Аудит – Немченко В. В. – 5.2.4. Перевірка виконання пропозицій за результатами аудиту

Перевірка в порядку контролю проводиться з метою:

1) сприяння виконанню пропозицій Рахункової палати, стимулювання усунення виявлених недоліків, підвищення дієвості звітів про результати перевірок;

2) сприяння Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, іншим державним органам у розгляді та вжитті заходів, які забезпечують підвищення ефективності використання державних фінансових ресурсів;

3) визначення ефективності контрольної діяльності Рахункової палати;

4) аналізу повноти та ефективності впливу пропозицій Рахункової палати на роботу об’єкта перевірки.

У ході цієї перевірки увага зосереджується на усунення об’єктом перевірки виявлених раніше недоліків.

Перевірка в порядку контролю проводиться, зокрема, в таких формах:

1) отримання поточної інформації про хід виконання об’єктами перевірки рекомендацій, направлених їм за результатами перевірки;

2) проведення спеціальної перевірки результатів виконання рекомендацій, яка здійснюється на основі отриманих від об’єкта перевірки відповідних документів, а також шляхом перевірки окремих рекомендацій безпосередньо на об’єкті перевірки. Такі контрольні перевірки проводяться не раніше, ніж через шість місяців, та не пізніше, ніж через рік після направлення рекомендацій;

3) проведення на об’єкті перевірки повторної перевірки за повною програмою. Основою такої перевірки є перевірка рекомендацій та вивчення усієї діяльності об’єкта перевірки в період, який пройшов від дня попередньої перевірки. Такі контрольні перевірки проводяться, як правило, коли предметом попередньої перевірки були суспільно-значущі, резонансні сфери використання державних фінансових ресурсів з високим ступенем ризику. їх періодичність повинна складати не більше одного разу на два роки.

Оцінка результатів заходів, вжитих об’єктами перевірок, відповідно до рекомендацій Рахункової палати за результатами перевірок, може мати якісні характеристики, або ж вимірюватися кількісними показниками підвищення ефективності використання державних коштів, які, за своєю сутністю, є ефектом від проведеної перевірки.

Такий ефект може полягати в підвищенні результативності та економності використання державних фінансових ресурсів, поліпшенні якості роботи державних органів, удосконаленні управління бюджетними коштами тощо.

За результатами перевірки в порядку контролю з виходом на об’єкт складається акт та Звіт за загальними правилами їх складання, визначеними стандартом Рахункової палати

Об’єкти перевірки повинні бути ознайомлені з результатами перевірки в порядку контролю та мати можливість зробити свої зауваження у письмовому вигляді.

Звіт за результатами перевірки в порядку контролю, як правило, розглядається Колегією Рахункової палати.

8. Планування і розробка програми аудиту ефективності використання державних коштів.

9. Які питання досліджуються при попередньому вивченні об’єкта аудиту ефективності використання державних коштів?

10. Структура програма перевірки.

11. Критерії оцінки ефективності використання державних коштів.

12. Елементи ефективності, як економічної категорії.

13. Методи збирання аудиторських доказів.

14. Типи аналізу аудиторських доказів.

15. Методи застосування вибірки при дослідженні об’єкта аудиту ефективності використання державних коштів.

16. Структура та форма акту аудиторської перевірки ефективності використання державних коштів. Етапи підготовки акту.

17. Порядок розгляду акту аудиторської перевірки ефективності використання державних коштів.

18. Перевірка стану об’єкту контролю за рекомендаціями Рахункової палати як засіб оцінки дієвості аудиту ефективності використання державних коштів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Немченко В. В. – 5.2.4. Перевірка виконання пропозицій за результатами аудиту