Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи – Маруненко І. М. – 1.1. Оболонки спинного мозку

1. Будова спинного мозку

Спинний мозок (medulla spinalis) – це частина центральної нервової системи, що розміщена в каналі хребта, має вигляд тяжа, довжина якого у дорослої людини приблизно 45 см. Верхній кінець спинного мозку, який лежить на межі між атлантом, переходить у довгастий мозок, а нижча, на рівні 1 і 2 поперекових хребців, звужується і переходить у кінцеву нитку. Спинний мозок розділений двома борознами (передньою і задньою) на праву і ліву половини (рис. 30)

Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи   Маруненко І. М.   1.1. Оболонки спинного мозку

Рис. 30. Будова спинного мозку (за Дорлінг Кіндерслі, 2003)

1.1. Оболонки спинного мозку

Спинний мозок оточений трьома оболонками: твердою, павутинною і м’якою (рис. 31). Зовнішня Тверда оболонка (dura mater spinalis), утворена щільною сполучною тканиною, в деяких місцях зростається з кістками хребта. У межах міжхребцевих отворів тверда оболонка вкриває спинномозкові корінці, вузли та нерви. Тверда оболонка внизу оточує “кінський хвіст” і разом з кінцевою ниткою приростає до окістя куприка. Від твердої оболонки відходять сполучнотканинні волокна (2223 пари), які утворюють зубчасті зв’язки, між м’якою й твердою оболонками, зміцнюючи спинний мозок. Між павутинною й твердою оболонками утворюється Субдуральний простір, Заповнений спинномозковою рідиною. Простір між твердою оболонкою й окістям хребетного стовпа називається Епідуральним. У ньому містяться жирова клітковина й венозні сплетення.

Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи   Маруненко І. М.   1.1. Оболонки спинного мозку

Рис. 31. Оболонки спинного мозку (за Козловим В. І., Цехмістренко Т. А., 1977):

1 – тіло хребця; 2, 8 – тверда оболонка; 3, 16 – павутинна оболонка; 4 – черевний (передній) корінець спинномозкового нерва; 5 – спинний (задній) корінець спинномозкового нерва; 6 – спинномозковий нерв; 7 – розтин через корінець дуги хребця; 9 – верхній суглобовий відросток; 10 – хребцеве венозне сплетення; 11 – дуга хребця; 12 – остистий відросток; 13 – поперечний відросток; 14 – жовта зв’язка; 15 – спинномозковий вузол; 17 – м’яка оболонка; 18 – задні спинномозкові артерії; 19 – спинний мозок.

Павутинна оболонка (arachnoidea mater spinalis) Лежить під твердою – це тонка, щільна пластинка, бідна на нерви і судини. В тих місцях, де павутинна оболонка перекидається між звивинами мозку, утворюються особливі пустоти – цистерни, в яких накопичується спинномозкова рідина. Найбільші з них – цистерна бокової ямки великого мозку, міжніжкова цистерна, мозочково-мозкова цистерна тощо.

Під павутинною оболонкою лежить М’яка оболонка (pia mater spinalis), Яка щільно прилягає до поверхні мозку і заходить у всі заглибини на його поверхні. Вона утворена пухкою сполучною тканиною, містить багато кровоносних судин.

Між м’якою і павутинною оболонками утворюється надпавутинний простір, заповнений рідиною, яка відіграє роль лімфи.

Від бокових поверхонь спинного мозку відходять зубчасті зв’язки, утворені відростками м’якої оболонки.

Вони прикріплюються до твердої мозкової оболонки, підтримують і фіксують занурений у спинномозковій рідині спинний мозок. Завдяки цьому значно зменшується вплив поштовхів і потрясінь, які зазнає тіло при різних рухах, на спинний мозок. Судинні сплетіння продукують спинномозкову рідину, яка циркулює у шлуночках мозку і в підпавутинному просторі головного і спинного мозку.

Кровопостачання головного мозку здійснюється гілками лівої і правої внутрішніх сонних артерій і гілками артерій хребта.

Кровопостачання спинного мозку здійснюється через передню і задню спинномозкові артерії, які є гілками артерій хребта.

1.2. Лікворна система мозку

Спинний мозок (як і головний мозок) усередині кісткових порожнин омивається спинномозковою рідиною (лікворна система мозку) – ліквором. Мозок ніби плаває в цій рідині, яка захищає його від механічних дій, забезпечує постійний внутрішньочерепний тиск, бере участь у транспортуванні поживних речовин із крові до тканин мозку.

Циркуляція спинномозкової рідини відбувається по шлуночках головного мозку завдяки зв’язку між ними в субарахноїдальному просторі, а в дітей по центральному каналу спинного мозку; у дорослих цей канал місцями заростає.

Із бокових шлуночків спинномозкова рідина потрапляє через отвір Монро у третій шлуночок, а потім через водопровід мозку в четвертий. Із нього спинномозкова рідина переходить через отвори Мажанді і Люшка у підпавутинний простір.

Відтік спинномозкової рідини у венозні синуси відбувається через грануляції павутинної оболонки.

Між нейронами і кров’ю в головному і спинному мозку існує бар’єр, який називається Гематоенцефалітичний І який забезпечує вибіркове надходження поживних речовин із крові до нервових клітин. Цей бар’єр виконує захисну функцію, оскільки забезпечує сталість фізикохімічних властивостей спинномозкової рідини, що досить важливо для нормального функціонування тканини мозку. Основними клітинними структурами, регулюючими її склад, є ендотеліапьні клітини капілярів і їх базальна мембрана, а також епітеліальні клітини судинних сплетінь мозку. Вважають, що астроцити, які беруть участь у забезпеченні нейронів поживними речовинами, також входять до складу гематоенцефалітичного бар’єра.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи – Маруненко І. М. – 1.1. Оболонки спинного мозку