Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – ВСТУП

Соціально-біологічна та педагогічна ефективність виховання і навчання дітей, забезпечення їх нормального фізичного розвитку, формування соматичного і психічного здоров’я безпосередньо залежить від того, в якій мірі враховуються анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму. Саме знання найважливіших періодів

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Частина І. ОСОБЛИВОСТІ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ОРГАНІЗМУ

Соціально-біологічна та педагогічна ефективність виховання і навчання дітей, забезпечення їх нормального фізичного розвитку, формування соматичного і психічного здоров’я безпосередньо залежить від того, в якій мірі враховуються анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму. Саме знання найважливіших періодів

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 1. Загальні закономірності росту та розвитку дітей

Соціально-біологічна та педагогічна ефективність виховання і навчання дітей, забезпечення їх нормального фізичного розвитку, формування соматичного і психічного здоров’я безпосередньо залежить від того, в якій мірі враховуються анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму. Саме знання найважливіших періодів

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 2. Надійність біологічних систем” як загальний закон індивідуального розвитку. Природа спадковості

Відомо, що в основі як філогенетичного (видового) так і онтогенетичного (індивідуального) розвитку лежать три якості: обмін речовин, енергії та інформації, відтворювання (розмноження) і надійність біологічних систем. Обмін речовин є найважливішою властивістю живої матерії: поки

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 3. Акселерація і ретардація розвитку

Проблема акселерації, або прискореного розвитку, є дуже актуальною для сучасних науковців, педагогів та соціологів. Це явище було зафіксоване та спостерігається на протязі останніх 100 років і має місце майже серед усіх народів земної кулі.

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 4. Будова, функціональний стан та розвиток основних систем організму дітей

В цьому розділі розглянуто вікові особливості анатомії та функціонального стану систем організму дітей, в тому числі тих, які найбільш задіяні в процесі фізичного виховання. Фізичне виховання має за мету стимулювати, прискорювати та вдосконалювати природний

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 4.1. Розвиток нервової системи у дітей і підлітків

В цьому розділі розглянуто вікові особливості анатомії та функціонального стану систем організму дітей, в тому числі тих, які найбільш задіяні в процесі фізичного виховання. Фізичне виховання має за мету стимулювати, прискорювати та вдосконалювати природний

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 4.2. Вікові особливості органів чуття

Одними із елементів периферійної частини нервової системи є органи чуття, або сенсорна система (від лат. sensus – сприйняття, відчуття). У загальному вигляді сенсорна система забезпечує сприймання, передачу та перероблення інформації про явища навколишнього середовища,

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Зоровий аналізатор

Зоровий аналізатор є найважливішим серед інших, бо дає людині понад 80 % всієї інформації про оточуюче середовище. Зорова сенсорна система складається з трьох частин (рис. 9): – периферичної, що представлена рецепторним апаратом сітківки ока

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Слухова сенсорна система

Слух є органом чуття людини, що здатний сприймати і розрізняти звукові хвилі, які складаються з почергових ущільнень і розріджень повітря з частотою від 16 до 20000 Гц. Частота в 1 Гц (герц) дорівнює 1

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Вестибулярний аналізатор або орган рівноваги

Вестибулярний аналізатор або орган рівноваги забезпечує відчуття положення і переміщення людського тіла чи його частин в просторі, а також обумовлює орієнтацію і підтримку пози при всіх можливих Рис. 17. Будова і розташування лабіринту та

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – М’язово-суглобове чуття

М’язово-суглобове чуття (руховий, або пропріоцептивний аналізатор). Цей аналізатор має вирішальне значення у визначенні положення тіла та його частин у просторі, а також у забезпеченні тонкої координації рухів. Рецептори м’язово-суглобового чуття містяться в м’язах, сухожилках

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Органи чуття внутрішніх органів

Встановлено, що у всіх внутрішніх органах (легенях, серці, судинах, печінці, селезінці, органах травлення та інших) є спеціальні рецептори, що мають назву інтерорецептори і які здатні сприймати зміни в діяльності цих органів та у внутрішньому

