Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 5.1. Сутність та характеристика детермінованих факторних систем

5.1. Сутність та характеристика детермінованих факторних систем

Одним із важливих інструментів аналізу господарської діяльності є моделювання, під яким розуміють метод дослідження економічних явищ і процесів шляхом створення їх абстрактного образу – моделі. Модель дає можливість отримати чітке уявлення про аналізований об’єкт, дати йому характеристику та кількісно описати внутрішню структуру та зовнішні зв’язки.

Залежно від того, чи враховує економіко-математична модель елемент випадковості, вона може бути віднесена до класу стохастичних чи детермінованих. У Детермінованих моделях Ні цільова функція, ні рівняння зв’язку не містять випадкових факторів. Значить, для даної множини вхідних значень на виході може бути отриманий лише один-єдиний результат.

Теорія моделювання факторних систем передбачає розгляд розрахункової формули результативного показника у вигляді моделі його факторної системи, елементами якої є факторні показники. Така модель дозволяє кількісно виміряти, яка частина зміни результативного показника обумовлена зміною факторних, від яких він залежить. Представлення детермінованого зв’язку результативного показника з певною сукупністю факторних у вигляді однієї математичної формули складає суть процесу моделювання факторних систем. Слід зауважити, що така формула, з одного боку, є розрахунковою формулою аналітичного показника, з іншого – моделлю факторної системи, бо її елементи відображають причинно-наслідкові зв’язки.

Процеси моделювання можна умовно підрозділити на три етапи:

1 етап – аналіз теоретичних закономірностей;

2 етап – визначення методів для вирішення завдань;

3 етап – аналіз отриманих результатів.

Виділяють наступні типи детермінованих моделей: – адитивні:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  5.1. Сутність та характеристика детермінованих факторних систем

Де У – результативний показник, а, Ь, с – фактори. – мультиплікативні:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  5.1. Сутність та характеристика детермінованих факторних систем

– кратні:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  5.1. Сутність та характеристика детермінованих факторних систем

– комбіновані (змішані):

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  5.1. Сутність та характеристика детермінованих факторних систем

До детермінованих методів факторного моделювання відносять: метод подовження, розширення, скорочення та формального розкладу факторної системи.

Метод подовження Факторної системи передбачає подовження чисельника вихідної факторної системи шляхом заміни одного чи кількох факторів на суму однорідних факторів. Таке перетворення дозволяє отримати кінцеву факторну модель у вигляді суми (адитивна модель) нового набору факторних показників.

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  5.1. Сутність та характеристика детермінованих факторних систем

Якщо А = с + й + е.

Метод розширення Факторної системи передбачає розширення моделі вихідної факторної системи шляхом множення чисельника і знаменника дробу на один і той самий факторний показник. Таке перетворення дозволяє отримати кінцеву факторну модель у вигляді добутку (мультиплікативна модель) нового набору факторних показників.

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  5.1. Сутність та характеристика детермінованих факторних систем

Метод скорочення Факторної системи передбачає розширення вихідної факторної системи шляхом ділення чисельника і знаменника дробу на один і той самий факторний показник. Таке перетворення не веде до зміни моделі вихідної факторної системи (кратна модель).

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  5.1. Сутність та характеристика детермінованих факторних систем

Метод формального розкладання Факторної системи передбачає подовження знаменника вихідної факторної системи шляхом заміни одного чи більше факторів на суму однорідних факторів. Таке перетворення не веде до зміни моделі вихідної факторної системи (кратна модель).

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  5.1. Сутність та характеристика детермінованих факторних систем

Якщо Ь = с + а + е.

Приведені методи моделювання вихідних факторних систем для кратних моделей можуть використовуватися послідовно або всі зразу, незалежно від напрямків аналізу.

Треба відмітити, що кратні моделі є різновидністю мультиплікативних. Будь-яку кратну модель можна представити як добуток чисельника дробу на знаменник у степені мінус один. Одночасно кожна складова адитивної моделі є однофакторною мультиплікативною моделлю.

Правильно побудована факторна модель забезпечує отримання індивідуальних кількісних величин впливу факторів, незалежно від виду моделі факторної системи і методів її аналізу.Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 5.1. Сутність та характеристика детермінованих факторних систем