною турботою й увагою інструкції та вказівки клієнта або роботодавця (внутрішній аудитор) в тій мірі, у якій вони не суперечать вимогам чесності, об’єктивності та незалежності.

Аудитор має надавати послуги згідно з прийнятими Аудиторською палатою України нормативами, а також дотримуватись вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”.

Аудитори повинні бути завжди вільними від будь-якої зацікавленості, несумісної з чесні, об’єктивні та незалежні.

Технічні стандарти

Аудитор повинен надавати професійні послуги згідно з відповідальними технічними і професійними стандартами.

1.10. Міжнародний досвід з організації аудиту

Оскільки аудит сформувався вперше у Великобританії, а потім у Франції та США, Європа та Америка мають багатовіковий досвід з організації і проведення аудиту. В країнах Європи та Америки створена міцна міжнародна правова основа аудиту, розроблені наукові форми його організації, накопичений досвід методичної роботи.

Бухгалтери і аудитори в усіх країнах дотримуються принципів бухгалтерського обліку і аудиту, стандартів – GAAP (General 1у Acceptee Accounting Principles).

У США стандарти по бухгалтерському обліку затверджує незалежна рада – FASB (Financial Accounting Standards Board).

Для проведення аудиторської перевірки використовують стандарти аудиту – GAAS (General ly Acceptee Auditing Standards).

В обов’язки Ради по стандартах аудиту – AJCPA входить підготовка стандартів.

Аудитори західних країн і США можуть працювати як індивідуально так і об’єднуватися у фірми.

До найбільших аудиторських фірм можна віднести:

O Coopers and Lybrand (Куперс і Лайбранед) – англо-американська;

O Deloitte and Touch (Дилайт і Туш) – американо-японська;

O Artur Andersen (Артур Андерсен) – американська;

O Emst and Young (Ернст і Янг) – шотландська.

Дані фірми мають офіси у різних країнах і усі вони є членами Інституту присяжних бухгалтерів. Вони надають послуги та проводять аудит для більшості клієнтів, а також виконують аудиторські роботи і в Україні. Крім того діють і малі фірми.

Організаційну та методичну роботу з аудиту в зарубіжних країнах веде Міжнародний комітет з аудиторської практики. Таку діяльність він організує через свої комітети: комітет з аудиторської практики, комітет з навчання, комітет з етики, комітет з фінансового обліку і управлінського обліку, комітет із планування, комітет із суспільного сектора й інші.

На розвиток аудиту у США вплинув Американський інститут присяжних бухгалтерів (AJCPA). Він виконує такі обов’язки:

O встановлює професійні вимоги для присяжних бухгалтерів;

O проводить дослідження і публікації матеріалів на теми з бухгалтерського обліку і аудиту;

O проводить консультаційні послуги для адміністрації та області оподаткування.

Розвитку аудиту у США сприяли також Комісія з цінних паперів і біржових операцій, Головна служба обліку, Американська асоціація бухгалтерів, Національна асоціація бухгалтерів, Інститут фінансових працівників, Асоціація бухгалтерів державних установ, Асоціація фахівців з комп’ютерного аудиту та інші.

У Великобританії є такі організації, що поєднують присяжних бухгалтерів:

O Інститут присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу;

O Суспільна організація дипломованих бухгалтерів-аналітиків;

O Інститут присяжних бухгалтерів Шотландії;

O Суспільний інститут національних фінансів і бухгалтерського обліку;

O Інститут присяжних бухгалтерів Ірландії.

У 1941 році у США була створена професійна організація внутрішніх аудиторів – Інститут внутрішніх аудиторів. Основною діяльністю Інституту є:

O загальні професійні знання внутрішніх аудиторів;

O програми професійного розвитку та сертифікації;

O професійні норми та економічний кодекс.

Головна задача Інституту – координація та регулювання діяльності внутрішніх аудиторів та розроблення їхньої професійної практики.

Інститут об’єднує значну більшість членів. Також такі національні інститути є в КНР, Японії, Великобританії, Північній Ірландії, Австралії, Малайзії, Новій Зеландії, Південній Африці.

Порядок організації проведення аудиту у різних країнах має деякі особливості. Так, у Франції питання з організації проведення аудиту регулює Міністерство юстиції. Основним законодавчим актом з порядку проведення аудиту є закон “Про промислово-торгівельні компанії”, який був прийнятий у 1966 році. Аудит проводиться, якщо розмір статутного капіталу компанії перевищує 500000 франків, або вона зареєстрована на фондовій біржі.

Аудит також є обов’язковим для:

O фінансових організацій;

O інвестиційних фондів;

O страхових компаній;

O сільськогосподарських кооперативів;

O спортивних організацій.

У Німеччині зобов’язані проводити щорічний аудит усі компанії з обмеженою відповідальністю, а також всі інші середні та великі компанії.

У Великобританії законодавчим документом, який регулює аудит є Акт про компанії 1985 року. Аудитом повинні охоплюватися усі компанії без винятку.

У США аудит виконується у державних і недержавних підприємствах такими аудиторами: головної служби обліку, податковими інспекторами, присяжними бухгалтерами, внутрішньогосподарськими аудиторами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 1.9. Етика аудитора