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Нюховий аналізатор

Нюх у людини розвинений краще, ніж смак, він дає змогу розрізняти більше як 10000 відчуттів запахів. Нюхові рецептори розміщені в слизовій оболонці порожнини носа (в верхній і частково середній носових раковинах) і здатні сприймати

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Органи чуття шкіри

Нюх у людини розвинений краще, ніж смак, він дає змогу розрізняти більше як 10000 відчуттів запахів. Нюхові рецептори розміщені в слизовій оболонці порожнини носа (в верхній і частково середній носових раковинах) і здатні сприймати

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 4.3. Розвиток вищої нервової діяльності (ВНД)

З морфологічним дозріванням ЦНС відбувається і розвиток вищої нервової діяльності (ВНД) дитини. Найбільш інтенсивно ці процеси відбуваються у немовлят, а також у періоди першого та другого дитинства. У дітей на сам перед розвивається перша

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 4.4. Розвиток інтегративної діяльності нервової системи

Слід зазначити, що в реальному житті, умовні та більшість безумовних рефлексів включаються у складну цілісну діяльність Мозку – інтегративну діяльність, що базується на корково-підкоркових процесах. В кінцевому підсумку, саме це забезпечує пристосувальний характер поведінки

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 4.5. Вікові особливості ендокринної системи та статевого дозрівання

Ендокринна система організму людини представлена залозами внутрішньої секреції, що виробляють певні сполуки (гормони) і виділяють їх безпосередньо (без протоків, що виводять) у кров. У цьому ендокринні залози відрізняються від інших (екзокринних) залоз, які продукт

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Розвиток статевої функції у дітей

Період життя дітей, коли відбувається їх прискорений статевий розвиток і досягнення статевої зрілості називається періодом статевого дозрівання, який припадає в основному на підлітковий вік. Статеве дозрівання дівчаток звично випереджає статеве дозрівання хлопчиків, а також

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 4.6. Розвиток опорно-рухового апарату дітей

Опорно – руховий апарат складається із скелету (кісток), м’язів, зв’язок та суглобів. Ці структури утворюють порожнини для внутрішніх органів, захищають внутрішні органи, а також забезпечують рухові акти. Скелет (рис, 24) утворює структурну основу тіла,

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 4.7. Будова та функції органів травлення

Травленням вважається процес фізичної (подрібнення, протирання, розчинення) та хімічної обробки їжі з метою перетворення її у прості та розчинні сполуки, які можуть всмоктуватися, переноситися кров’ю та засвоюватись організмом. Найбільш важливим етапом цього процесу є

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 4.8. Вікові особливості обміну речовин та енергії. Режим раціонального харчування дітей

Як відомо, обмін речовин та енергії є основою життєдіяльності всіх живих істот. В більшості органів і тканин організму людини постійно відмирають і народжуються нові клітини, синтезуються і руйнуються окремі клітинні елементи та хімічні сполуки.

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Обмін білків

Як відомо, білковий обмін координує, регулює та інтегрує більшість хімічних перетворень в організмі. Саме з станом білків пов’язане виникнення та розповсюдження збудження, скорочення м’язів, транспорт кисню, властивості крові, імунний захист, передача спадкової інформації та

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Обмін жирів

Жири, що потрапляють в організм з їжею, в процесі перетравлення в тонкій кишці розщеплюються на гліцерин та жирні кислоти, які переважно всмоктуються з кишок в лімфу і частково у кров. В організмі з цих

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Обмін вуглеводів

Жири, що потрапляють в організм з їжею, в процесі перетравлення в тонкій кишці розщеплюються на гліцерин та жирні кислоти, які переважно всмоктуються з кишок в лімфу і частково у кров. В організмі з цих

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Водно-сольовий обмін

В організмі людини чистої води нема, але є три види організменної води: – вільна вода, тобто це вода поза – та внутрішньоклітинних рідин, як розчинник органічних та неорганічних речовин; – зв’язана вода, або така,

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Обмін мінералі них речовин

В організмі людини чистої води нема, але є три види організменної води: – вільна вода, тобто це вода поза – та внутрішньоклітинних рідин, як розчинник органічних та неорганічних речовин; – зв’язана вода, або така,

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Значення вітамінів

Вітаміни – це органічні сполуки, які край необхідні для нормального функціонування організму, так як входять до складу багатьох ферментів і гормонів, стимулюють захисні сили організму, його ріст, диференціацію та формоутворення. Більшість вітамінів не утворюються

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Обмін енергії

Обмін енергії між організмом і навколишнім середовищем здійснюється за законами термодинаміки. Організм всередині себе постійно створює негентропію (тобто підтримує структурність елементів, які розпадаючись здатні виділяти енергію). Для цього перш за все використовується енергія, що

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Режим раціонального харчування дітей

Нормальна життєдіяльність організму можлива лише тоді, коли всі витрати пластичних матеріалів та енергії, наприклад, за добу, будуть компенсовані речовинами, що потрапляють з їжею за цей же період. Якщо ці умови не виконуються і їжа

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 4.9. Вікові особливості серцево – судинної системи та Імунного захисту організму

Усі системи людського організму можуть існувати і нормально функціонувати тільки при певних умовах, які в живому організмі підтримуються діяльністю багатьох систем, призначених забезпечувати сталість внутрішнього середовища, тобто його гомеостаз. Гомеостаз підтримують системи дихання, кровообігу,

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 4.10. Вікові особливості системи дихання

Дихання – необхідний фізіологічний процес постійного обміну газами між організмом і зовнішнім середовищем. В результаті дихання в організм потрапляє кисень, який використовується кожною клітиною організму в реакціях окислення, що є основою обміну речовий та

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 4.11. Вікові особливості системи виділення

Органи виділення відіграють важливу роль у збереженні сталості внутрішнього середовища організму за рахунок виведення зайвих продуктів розпаду, надлишків води та солей. В здійсненні цієї функції приймають участь легені, органи системи травлення (печінка, кишки), шкіра,

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Частина II. ГІГІЄНА ТА ФІЗІОЛОГІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

5. Фізіологічні вимоги до фізичного виховання дітей 5.1. Критерії оцінки фізичного розвитку та стану здоров’я дітей Хід та результати фізичного і розумового розвитку кожної дитини безпосередньо впливають на стан їх здоров’я і навпаки: став

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 5. Фізіологічні вимоги до фізичного виховання дітей

5. Фізіологічні вимоги до фізичного виховання дітей 5.1. Критерії оцінки фізичного розвитку та стану здоров’я дітей Хід та результати фізичного і розумового розвитку кожної дитини безпосередньо впливають на стан їх здоров’я і навпаки: став

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 5.1. Критерії оцінки фізичного розвитку та стану здоров’я дітей

5. Фізіологічні вимоги до фізичного виховання дітей 5.1. Критерії оцінки фізичного розвитку та стану здоров’я дітей Хід та результати фізичного і розумового розвитку кожної дитини безпосередньо впливають на стан їх здоров’я і навпаки: став

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 5.2. Особливості реакцій організму дітей на фізичне навантаження

Зична активність забезпечується перш за все роботою м’язів. В свою чергу м’язова діяльність потребує активізації багатьох функціональних систем організму, особливо дихальної та серцево-судинної систем. Значно прискорюються також, процеси обміну речовин, процеси виділення, особливо потовиділення.

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 5.3. Фізіолого-гігієнічні рекомендації по розвитку рухових здібностей у дітей

У новонародженої дитини відсутні координовані рухи, вона не може сидіти, стояти виконувати послідовні рухові дії. У наступні періоди життя рухові здібності дітей формуються шляхом створення відповідних умовних рефлексів за механізмом виникнення тимчасових нейронних зв’язків

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 5.4. Загальні гігієнічні вимоги до фізичного виховання дітей

Фізичне виховання має дві задачі: оздоровчу і виховну. Кінцева мета фізичного виховання полягає у сприянні фізичному розвитку дітей і підлітків, в укріпленні їх здоров’я і в підготовці до трудової діяльності. Усі засоби фізичного виховання

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 5.5. Шляхи оздоровлення дітей та критерії оцінки рівня їх фізичної підготовленості

Окремі вікові періоди у житті людини характеризуються специфічними особливостями функціонального стану організму, різною здатністю до фізичної і розумової діяльності, специфікою рухової активності, поведінки та ін. Переходи від одного вікового періоду до іншого слід вважати

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – Частина III. ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

6. Загальні основи теорії фізичного виховання дошкільнят та школярів Сучасна теорія і методика фізичного виховання активно розвивається за допомогою як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів. Насамперед вдосконалюється зміст навчального матеріалу, поглиблюються методи навчання, форми

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 6. Загальні основи теорії фізичного виховання дошкільнят та школярів

6. Загальні основи теорії фізичного виховання дошкільнят та школярів Сучасна теорія і методика фізичного виховання активно розвивається за допомогою як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів. Насамперед вдосконалюється зміст навчального матеріалу, поглиблюються методи навчання, форми

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 6.1. Основні поняття фізичного виховання. Система фізичного виховання

6. Загальні основи теорії фізичного виховання дошкільнят та школярів Сучасна теорія і методика фізичного виховання активно розвивається за допомогою як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів. Насамперед вдосконалюється зміст навчального матеріалу, поглиблюються методи навчання, форми

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 6.2. Фізичне виховання як елемент суспільного життя

Фізичне виховання є педагогічним процесом, спрямованим на формування здорового, фізично досконалого, соціально активного і морально стійкого підростаючого покоління. Фізичне виховання вирішує задачі зміцнення здоров’я, всебічного розвитку фізичних і духовних сил, підвищення працездатності, подовження творчого

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 6.3. Рухова активність – необхідна умова розвитку дитячого організму

Фізичне виховання є педагогічним процесом, спрямованим на формування здорового, фізично досконалого, соціально активного і морально стійкого підростаючого покоління. Фізичне виховання вирішує задачі зміцнення здоров’я, всебічного розвитку фізичних і духовних сил, підвищення працездатності, подовження творчого

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 6.4. Мета, завдання, засоби та принципи фізичного виховання

Мета фізичного виховання витікає з основного завдання виховання, яке полягає в необхідності підготувати всебічно розвинутих, активних та здорових членів суспільства, які органічно поєднує в собі гуманістичні і загальнолюдські позитивні риси особистості, гармонію фізичного та

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 6.5. Класифікація фізичних вправ

Мета фізичного виховання витікає з основного завдання виховання, яке полягає в необхідності підготувати всебічно розвинутих, активних та здорових членів суспільства, які органічно поєднує в собі гуманістичні і загальнолюдські позитивні риси особистості, гармонію фізичного та

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 6.6. Основні методики виховання життєво важливих рухових якостей у дітей

Рухові якості є показниками різних рухових здібностей чи можливостей людини. Розвиток рухових функцій у людей різного віку може відбуватись безперервно, але не рівномірно. V дитячому віці (до 16-18 років) рухові якості можуть розвиватись дуже

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 6.7. Теорія впливу рухливих ігор на організм дітей

При організації та проведенні рухливих ігор слід дотримуватися такої методики: назвати гру; пояснити основний зміст гри; подати основні правила гри; пояснити основний зміст гри; подавати основні правила гри; у відповідності до віку дітей; розподілити

Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури – Антонік В. І. – 6.8. Вплив рухливих Ігор на характер і поведінку дітей

Рухливі ігри і вправи не тільки укріплюють здоров’я і розвивають організм дитини, але і є засобом виховання характеру, впливають на всю поведінку дітей. Під час ігор дитина вчиться підкорювати свої інтереси інтересам колективу, спільними